Ortaklarımız

 • Yves Rocher foundation

  Yves Rocher Vakfı

  Yves Rocher Vakfı– Institut de France, Jacques Rocher'in teşebbüsüyle hayata geçmiştir. Jacques Rocher, Botanical Beauty'i yaratan Yves Rocher'in oğludur. Yves Rocher Vakfı 50'den fazla ülkede yerel ve küresel çevre korunmasına, dayanışma tabanlı eğitim hareketlerinedoğrudan yardımcı olmaktadır. Yves Rocher Vakfı 1991 yılında oluşturularak 2001 yılında Institut de France'ın himayesi altına girmiştir. 2 başlıca eylem aracılığıyla “daha yeşil bir dünya” için çalışmaktadır: "Dünya Kadınları" Ödülleri ve "Gezegen İçin Dik” Programı.

 • GEF

  GEF

  Küresel Çevre Kuruluşu (GEF)artık gezegenin çevre durumunu geliştirmek için kamu kaynaklarının ana kaynağıdır. Sermaye stoklarından 9 milyar dolar kadarlık bir kısmını bağış olarak sağlamıştır. 165'i aşkın ülkede 2,700'den fazla proje için de ortak kaynaklarını 40 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Ayrıca IMF, SFM/REDD+ desteği için 250 milyon dolarlık ayrı bir bütçeyi ve 750 milyon dolarlık ortak kaynağı biraraya getirmiştir.

 • FCPF

  FCPF

  Orman Karbon Ortaklığı Kuruluşu (FCPF) dünya çapında bir REDD+ iştirakıdır. FCPF, tropik ve subtropik ormanları bulunan ülkelerin REDD+ için sistemler ve politikalar geliştirmesine yardımcı olur ve emisyon azaltımı sonuçlarına göre onlara ödemelerde bulunur. FCPF ülke bazında ne şekilde REDD+ uygulanacağını kanıtlayarak, REDD+ üzerine UNFCCC müzakerelerini tamamlamaktadır.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich parfümeri ve aroma endüstrisindeki en büyük özel firmadır. 1895 yılında İsviçre Cenevre'de hayata geçmiştir ve uzun bir listeden oluşan klasik parfüm ve aromaların üretimini gerçekleştirmektedir. Tat ve kokulara olan aşkı başarısının anahtarıdır. Yaratıcılığı, innovasyon kapasitesi ve pazar trendlerini olağanüstü kavrayışıyla tanınmaktadır. Her yıl gelirinin yaklaşık %10'unu araştırmaya yatırır; bu olgu sunulacak en iyi tabiatı anlamak, paylaşmak ve yüceltmek için süregelen isteğini yansıtmaktadır.

 • UNEP

  UNEP

  UNEP 1972 yılında hayata geçmiştir. Birleşmiş Milletler sistemi içerisindeki en yüksek çevre otoritesidir. Program bir katalizör olarak hareket etmektedir. Dünya çevresinin akıllıca kullanımını ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek, öğretmek, kolaylaştırmak ve teşvik etmek için mücadele vermektedir. Bunu yapabilmek için UNEP; Birleşmiş Milletler organları, uluslararası organizasyonlar, ulusal hükümetler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve sivil toplum dahil olmak üzere birçok partnerle birlikte çalışmaktadır.

 

İletişim 

GoodPlanet, iletişim için bir e-posta göndermek için : forets@goodplanet.org

Bize şu adresten de ulaşabilirsiniz:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

Şartlar ve Koşullar

 

Telif Hakkı Bildirimi

www.desforetsetdeshommes.org adresindeki bu internet sitesi ve içerikleri, tamamen GoodPlanet’e aittir.  Bu internet sitesinin içeriğinin (metinler ve fotoğraflar) tam veya kısmi olarak yayınlanması da dahil olmak üzere tüm kullanımları, önceden yazılı izin alınmamışsa kesinlikle yasaktır. Bilgiler hiçbir şekilde değiştirilemez veya geliştirilemez.

 www.desforetsetdeshommes.org adresindeki sitenin doğruluğunu sağlamak amacıyla GoodPlanet tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar saklı kalmak kaydıyla, yayınlanan bilgilerden GoodPlanet sorumlu tutulamaz. GoodPlanet, sitenin belirli bir kullanım için uygun veya güvenilir olduğunu ya da sitenin detaylı veya hatasız olduğunu garanti edememektedir.

