Partners

 • Yves Rocher foundation

  Stiftelsen Yves Rocher

  Stiftelsen Yves Rocher– Institut de France skapades på initiativ av Jacques Rocher. Han är son till Yves Rocher, mannen som skapade Botanical Beauty. Stiftelsen Yves Rocher bidrar med att stödja lokalt och globalt miljöskydd, samt solidaritetsbaserad och utbildande verksamhet i över 50 länder. Stiftelsen Yves Rocher grundades 1991 och arbetar under Institut de France sedan 2001. Stiftelsen arbetar för en grönare värld genom två huvudsakliga verksamheter: "Women of the Earth" Awards och programmet "Plant for the Planet.

 • GEF

  GEF

  Global Environment Facility (Globala miljöfonden) är nu den huvudsakliga källan för statlig finansiering av projekt som förbättrar miljön på vår planet. Fonden har skänkt 9 miljarder dollar från sitt aktiekapital i form av bidrag. Den har också samlat över 40 miljarder dollar för att stödja mer än 2700 projekt i över 165 länder. Dessutom har IMF (Internationella valutafonden) satt ihop en separat budget på 250 miljoner dollar och 750 miljoner dollar till gemensam finansiering för att stödja SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) är ett världsomfattande REDD+ partnerskap. FCPF hjälper länder med tropiska och subtropiska skogar att utveckla system och handlingsprogram för REDD+ och betalar dem i proportion till utsläppsminskningen. FCPF kompletterar UNFCCC:s (Klimatkonventionens) förhandlingar om REDD+ genom att demonstrera hur REDD+ kan tillämpas på landsnivå.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich är det största privata företaget i parfymeri- och aromindustrin. Det grundades i Genève i Schweiz 1895 och har producerat en lång rad klassiska fina parfymer och aromer. Företagets nyckel till framgång är passionen för smak och dofter. Firmenich är känt för sin kreativitet, kapacitet för nyskapande och exceptionella förståelse för marknadstrender. Varje år investerar Firmenich 10% av sin vinst i forskning, vilket speglar dess ständiga önskan att förstå, dela och förädla det bästa naturen har att erbjuda.

   

  UNEP

 • UNEP

  UNEP, FN:s miljövårdsprogram, grundades 1972. UNEP är det högsta organet för miljöfrågor inom Förenta Nationernas system.Programmet fungerar som en katalysator. UNEP stödjer, handleder, möjliggör och strävar mot att främja förnuftigt utnyttjande och hållbar utveckling av världens miljö. För att utföra detta arbetar UNEP med många partners, bland annat organ från Förenta Nationerna, internationella organisationer, regeringar, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och det civila samhället.

Kontakta oss

För att kontakta GoodPlanet Foundation, skicka ett e-postmeddelande till : forets@goodplanet.org

Du kan också skriva till oss på denna adress:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Villkor

 

Copyright

Webbplatsen www.desforetsetdeshommes.orgoch dess innehåll är GoodPlanets enskilda egendom.All användning, inklusive återgivning helt eller delvis av webbplatsens innehåll (texter och bilder), är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd.  Informationen får inte förändras eller förbättras på något sätt.

Trots GoodPlanets ansträngningar att säkerställa att webbplatsens innehåll www.desforetsetdeshommes.orgär korrekt, kan GoodPlanet inte hållas ansvarig för den publicerade informationen.GoodPlanet kan inte garantera webbplatsens kvalitet och betydelse för ett specifikt användningsområde, eller att webbplatsen är komplett eller utan fel.

För tillstånd om användning av innehållet kontaktas GoodPlanets kommunikationsservice (communication@goodplanet.org).Tillstånd ges om ändamålet är i linje med organisationens mål.

Publicerade länkar på webbplatsen www.desforetsetdeshommes.orgtillåts endast i de fall då länkarna säkert kan spåras till ursprungsdokumentet.

Användare ansvarar för att deras användning av informationen är i enlighet med lagar och regler gällande informationsteknologi och medborgerliga rättigheter.

Fransk lag gällande informationsteknologi och medborgerliga rättigheter

Beslut nr. 2006.130 från 05/09 2009 undantar ideella organisationer som omfattas av lagen antagen den 1 juli 1901, rörande lönedeklarationer som härrör till ledande donationsmedlemmar.  På grund av detta måste inte användningen av persondata rapporteras till CNIL (franska nationalkommissionen för dataskydd och -rättigheter).Undantaget innebär att endast data som behandlar identitet, bankidentitet och organisationstillhörighet (med undantag för känslig data såsom ras- eller etnisk tillhörighet, politisk, filosofisk eller religiös tillhörighet, civilstånd, hälsotillstånd eller sexuell aktivitet, brott, domar eller juridiska åtgärder) får registreras.Data får inte sparas efter att en medlem har lämnat eller uteslutits (såvida personen inte anger något annat). För donatorer gäller, då fler än två förfrågningar har blivit obesvarade.

All information som användaren ger till GoodPlanet, är för dess eget bruk och behandlas konfidentiellt.Den kommer inte att vidarebefordras till tredje part.I enlighet med artikel 34 i lagen om dataskydd och -rättigheter, lag nr 78-17 från 6 januari 1978, har användare rätt att tillgå, ändra, korrigera och undertrycka potentiell data som rör dem genom en skriftlig begäran till:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris, Frankrike.

GoodPlanet

Huvudkontor - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Publikationsnummer för officiell tidskrift:2005033

Kvittens från polisprefektur 05/2802 ärende 00171796

 

Vilka är vi? 

GoodPlanet grundades 2005 av Yann Arthus-Bertrand för att öka folks medvetenhet kring miljöfrågor och miljöskydd. Den blev officiellt erkänd som en ideell organisation i juni 2009. Detta erkännande var ett förtroendevotum och innebär att stiftelsen kan arbeta långsiktigt.

GoodPlanet Foundation uppmuntrar en livsstil som visar respekt för vår planet jorden och dess invånare. Organisationen uppmuntrar var och en till handling och erbjuder realistiska förslag. GoodPlanet Foundation vilar på en rad program som hela tiden utvecklas och förstärker den ökande miljömedvetenheten.

Organisationens universella budskap uppmuntrar var och en att fundera över utvecklingen på vår planet och vad som kommer att hända dess invånare, samt att delta aktivt för att stödja frågan.

www.goodplanet.org

Webbplatsen grundades av GoodPlanet Foundation för att öka medvetenheten hos allmänheten och dagligen utbilda folk om miljö.

En särskild grupp inom organisationen har skapat och utvecklat webbplatsen, samt bidragit med alla texter och foton: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin och Bérénice Tardieu.

Vi vill tacka teamet på Publicis Net för att de skapat och utformat webbplatsen.

Menu