Partners

 • Yves Rocher foundation

  Stiftelsen Yves Rocher

  Stiftelsen Yves Rocher– Institut de France skapades på initiativ av Jacques Rocher. Han är son till Yves Rocher, mannen som skapade Botanical Beauty. Stiftelsen Yves Rocher bidrar med att stödja lokalt och globalt miljöskydd, samt solidaritetsbaserad och utbildande verksamhet i över 50 länder. Stiftelsen Yves Rocher grundades 1991 och arbetar under Institut de France sedan 2001. Stiftelsen arbetar för en grönare värld genom två huvudsakliga verksamheter: "Women of the Earth" Awards och programmet "Plant for the Planet.

 • GEF

  GEF

  Global Environment Facility (Globala miljöfonden) är nu den huvudsakliga källan för statlig finansiering av projekt som förbättrar miljön på vår planet. Fonden har skänkt 9 miljarder dollar från sitt aktiekapital i form av bidrag. Den har också samlat över 40 miljarder dollar för att stödja mer än 2700 projekt i över 165 länder. Dessutom har IMF (Internationella valutafonden) satt ihop en separat budget på 250 miljoner dollar och 750 miljoner dollar till gemensam finansiering för att stödja SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) är ett världsomfattande REDD+ partnerskap. FCPF hjälper länder med tropiska och subtropiska skogar att utveckla system och handlingsprogram för REDD+ och betalar dem i proportion till utsläppsminskningen. FCPF kompletterar UNFCCC:s (Klimatkonventionens) förhandlingar om REDD+ genom att demonstrera hur REDD+ kan tillämpas på landsnivå.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich är det största privata företaget i parfymeri- och aromindustrin. Det grundades i Genève i Schweiz 1895 och har producerat en lång rad klassiska fina parfymer och aromer. Företagets nyckel till framgång är passionen för smak och dofter. Firmenich är känt för sin kreativitet, kapacitet för nyskapande och exceptionella förståelse för marknadstrender. Varje år investerar Firmenich 10% av sin vinst i forskning, vilket speglar dess ständiga önskan att förstå, dela och förädla det bästa naturen har att erbjuda.

   

  UNEP

 • UNEP

  UNEP, FN:s miljövårdsprogram, grundades 1972. UNEP är det högsta organet för miljöfrågor inom Förenta Nationernas system.Programmet fungerar som en katalysator. UNEP stödjer, handleder, möjliggör och strävar mot att främja förnuftigt utnyttjande och hållbar utveckling av världens miljö. För att utföra detta arbetar UNEP med många partners, bland annat organ från Förenta Nationerna, internationella organisationer, regeringar, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och det civila samhället.

Kontakta oss

För att kontakta GoodPlanet Foundation, skicka ett e-postmeddelande till : forets@goodplanet.org

Du kan också skriva till oss på denna adress:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Villkor

 

Copyright

Webbplatsen www.desforetsetdeshommes.orgoch dess innehåll är GoodPlanets enskilda egendom.All användning, inklusive återgivning helt eller delvis av webbplatsens innehåll (texter och bilder), är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd.  Informationen får inte förändras eller förbättras på något sätt.

Trots GoodPlanets ansträngningar att säkerställa att webbplatsens innehåll www.desforetsetdeshommes.orgär korrekt, kan GoodPlanet inte hållas ansvarig för den publicerade informationen.GoodPlanet kan inte garantera webbplatsens kvalitet och betydelse för ett specifikt användningsområde, eller att webbplatsen är komplett eller utan fel.

För tillstånd om användning av innehållet kontaktas GoodPlanets kommunikationsservice (communication@goodplanet.org).Tillstånd ges om ändamålet är i linje med organisationens mål.

Publicerade länkar på webbplatsen www.desforetsetdeshommes.orgtillåts endast i de fall då länkarna säkert kan spåras till ursprungsdokumentet.