İçeriğin kullanımıyla ilgili izin almak için, lütfen GoodPlanet İletişim servisiyle  (communication@goodplanet.org) irtibata geçiniz. Kullanım amacı organizasyonun amaçlarıyla örtüşüyorsa, izin verilecektir.

İlgili bağlantıların dokümanın çıkış noktasına kadar izlenebilmesi kaydıyla, www.desforetsetdeshommes.org internet sitesinde yayınlanan sayfalar veya dokümanlara hipermetin bağlantılarının kurulmasına izin verilmektedir.

Geçerli yönetmelikler (bilişim teknolojisi ve sivil özgürlüklerle ilgili 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı yasa) uyarınca bu bilgilerin kullanımı, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

Fransa Bilişim Teknolojisi ve Sivil Özgürlükler Kanunu

05/09/2006 tarih ve 2006-130 sayılı karar, yönetimdeki gönüllü üyelerin maaş bildirimiyle ilgili olarak 1 Temmuz 1901 tarihinde kabul edilen yasaya tabi olan, kâr amacı gütmeyen kuruluşları muaf tutmaktadır. Bu yüzden, kişisel verilerin kullanımı, CNIL’e (Fransa Verilerin Korunması ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu) bildirimde bulunulmasını gerektirmemektedir. Bu muafiyet, - ırksal veya etnik kökenler, siyasi, felsefi veya dini görüşler, sendika durumu, sağlık durumu veya cinsel faaliyet, suçlar, hükümler ya da hukuki davalar gibi hassas veriler hariç olmak üzere - yalnızca kimlik, banka kimliği ve organizasyonun bağlantılarıyla ilgili verilerin kaydedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu veriler, (üye aksini talep etmediği sürece) herhangi bir üyenin istifası veya ihraç edilmesinden sonra ve iki talebini yanıtsız kalan gönüllüler için saklanamaz.  

Kullanıcının GoodPlanet’e verdiği tüm bilgiler, sadece GoodPlanet tarafından kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. “6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Verilerin korunması ve özgürlükler kanunu” madde 34 uyarınca, kullanıcılar GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris adresine yazılı bir talepte bulunarak kendileriyle ilgili potansiyel verilere ulaşma, bu verileri değiştirme, düzeltme ve gizleme hakkına sahiptirler.

GoodPlanet

Genel Merkez - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Resmi gazete yayım numarası: 2005033

Polis Müdürlüğü Belge No. 05/2802 dosya no. 00171796

 

 

Biz kimiz?

GoodPlanet,çevresel sorunların ve çevre korumanın kamusal farkındalığını arttırmak üzere 2005 yılında Yann Arthus-Bertrand tarafından hayata geçirildi. Haziran 2009 tarihinde resmen tanınan bir kar gütmeyen kuruluş haline geldi. Bu tanımlama bir güven oyuydu ve Vakfın uzun dönemli sorumluluk üstlenme eylemi anlamına gelmektedir.

GoodPlanet vakfı, Dünya ve sakinlerine saygı duyan bir yaşam biçimini desteklemektedir. Her insanı eyleme geçmesi için teşvik eder ve gerçekçi öneriler sunar. “Çevresel farkındalığı arttırmak için” geliştirdiği ve desteklediği bir programlar dizisine dayanmaktadır.

Evrensel mesajı, her kişiyi gezegenin evrimi ve sakinlerine ne olacağı konusunda düşünmeye ve nedeni konusunda biraraya gelmeye davet eder.

www.goodplanet.org

Bu web sitesi kamusal farkındalığı arttırmak ve kişilere çevre hakkında günlük olarak eğitim vermek üzere GoodPlanet Vakfı tarafından hazırlanmıştır.

Vakfın özel ekiplerinden birisi bu web sitesi üzerine düşünmüş ve çalışmış, tüm metinleri ve fotoğrafları sağlamıştır: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin ve Bérénice Tardieu.

