Partneri  

 • Yves Rocher foundation

  Fondacija The Yves Rocher

  Fondacija Yves Rocher  – Institut de France je stvorena na inicijativu Jacquesa Rochera. On je sin Yvesa Rochera, čoveka koji je stvorio Botaničku lepotu (Botanical Beauty). Fondacija Yves Rocher pomaže u usmeravanju lokalnih i globalnih akcija očuvanja i edukativnih i solidarnih akcija u preko 50 zemalja. Stvorena je 1991. i od 2001. je pod pokroviteljstvom Francuskog instituta.On teži "Zelenijem svetu" preko dve vodeće akcije, nagradama "Žena Zemlje" i programom "Biljka za planetu.

   

 • GEF

  GEF

  Udruženje za globalnu životnu sredinu (Global Environment Facility, GEF) danas je glavni izvor javnog finansiranja projekata za poboljšanje stanja životne sredine naše planete. Ono je dalo devet milijardi dolara zajmova u deonicama od svog kapitala. Prikupilo je i 40 milijardi dolara kao sufinansijer za više od 2.700 projekata u preko 165 zemalja. Isto tako, IMF je sastavio zaseban budžet od 250 miliona dolara i 750 miliona dolara za sufinansiranje kao podršku za SFM/REDD+.

   

 • FCPF

  FCPF

  Udruženje za partnerstvo ugljenika šuma (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) jeste svetsko REDD+ partnerstvo (redukcija emisija od seče i propadanja šuma).FCPF pomaže zemljama s tropskim i suptropskim šumama da razviju sisteme i smernice za REDD+ i daje im novac u skladu s njihovim rezultatima u smanjenju emisije. FCPF dopunjuje UNFCCC pregovore o REDD+ pokazujući kako REDD+ može biti primenjen na državnom nivou.

 • Firmenich

  Firmenich

  UNEP

 • UNEP

  UNEP je osnovan 1972. godine. To je najveći autoritet po pitanju životne sredine u okviru sistema Ujedinjenih nacija.Program služi kao katalizator. On podržava, daje uputstva, potpomaže i teži da promoviše umerenu eksploataciju i održivi razvoj svetske životne sredine. Da bi u tome uspeo, UNEP sarađuje s mnogim partnerima, uključujući i organe Ujedinjenih nacija, međunarodnih organizacija i državnih vlasti, NVO, privatni sektor i udruženja građana.

kontakt

Da biste stupili u vezu s Fondacijom GoodPlanet, pošaljite e-mejl na: forets@goodplanet.org

Možete nam i pisati na adresu:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odredbe i uslovi

 

Obaveštenje o autorskim pravima

Veb sajt www.desforetsetdeshommes.org i sadržaj na njemu su vlasništvo isključivo GoodPlaneta. Bilo kakvo korišćenje, uključujući delimično ili u celosti, materijala sa ovog veb sajta (tekstovi i fotografije) bez pismene dozvole najstrože je zabranjeno.  Informacije se ne mogu menjati ili poboljšavati ni na koji način.

Uprkos svim naporima koje je GoodPlanet preduzeo, ne može se smatrati odgovornim za tačnost objavljenih informacija na sajtu www.desforetsetdeshommes.org GoodPlanet ne može garantovati kvalitet i doslednost specifičnosti tematike kao i da neće sadržati eventualne greške.

Radi pribavljanja dozvole za korišćenje materijala kontaktirajte sektor komunikacija GoodPlaneta (communication@goodplanet.org). Dozvola će biti data ako je u skladu sa ciljevima koje organizacija promoviše.

Implementacija hiperveza ka stranicama ili dokumentima objavljenim na www.desforetsetdeshommes.org je dozvoljena uz garanciju da veze vode ka originalnim dokumentima.

Korisnici su odgovorni za korišćenje ovih informacija, u skladu sa zakonom koji je na snazi (zakon br. 78-17 od 6. januara 1978. koji se odnosi na informacione tehnologije i građanska prava).