Användare ansvarar för att deras användning av informationen är i enlighet med lagar och regler gällande informationsteknologi och medborgerliga rättigheter.

Fransk lag gällande informationsteknologi och medborgerliga rättigheter

Beslut nr. 2006.130 från 05/09 2009 undantar ideella organisationer som omfattas av lagen antagen den 1 juli 1901, rörande lönedeklarationer som härrör till ledande donationsmedlemmar.  På grund av detta måste inte användningen av persondata rapporteras till CNIL (franska nationalkommissionen för dataskydd och -rättigheter).Undantaget innebär att endast data som behandlar identitet, bankidentitet och organisationstillhörighet (med undantag för känslig data såsom ras- eller etnisk tillhörighet, politisk, filosofisk eller religiös tillhörighet, civilstånd, hälsotillstånd eller sexuell aktivitet, brott, domar eller juridiska åtgärder) får registreras.Data får inte sparas efter att en medlem har lämnat eller uteslutits (såvida personen inte anger något annat). För donatorer gäller, då fler än två förfrågningar har blivit obesvarade.

All information som användaren ger till GoodPlanet, är för dess eget bruk och behandlas konfidentiellt.Den kommer inte att vidarebefordras till tredje part.I enlighet med artikel 34 i lagen om dataskydd och -rättigheter, lag nr 78-17 från 6 januari 1978, har användare rätt att tillgå, ändra, korrigera och undertrycka potentiell data som rör dem genom en skriftlig begäran till:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris, Frankrike.

GoodPlanet

Huvudkontor - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Publikationsnummer för officiell tidskrift:2005033

Kvittens från polisprefektur 05/2802 ärende 00171796

 

Vilka är vi? 

GoodPlanet grundades 2005 av Yann Arthus-Bertrand för att öka folks medvetenhet kring miljöfrågor och miljöskydd. Den blev officiellt erkänd som en ideell organisation i juni 2009. Detta erkännande var ett förtroendevotum och innebär att stiftelsen kan arbeta långsiktigt.

GoodPlanet Foundation uppmuntrar en livsstil som visar respekt för vår planet jorden och dess invånare. Organisationen uppmuntrar var och en till handling och erbjuder realistiska förslag. GoodPlanet Foundation vilar på en rad program som hela tiden utvecklas och förstärker den ökande miljömedvetenheten.

Organisationens universella budskap uppmuntrar var och en att fundera över utvecklingen på vår planet och vad som kommer att hända dess invånare, samt att delta aktivt för att stödja frågan.

www.goodplanet.org

Webbplatsen grundades av GoodPlanet Foundation för att öka medvetenheten hos allmänheten och dagligen utbilda folk om miljö.

En särskild grupp inom organisationen har skapat och utvecklat webbplatsen, samt bidragit med alla texter och foton: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin och Bérénice Tardieu.

Vi vill tacka teamet på Publicis Net för att de skapat och utformat webbplatsen.

Menu

Hjälp till att skydda våra skogar

Hur kan du göra något för skogarna? Många ideella organisationer engagerar sig för skogsskydd över hela världen.De erbjuder konkreta lösningar genom olika initiativ, miljöråd och kampanjer för att hjälpa enskilda människor att skrida till handling.

> Vårt urval av initiativ

 • Skydd av näshornsfågeln | Näshornsfågelns forskningsfond - Pilai Poonswad

  view more

  Pilai Poonswad, 64 år, har lyckats med att omskola tjuvskyttar och illegala timmermän till naturvårdare som skyddar näshornsfågeln. Denna sällsynta tropiska fågel jagas för sitt kött och sin kask.

  stäng

 • Holistiskt miljövårdsprogram för skogarna i Madagaskar | WWF - GoodPlanet

  Visa mer

  "Holistiskt miljövårdsprogram för skogarna i Madagaskar/Det här projektet har som syfte att testa strategier ämnade att minska de CO2-utsläpp som blir resultatet av skogsskövling och skogsförstörelse. Aktiviteterna kommer att ha som syfte att bromsa takten av skogsskövling och restaurera vissa skadade skogar före 2010.