Web sitesini hazırlayan ve oluşturan Publicis Net ekibine teşekkür etmek istiyoruz.

 
Menu

Ormanlar için harekete geçin

Ormanlar için nasıl eyleme geçebilirsiniz? Tüm dünyada birçok STK ormanların korunmasına dahil olmaktadır. Herkesin katılması için farklı girişimler, yeşil ipuçları ve kampanyalar vasıtasıyla somut çözümler sunmaktadırlar.

> Girişimlerin Bizim seçim

 • Hornbill kuşlarının korunması | Hornbill Araştırma Vakfı - Pilai Poonswad

  view more

  64 yaşındaki Pilai Poonswad, hornbill kuşlarını korumak için kaçak avcıları ve yasadışı oduncuları doğanın koruyucularına çevirmeyi başardı. Bu nadir görülen tropik kuş eti ve başındaki boynuzsu yapı için avlanmaktadır.

  yakın

 • Madagaskar ormanları için holistik koruma programı | WWF - GoodPlanet

  view more

  "Madagaskar Ormanları için Holistik Koruma Programı / Bu proje, ormansızlaştırma ve orman bozunumundan kaynaklanan CO2 salınımlarını azaltmak için stratejileri test etmeyi hedeflemektedir. Yürütülen eylemler orman yokoluşları oranını azaltmayı ve hasar görmüş bazı ormanların 2010 yılına kadar yeniden canlandırılmasını hedefleyecektir.

  Projenin bir diğer amacı da sürdürülebilir tarımsal eylemleri teşvik ederek ve geliştirerek ve insanlar için ek gelir yaratarak; yerel popülasyona ormanların ve doğal kaynakların – dıştaki koruma alanları kadar içtekilerin de - yönetiminin doğrudan sorumluluğunu yükleyerek bu nüfusun yaşam şartlarını geliştirmektir.

  Ortağı : WWF

  Bu projenin tamamı Air France tarafından finanse edilmektedir."

  yakın

 • Doğal yeniden ağaçlandırma | Tchendukua

  view more

  Tchendukua, Kogi Hintlilerine geri vermek ve böylece atalarının topraklarına dönebilmeleri ve ormanları koruyabilmeleri için Sierra Nevada'da toprak satın almaktadır.

  yakın

 • FSC sertifikalı tik ağacı fidanlığı | Floresteca - FSC

  view more

  Sürekli biçimde yetişmiş tik ağacı satın alımı. Dünyanın en büyük özel tik ağacı fidanlığı Floresteca sürdürülebilir yönetimi nedeniyle Orman Yönetim Konseyi tarafından tanınmaktadır. Brezilya'daki Mato Grosso bölgesinde bulunan çiftlik, bir Hollanda şirketi ile çok sayıda Brezilya şirketinin arasındaki bir işbirliğinin sonucudur.

  yakın

 

ASYA

AFRİKA

 • Gabon

  Gabon ormanının korunması | Brainforest - Marc Ona

  view more

  Gabon'daki Ivindo Milli Parkı'nı korumak adına verdiği mücadele için 2009'da Goldman Çevre Ödülü'nü kazanmış olan Marc Ona Essangui, kuruluşunun (Brainforest) etkinlikleri ve özellikle de Belinga konusunda oynadığı rol ile ilgili olarak GoodPlanet Info'da konuştu. Bu isim Afrika'nın en ihtişamlı güzelliklerinden biri olan Kongou Şelaleleri yakınında, Gabon'un kuzeydoğusundaki Ivindo Milli Parkı'nın tam ortasında bir maden, bir baraj, bir tren yolu ve bir derin su limanı inşa edecek madencilik sanayii projesi anlamına gelmektedir.

  yakın

 • Tanzanya

  Ormanın sürdürülebilir şekilde yönetilmesi | Mpingo Koruma & Geliştirme Girişimi

  view more

  MCDI, Tanzanya'daki iki orman topluluğunun ormanları için FSC sertifikası almasına ve ormanlarını sürdürülebilir şekilde yönetmesine yardımcı olmuştur. Bu olgu Batıda müzik enstrümanlarının yapımında oldukça aranan yerel kereste 'dalbergia'nın sürdürülebilir olarak yönetilmesini kapsar.

  yakın

  Abanoz ağacına yeni yaşam nefesi | Sebastian Chuwa – Afrika Karaağacı Koruma Projesi

  view more

  Abanoz ağacına yeni yaşam nefesi / Tanzanya'daki Sebastian Chuwa ömrünü yerli nüfusun 20 yıldır yoğun biçimde kesmekte olduğu yerli bir abanoz türü olan M'pingo ağacını yeniden canlandırmaya adamıştır. Afrika'nın tüm kuru savanlarında bol miktardı ancak şu an yalnızca 3 milyondan az sayıda kaldılar. Çoğu Tanzanya ve Mozambik'te bulunuyor. Sebastian Chuwa'nın eylemi sayesinde bir milyondan fazla ağaç yeniden dikilmiştir ve yerel esnafı kestiklerinden daha fazla sayıda ağacı dikmeleri için ikna etmiştir. Yalnızca 2004 yılında 30,000 ağaç dikilmiştir. Her yıl ticari amaçlar uğruna 20,000 M'pingo ağacı kesildiği ve bu ağacın gelişimi 70 ila 100 yılı bulduğu için bu sayı başlıbaşına büyük bir başarıdır.

  yakın

 • Senegal

  Senegal'de “yeşil kömür” yapımı | Pronatura

  view more

  Senegal'de “yeşil kömür” / Tarımsal atıklardan ya da ışılkırım denen bir süreci takiben yenilenebilir biyokütleden yeşil kömür üretimi. Bu yerel yakıt ormansızlaştırmayı ve CO2 emisyonlarını engeller. Bu proje atmosfere yaklaşık 5,000 tonluk CO2 salınımını engellemeyi öngörmektedir.

  yakın

  Mangrovların yeniden dikimi | Oceanium - Haïdar El Ali

  view more

  2009 yılında Haïdar El Ali 36 milyon genç mangrov fidanını yeniden dikmek üzere 80,000 gönüllü toplamıştır. 2010 yılında 100 milyon sayısını hedeflemiştir. Bamboung bolong'un 18 km'lik kolunu kapatarak 7,000 hektarlık bir Deniz Koruma Alanı da oluşturmuştur.

  yakın

 • Kenya

  Yeşil kemer | Wangari Mathaai

  view more

  Çöle karşı ağaçlar / Çölleşmenin sonuçlarıyla savaşmak üzere dünyanın her tarafında çeşitli yeşil kemer projeleri – ağaç dikimleri - gerçekleştirildi. 1972 yılında Kenya'da Wangari Maathai, kuraklıkların ve kahve ve çay gibi ihraçlar anlamına gelen büyük dikimlerin olumsuz etkileriyle savaşmak üzere « Yeşil Kemer Hareketi»ni başlattı. Yirmi yıl içerisinde ve dayanıklı bir ağaç ağı sayesinde Kenya'daki çölleşmeyi kontrol altına alan 20 milyondan fazla ağaç dikildi. Bu girişimi Wangari Mathaai'ye 2004 yılındaki Nobel Barış Ödülü'nü kazandırmıştır.

  yakın

 • Madagaskar

  Madagaskar ormanları için holistik koruma programı | WWF - GoodPlanet

  view more

  "Madagaskar Ormanları için Holistik Koruma Programı / Bu proje, ormansızlaştırma ve orman bozunumundan kaynaklanan CO2 salınımlarını azaltmak için stratejileri test etmeyi hedeflemektedir. Yürütülen eylemler orman yokoluşları oranını azaltmayı ve hasar görmüş bazı ormanların 2010 yılına kadar yeniden canlandırılmasını hedefleyecektir.

  Projenin bir diğer amacı da sürdürülebilir tarımsal eylemleri teşvik ederek ve geliştirerek ve insanlar için ek gelir yaratarak; yerel popülasyona ormanların ve doğal kaynakların – dıştaki koruma alanları kadar içtekilerin de - yönetiminin doğrudan sorumluluğunu yükleyerek bu nüfusun yaşam şartlarını geliştirmektir.