  Projektets målsättning är också att förbättra levnadsförhållandena för lokalbefolkningen genom att ge dem direkt ansvar för skötsel av skogar och naturresurser - lika mycket inom som utanför de skyddade områdena - genom uppmuntran till utveckling av hållbara jordbruksmetoder och genom skapande av extraintäkter för människorna.

  Partner: WWF

  Det här projektet finansieras helt av Air France."

  stäng

 • Naturlig skogsåterhämtning | Tchendukua

  view more

  Tchendukua köper mark i Sierra Nevada och återför den till Kogi-indianerna så att de kan återvända till sina förfäders mark och bevara skogen.

  stäng

 • En FSC-certifierad teakplantage | Floresteca - FSC

  view more

  Köp av hållbart odlat teakträ. Floresteca, världens största privata teakplantage, har fått erkännande från Forest Stewardship Council för sin hållbara drift. Plantagen som ligger i Mato Grosso-regionen i Brasilien är resultatet av ett samarbete mellan ett holländskt företag och flera brasilianska företag.

  stäng

 

Asien

Afrika

 • Gabon

  Skydd av den gabonesiska skogen | Brainforest - Marc Ona

  view more

  Marc Ona Essangui, som vann Goldmans miljöpris år 2009 för sin kamp att bevara Ivindo nationalpark i Gabon, talade till GoodPlanet Info om sin organisations (Brainforests) aktiviteter och i synnerhet den roll den spelat i Belinga-affären. Det här är namnet på ett gruvprojekt som ville bygga en gruva, en damm, en järnväg, en väg och en djupvattenhamn mitt i nationalparken Ivindo i nordöstra Gabon, nära Kongou-fallen, några av Afrikas vackraste vattenfall.

  stäng

 • Tanzania

  Hållbar skogsvård | Mpingo naturvårds- och utvecklingsinitiativ

  view more

  MCDI hjälpte två skogssamhällen i Tanzania att får FSC-certifikat för sin skog och att vårda dem på ett hållbart sätt. Detta inkluderar hållbar hantering av den lokala trädarten Dalbergia, som är mycket eftersökt i västerlandet för tillverkning av musikinstrument.

  stäng

  Nytt liv för ebenholts | Sebastian Chuwa - Det afrikanska projektet för skydd av svart trä

  view more

  Nytt liv för ebenholts/Sebastian Chuwa i Tanzania har ägnat sitt liv åt att skapa ett nytt liv för M'pingo-trädet, ett lokalt ebenholtsträd som lokalbefolkningen under 20 år har utsatt för massavverkning. Det växte förr i stora mängder på alla Afrikas torra savanner, men nu återstår färre en 3 miljoner exemplar. De flesta växer i Tanzania och Moçambique. Tack vare Sebastian Chuwas åtgärder har över en miljon träd återplanterats och han har lyckats övertala de lokala hantverkarna att återplantera fler träd än de hugger ner. Bara under 2004, planterades 30 000 träd. Det här är en mycket stor framgång då cirka 20 000 M'pingo-träd huggs ner varje år av kommersiella skäl och det tar mellan 70 till 100 år för det här trädet att mogna.

  stäng

 • Senegal

  Tillverkning av "grön kol" i Senegal | Pronatura

  view more

  "Grön kol i Senegal/Produktion av grön kol från jordbruksavfall eller förnybar biomassa med hjälp av en process som kallas för pyrolys. Det här inhemska bränslet bromsar ökningen av skogsskövling och CO2-utsläpp. Det här projektet förutses förebygga utsläpp av cirka 5 000 tom CO2 i atmosfären.