  Ortağı : WWF

  Bu projenin tamamı Air France tarafından finanse edilmektedir."

  yakın

 • Eritrea

  Mangrovların dikimi | Manzanar projesi - Gordon Sato

  view more

  Gordon Sato fakirlik ve açlığı azaltmak için Kızıl Deniz kıyılarına bir milyondan fazla mangrov dikmiştir. Bu çöl bölgesi savaş yüzünden birkaç yıl boyunca yakılıp yıkılmıştır.

  yakın

KUZEY AMERİKA

 • Kanada

  Sualtı ormanı | Triton Logging

  view more

  Sualtı oduncusu / Kanadalı Triton Logging Inc firması ağaç gövdelerini suyun altında 300 metre derinliğe kadar kesebilen bir testere geliştirdi. Böylece hidroelektrik barajları rezervuarlarının altında kalmış olan 300 milyondan fazla ağaç kesilebildi. Toplanan kereste özel olarak sertifikalandırıldı. Kalitesi hem inşaatlarda hem de mobilya yapımında kullanılabileceğini göstermekteydi. Testerenin motoru bitkisel yağ ve güneş enerjisiyle işlemekteydi.

  yakın

  STK'lar ve şirketler arasındaki Kutupaltı Orman Koruma Anlaşması | STK'lar ve ormancılık şirketleri

  view more

  "Mayıs 2010 tarihinde Kanada'da Greenpeace ve David Suzuki Vakfı dahil olmak üzere dokuz önemli çevre grubu, yaklaşık 29 milyon hektar el değmemiş kutupaltı ormanda ağaç kesme aktivitelerini durdurmayı kabul etmiş 21 ormancılık şirketiyle tarihi bir anlaşma imzalamıştır."

  yakın

 • Birleşmiş Milletler Endonezya

  Ormanları korumak adına 30 milyon dolar borcun silinmesi | Hükümetler

  view more

  1 Temmuz 2009 tarihli bir Wall Street Journal makalesi, Birleşmiş Milletler'in Endonezya'nın 30 milyon dolarlık borcunu silmeyi kabul ettiğini ifade ediyordu. Endonezya karşılık olarak Sumatra ormanlarını koruyacaktı. Endonezya böylece aynı miktarı, tehlike altındaki 13 Sumatra ormanının korunması için sübvansiyonlar şeklinde değerlendirmek zorundaydı. Ekstradan 1 milyon dolarlık bir yardım da doğanın korunması için bir Amerikan organizasyonu olan Conservation International tarafından sağlanacaktı. Conservation International Endonezya'nın başkan yardımcısı Jatna Supriatna bu yardımın “Sumatra'nın nüfusu ve yaban hayatı için büyük bir teşvik olduğunu ve bunun da Birleşmiş Milletler'in koşullu politikasını yansıttığını" ifade etti. Amerikan hükümetinin bir borcun iptali için düzenlediği en büyük mübadeleydi. Sumatra beyaz gergedan, orangutan ve kaplanlar gibi tehdit altındaki pek çok türün bulunduğu bir adadır. Yüksek ormansızlaştırma oranıyla Endonezya, Birleşmiş Milletler ve Çin'den sonra dünyadaki üçüncü büyük sera gazı yayıcısıdır.

  yakın

GÜNEY AMERİKA

 • Kolombiya

  Doğal yeniden ağaçlandırma | Tchendukua

  view more

  Tchendukua, Kogi Hintlilerine geri vermek ve böylece atalarının topraklarına dönebilmeleri ve ormanları koruyabilmeleri için Sierra Nevada'da toprak satın almaktadır.

  yakın

 • Şili/Arjantin

  Doğal rezervler yaratmak için arazi satın alımı | Koruma Arazisi Tröstü - Douglas Tompkins

  view more

  Esprit ve North Face markalarının yaratıcısı milyarder Douglas Tompkins, Güney Amerika'da binlerce hektar arazi satın alıp daha sonra bu araziyi doğal rezervlere dönüştürmektedir. Şu an 8,000 km2 araziye sahiptir.

  yakın

 • Brezilya

  FSC sertifikalı tik ağacı fidanlığı | Floresteca - FSC

  view more

  Sürekli biçimde yetişmiş tik ağacı satın alımı. Dünyanın en büyük özel tik ağacı fidanlığı Floresteca sürdürülebilir yönetimi nedeniyle Orman Yönetim Konseyi tarafından tanınmaktadır. Brezilya'daki Mato Grosso bölgesinde bulunan çiftlik, bir Hollanda şirketi ile çok sayıda Brezilya şirketinin arasındaki bir işbirliğinin sonucudur.

  yakın

  Atlantic Ormanı'nın Yeniden Ağaçlandırılması | Instituto Terra

  view more

  Amazon'un yanında bulunan diğer büyük orman Atlantik Ormanı da aşırı derecede sömürülmüştür. İki yüzyıldan kısa sürede orijinal örtüsünün çoğunu kaybetmiştir. Çiftlik hayvancılığından temizlenmiş olan arazide yeniden ağaçlandırma ve biyoçeşitliliği geri kazanım projesi başlatıldı. Ağaçların yeniden gelişimi 10 yıl almıştır. Ormansızlaştırmayla mücadele etmek için Instituto Terra'daki Brezilyalı araştırmacılar, Atlantik ormanında 350'den fazla türde bir milyon bitki sağlayarak biyoçeşitliliği yeniden oluşturuyorlar. Farklı türlerdeki hayvan ve bitkiler bu yeni sığınağa geri döndüler...

  yakın

 • Bolivya

  Ormansızlaşmayı sınırlamak için güneş ocakları | Bolivia Inti-Sud Soleil

  view more

  1999 yılından beri Bolivya, Şili ve Peru'daki 4,000 aile ve okul çevre dostu güneş ocaklarıyla donatılmaktadır. Robert Chiron’a ait bir kurum olan Bolivia Inti basit bir gereci birleştirmiştir: üzerinde bir cam katmanı bulunan vaka. Güneş ışınlarının yoğunlaşmasıyla ocaktaki yemek pişer. 2000 ve 2007 arasında bu ocaklar tahmini olarak 12,000 tonluk bir CO2 salımını durdurmuşlardı. Yerleşik halkın yaşam kalitesi de açık biçimde gelişti: daha az solunum hastalığı meydana geldi, çocuklar kereste toplamak zorunda kalmadı, eğitimleri için daha fazla zaman kazandılar…

  yakın

 • Guyana Brezilya

  Guyana ve Norveç arasındaki Orman Koruma Anlaşması | Norveç ve Guyana hükümetleri

  view more

  Guyana ve Norveç arasındaki Orman Koruma Anlaşması – 16 Kasım Pazartesi günü Norveç Guyana ile ağaçlarını kesmemesi karşılığında 2015'e kadar 250 milyon dolar vermek üzere bir anlaşma imzalamıştır. Guyana başlangıçta 30 milyon dolar alacaktır. Geriye kalan miktarı proje yöneticileri ormansızlaştırmanın önüne geçebilirse alacaktır, bu durum 17 Kasım tarihinde WorldWatch Institute web sitesinde yayınlanmış bir makalede de açıklanmıştır. Yıllar boyunca Guyana yetkilileri ormansızlaşmayla mücadele için finansman elde etmeye çalışmış ve böylece sera gazı salınımlarını azaltmışladır. Norveç tarafından verilen para Kopenhag'da bir anlaşmaya varılması gereken REDD mekanizmasına (gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozunumundan kaynaklanan salınımların azaltılması) benzemektedir. REDD gelişmekte olan ülkelere ormanlarını tüketmemeleri için ödeme yapılmasını kapsar.