  stäng

  Återplantering av mangrove | Oceanium - Haïdar El Ali

  view more

  År 2009 lyckades Haïdar El Ali samla 80 000 volontärer för att återplantera 36 miljoner mangrovesticklingar. År 2010 hade han som mål att återplantera 100 miljoner. Han har också skapat ett skyddat marint område på 7000 hektar genom att dämma en 18 km lång biflod till Bamboung bolong.

  stäng

 • Kenya

  Grönt bälte | Wangari Mathaai

  view more

  Träd mot öken/För att bekämpa konsekvenserna av ökenutbredningen har flera projekt med gröna bälten - trädplanteringar - genomförts runt om i världen. År 1972, lanserade Wangari Maathai "Rörelsen för gröna bälten" i Kenya för att bekämpa de negativa konsekvenserna av torka och stora plantager som drivs med tanke på export, så som kaffe och te. På cirka tjugo år har över 20 miljoner träd planterats i Kenya, tack vare ett stadigt trädnätverk, och därmed har ökenutbredningen här bromsats. Det här initiativet gjorde att Wangari Mathaai tilldelades Nobels Fredspris år 2004.

  stäng

 • Madagaskar

  Holistiskt miljövårdsprogram för skogarna i Madagaskar | WWF - GoodPlanet

  view more

  "Holistiskt miljövårdsprogram för skogarna i Madagaskar/Det här projektet har som syfte att testa strategier ämnade att minska de CO2-utsläpp som blir resultatet av skogsskövling och skogsförstörelse. Aktiviteterna kommer att ha som syfte att bromsa takten av skogsskövling och restaurera vissa skadade skogar före 2010.

  Projektets målsättning är också att förbättra levnadsförhållandena för lokalbefolkningen genom att ge dem direkt ansvar för skötsel av skogar och naturresurser - lika mycket inom som utanför de skyddade områdena - genom uppmuntran till utveckling av hållbara jordbruksmetoder och genom skapande av extraintäkter för människorna.

  Partner: WWF

  Det här projektet finansieras helt av Air France."

  stäng

 • Eritrea

  Plantering av mangrove | Manzanar-projektet - Gordon Sato

  view more

  Gordon Sato har planterat över en miljon mangroveträd vid Röda havets stränder för att minska fattigdom och hungersnöd. Det här ökenområdet har drabbats av många års krig.

  stäng

Nordamerika

 • Kanada

  Skogsvård under vatten | Triton Logging

  view more

  Timmerman under vatten/Det kanadensiska företaget Triton Logging Inc har utvecklat en såg som kan såga av trädstammar upp till 300 meter under vatten. Över 300 miljoner träd har översvämmats av reservoarer och vattenkraftsverksdammar. Det trä som avverkas här är specialcertifierat. Kvaliteten innebär att det kan användas för både byggen och möbler. Sågens motor drivs med vegetabilisk olja och solkraft.

  stäng

  Avtal om skydd av nordlig skog mellan frivilligorganisationer och företag | Frivilligorganisationer och skogsbolag

  view more

  "I maj 2010 i Kanada tecknade nio stora miljögrupper, inklusive Greenpeace och David Suzuki-fonden ett historiskt avtal med 21 skogsbolag som samtyckte till att upphöra med skogsavverkning av över 29 miljoner hektar nordlig urskog."

  stäng

 • USA och Indonesien

  Avskrivning av 30 miljoner dollar i skulder för skydd av skogar | Regeringar

  view more

  Av en artikel i Wall Street Journal den 1 juli 2009 framgick att USA har gått med på att avskriva 30 miljoner dollar i indonesiska skulder. I utbyte mot detta måste Indonesien åta sig att skydda Sumatras skogar. Därför kommer Indonesien att erfordras spendera samma belopp i form av bidrag för bevarande av 13 hotade skogar i Sumatra. En extra miljon i bidrag kommer att erhållas från Conservation International, en amerikansk naturskyddsorganisation. "Det är en verkligt stor uppmuntran för Sumatras folk och djurliv", förklarade Jatna Supriatna, Conservation International Indonesias vicepresident", och speglar Förenta Staternas bidragspolicy". Det är det största utbytet mot skuldavskrivning som den amerikanska regeringen någonsin organiserat. Sumatra är en ö med många utrotningshotade arter, t.ex. vit noshörning, orangutang och tiger mm. På grund av sin höga skogsskövlingstakt ligger Indonesien på tredje plats när det gäller utsläpp av växthusgaser efter Förenta Staterna och Kina.