  yakın

AVRUPA

OKYANUSYA

 • Tazmanya

  Tazmanya'da yeniden ağaçlandırma : Gunns Ltd yaşlı ormanların kesimini durdurmaya karar verir | Gunns LTD

  view more

  Dünyanın sanayi devlerinden biri olan Gunns Limited şirketinin yeni CEO'su Greg L’Estrange, şirketinin uzun yıllardır yapmakta olduğu Tazmanya'nın ulusal ormanlarındaki ağaçların kesilmesini durdurma kararı almıştır. Bu karar Tazmanya ormanının yok edilmesine karşın kampanyalar düzenleyen tüm Avustralyalı çevre grupları için örneğine rastlanmamış bir karardır: Bir organizasyon direktörü olan Phill Pullinger, "artık Tazmanya ormanı mücadelesini çözüme kavuşturmak için benzersiz bir fırsata sahibiz" diyerek duyduğu büyük mutluluğu dile getirmekteydi. Phill Pullinger'in STK'sı Çevre Tazmanya ile diğer iki STK, Yaban Hayatı Topluluğu ve Avusturalya Koruma Vakfı orman endüstrisi temsilcileriyle görüşmelere başladı bu sayede Tazmanya ormanı sürdürülebilir şekilde yönetilebilecektir. Onlarca yıldır süregelen mücadele böylece çözüme kavuşmuş oldu. Kullanılan tekniklerden biri napalm ile yanan ulusal ormanları, hızlı büyüyen ve gövdeleri makinelere uygun olan endüstriyel okaliptüs ormanlarıyla değiştirmeyi kapsamaktadır.

  Bir Vu du Ciel vakasında Yann Arthus-Bertrand bir senatör, doktor ve yirmi yıldır Tazmanya'daki ormanı koruma mücadelesi veren çevre aktivisti Bob Brown ile tanışır. Videoyu buradan izleyebilirsiniz: Tazmanya - Napalm ormansızlaştırması http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  yakın

 • Fiji

  Mangrovların korunması için tuz üretimi | UNDP and co

  view more

  "Fiji Tuz Havuzları / Tai Butani Lomawai köyünde nesiller boyu köy yaşantısının bir parçası olmuş bir geleneği yani mangrov havuzlarından tuz elde etmeyi sürdüren tek kişidir. Fiji Adası'nda bulunan Lomawai köyü tuz üretme geleneğiyle tanınmaktadır. UNDP Küresel Çevre Tesisi Küçük Ödüller Programı, 1999 yılında World Wildlife Fund tarafında başlatılan bir projenin finansmanına ortak olmuştur. Bu proje sayesinde Tai Butani workshoplar düzenlemiş ve sahip olduğu bilgileri yerli kadınlara aktarmıştır."

  yakın

DÜNYA

 • DÜNYA

  Bir ağaç dikimi | UNEP

  view more

  "Bir Milyar Ağaç Kampanyası - Büyüyen Yeşil / Gezegenin Bitkisi: Bir Milyar Ağaç Kampanyası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından başlatılan dünya çapındaki bir ağaç dikme girişimidir. İnsanlar, topluluklar, işletmeler, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler online olarak ağaç dikme sözleri vermeye teşvik edilmektedir. Kampanya yerel ve yerel çevreye uygun ağaçların dikimini özellikle desteklemektedir. 2009 sonuna kadar bu kampanya sayesinde 170 ülkeden katılımcılarla 7.4 milyardan fazla ağaç dikilmiştir – yıl sonu hedefi olan 7 milyarın oldukça yukarısında bir rakama ulaşılmıştır. 2010 yılında devam eden bu başarıyla Bir Milyar Ağaç Kampanyası, refahımız için biyoçeşitliliğin öneminin farkına varılmasını sağlayarak 2010 Uluslararası Biyoçeşitlilik Yılı'na önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Ağaçlar bize yaşamlarımızın bağlı olduğu tüm sağlık, zenginlik, gıda, yakıt ve önemli ekosistem hizmetlerini sunan, yaşayan ağ ve sistemlerin yapısını oluşturan biyoçeşitliliğin başlıca unsurları olarak çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Nefes alınabilir hava, içilebilir su, verimli topraklar ve dengeli bir iklim sağlanmasında yardımcıdırlar. Toplumun her kesiminden gelen Bir Milyar Ağaç Kampanyası katılımcısının ortak çabalarıyla dikilen milyarlarca ağaç gezegendeki biyoçeşitliliğe katkıda bulunacaktır."