  stäng

Sydamerika

 • Colombia

  Naturlig skogsåterhämtning | Tchendukua

  view more

  Tchendukua köper mark i Sierra Nevada och återför den till Kogi-indianerna så att de kan återvända till sina förfäders mark och bevara skogen.

  stäng

 • Chile/Argentina

  Återköp av mark för att skapa naturreservat | Markskyddsfonden - Douglas Tompkins

  view more

  Miljardären Douglas Tompkins som skapade varumärkena Esprit och The North Face köper upp tusentals hektar mark i Sydamerika som han sedan omvandlar till naturreservat. Han äger nu över 8 000 km2 mark.

  stäng

 • Brasilien

  En FSC-certifierad teakplantage | Floresteca - FSC

  view more

  Köp av hållbart odlat teakträ. Floresteca, världens största privata teakplantage, har fått erkännande från Forest Stewardship Council för sin hållbara drift. Plantagen som ligger i Mato Grosso-regionen i Brasilien är resultatet av ett samarbete mellan ett holländskt företag och flera brasilianska företag.

  stäng

  Återplantering av Atlantskogen | Instituto Terra

  view more

  "Atlantskogen, den andra stora skogen i Brasilien förutom Amazonas, har också överexploaterats. På mindre än två århundranden har den förlorat större delen av sin ursprungliga skogsyta. Ett projekt med återplantering och restauration av biologisk mångfald har startats på mark som hade röjts för boskapsavel. Det tog över 10 år för träden att växa tillbaka. För att bekämpa skogsskövling återskapar brasilianska forskare från Instituto Terra biologisk mångfald genom att tillhandahålla upp till en miljon plantor av över 350 arter i Atlantskogen. Olika arter av djur och växter har återvänt till det här nya skyddade området ... "

  stäng

 • Bolivia

  Solugnar för att begränsa skogsskövling | Bolivia Inti-Sud Soleil

  view more

  Sedan 1999 har 4 000 familjer och skolor i Bolivia, Chile och Peru försetts med miljövänliga solugnar. Robert Chirons organisation Bolivia Inti har konstruerat ett enkelt verktyg: en låda med ett lager av glas. Då solens strålar koncentreras kokas maten. Mellan år 2000 och 2007 har de här ugnarna hindrat utsläpp på uppskattningsvis 12 000 ton CO2. Invånarnas livskvalitet har också förbättrats märkbart: lungsjukdomar har minskat, barn behöver inte längre samla ved, det finns mer tid för skolgång…

  stäng

 • Guyana Brasilien

  Skogsskyddsavtal mellan Guyana och Norge | Norges och Guyanas regeringar

  view more

  "Ett skogsskyddsavtal mellan Guyana och Norge - Måndagen den 16 november tecknade Norge ett avtal med Guyana som går ut på att Guyana ska låta bli att avverka sina träd i utbyte mot 250 miljoner dollar till år 2015. Guyana kommer till en början att ta emot 30 miljoner dollar. Landet kommer sedan att få resten av pengarna om projektet lyckas med att förhindra skogsskövling, förklarar en artikel som publicerades den 17 november på WorldWatch Institutes webbplats. Myndigheterna i Guyana har i åratal försökt erhålla finansiering för bekämpning av skogsskövling i syfte att reducera utsläpp av växthusgaser. De pengar som skänks av Norge kan liknas vid REDD-mekanismen - ""Reduction of emissions from deforestation and forest degradation in developing countries"" (Reducering av utsläpp från skogsskövling och skogsförstörelse i utvecklingsländer) som behöver avtalas i Köpenhamn. REDD består av monetära bidrag till utvecklingsländer i utbyte mot att de låter bli att exploatera sina skogar."

  stäng

Europa

Oceanien

 • Tasmanien

  Skogsskövling i Tasmanien: Gunns Ltd beslutar att upphöra med avverkning av gammal skog | Gunns LTD

  view more

  "Greg L'Estrange, VD för Gunns Limited som är en av världens största industrijättar, har beslutat att upphöra med den avverkning av ursprungliga skogar i Tasmanien som hans företag utfört under flera årtionden. Detta är ett enastående beslut för alla de australiensiska miljögrupper som kämpat mot förstörelsen av de tasmanska skogarna: ""Vi har nu ett unikt tillfälle att lösa den tasmanska skogskonflikten"", sade en mycket glad Phill Pullinger, ordförande för en av organisationerna. Hans frivilligorganisation, Environment Tasmania, liksom två andra organisationer, Wilderness Society och Australian Conservation Foundation, har påbörjat förhandlingar med representanter från skogsbranschen för att se till att den tasmanska skogen ska kunna skötas på ett hållbart sätt. En konflikt som har pågått i dussintals år kan därmed vara löst. En av de metoder som användes innebar bränning av ursprunglig skog med napalm för att ersätta den med industriella eukalyptusplantager för att eukalyptusträn växer snabbt och deras stammar lämpar sig väl för maskinell hantering. I ett avsnitt av Vu du Ciel, träffade Yann Arthus-Bertrand senatorn, doktorn och miljöaktivisten Bob Brown, som kämpat i tjugo år för att skydda den tasmanska skogen. Se videon här: Tasmanien - Skogsskövling med napalm http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  stäng

 • Fiji

  Produktion av salt för att bevara mangrove | UNDP and co

  view more

  "Fijis saltdammar/Tai Butani är den enda personen i byn Lomawai som fortfarandet producerar salt i mangrovedammar, en tradition som i generationer har utgjort en del av byns liv. Byn Lomawai på ön Fiji är känd för sin tradition av saltproduktion. UNDP:s globala program för små bidrag till miljöarbete bidrar till finansieringen av ett projekt som startades av Världsnaturfonden år 1999. Det här projektet har gjort det möjligt för Tai Butani att hålla kurser och föra vidare sin kunskap till lokala kvinnor."

  stäng

Världen

 • Världen

  Plantera ett träd | UNEP

  view more

  "The Billion Tree Campaign - Growing Green/Plantera för planeten: ""Billion Tree Campaign"" är ett världsomspännande trädplanteringsinitiativ som sköts av Förenta Nationernas miljöprogram. Människor, samhällen, företag, industrier, samhällsorganisationer och regeringar uppmuntras att göra trädplanteringsutfästelser online. Kampanjen uppmuntrar plantering av inhemska trän och trän som lämpar sig för den lokala miljön. Vid slutet av 2009 hade över 7,4 miljarder trän planterats i samband med den här kampanjen av deltagare i 170 länder - långt över målet för årets slut på 7 miljarder. Då succén fortsatte under 2010 kommer ""Billion Tree Campaign"" att ge ett ordentligt bidrag till ""2010 International Year of Biodiversity"", som arbetar för medvetenhet kring vikten av biologisk mångfald för vår hälsa. Trän spelar en avgörande roll som en fundamental komponent i den biologiska mångfald som utgör grunden för de nätverk och system av levande organismer som förser oss alla med hälsa, välstånd, livsmedel, bränsle och det vitala ekosystem vi är beroende av för vår överlevnad. De bidrar till att ge oss luft som går att andas, vatten som går att dricka, bördig jord och ett stabilt klimat. De miljarder trän som planteras genom gemensamma ansträngningar av deltagarna i ""Billion Tree Campaign"" från alla delar av samhället kommer att bidra till biologisk mångfald över hela världen."