Francuski Zakon o informacionim tehnologijama i građanskim slobodama

Odluka br. 2006-130 od 05.09.2006. izuzima neprofitne organizacije, koje spadaju pod zakon donet 1. jula 1901. od objavljivanja plata upravnih članova dobrotvora. S toga, korišćenje ličnih podataka ne potpada pod deklaraciju Francuske nacionalne komisije za zaštitu podataka i sloboda (French National Commission for Data protection and Liberties, CNIL). Izuzetak navodi da samo podaci koji se odnose na identitet, identitet banke, pripadnost organizaciji, izuzimajući osetljive podatke koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, politička, filozofska ili religiozna opredlejenja, pripadnost sindikatu, zdravstveno stanje, seksualne aktivnosti, prestupe, pravne osude ili druge pravne radnje moraju biti zabeleženi. Ti podaci se ne mogu čuvati nakon ostavke ili smenjivanja člana (sem ako ta osoba ne zatraži drugačije) i za donore koji se nisu odazvali više od dva puta.

Svaka informacija koju korisnik pruži GoodPlanetu će biti smatrana samo u datu svrhu i smatraće se poverljivom. Neće biti prosleđena trećim licima. U skladu sa članom 34 zakona o zaštiti podataka i sloboda br. 78-17 od 6. januara 1978, korisnici imaju prava na pristup, modifikaciju, ispravku i povlačenje podataka koji ih se potencijalno tiču slanjem pismenog zahteva na:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

 

GoodPlanet

Glavna kancelarija - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Broj Službenog glasnika: 2005033

Prefecture of Police Receipt 05/2802 case file 00171796

Ko smo mi?


GoodPlanet je 2005. osnovao Jan Artus-Bertrand, da bi podigao nivo svesti u javnosti o problemima životne sredine i njene zaštite. Postala je zvanično priznata NVO u junu 2009.To je bio važan dokaz poverenja, što znači da će Fondacija moći dugoročno da radi.

Fondacija GoodPlanet ohrabruje način života koji poštuje Zemlju i njene stanovnike. Ohrabruje svaku osobu da preduzme mere i nudi realne sugestije. Oslanja se na seriju programa koje neprestano  razvija i podržava "kako bi se podigao nivo svesti o životnoj sredini".

Njena univerzalna poruka poziva svakoga da razmisli o evoluciji planete i šta će se desiti s njenim stanovnicima, ali i da se pridruži njihovom cilju.

www.goodplanet.org

Ovaj websajt je osmislila Fondacija GoodPlanet da bi podigla nivo svesti u javnosti i da bi svakodnevno učila ljude o životnoj sredini.

Jedan od posvećenih timova Fondacije je idejno osmislio i radio na websajtu kako bi obezbedio sve tekstove i fotografije: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin i Bérénice Tardieu.

Želeli bismo da se zahvalimo timu Publicis Neta koji je napravio i postavio websajt.

Menu

Akcija u korist šuma

Kako i sami možete nešto preduzeti za šume? Mnoge NVO su uključene u zaštitu šuma širom sveta.One nude konkretna rešenja u vidu različitih inicijativa, "zelenih saveta" i kampanja kako bi svakome pomogle da nešto preduzme.

> Our selection of initiatives

 • Protecting hornbills | The Hornbill Research Foundation - Pilai Poonswad

  view more

  Pilai Poonswad, 64, has managed to turn poachers and illegal woodcutters into guardians of nature to protect hornbills. This rare tropical bird is hunted for its meat and its casque.

  close

 • Holistic conservation programme for forests in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  view more

  This project aims to test strategies intending to reduce CO2 emissions resulting from deforestation and forest degradation. The activities conducted will aim to reduce the rate of forest extinctions and restore some damaged forests by 2010.

  The project's objective is also to improve the living conditions of the local population by giving them direct responsibility for managing forests and natural resources —as much inside as outside the protected areas— by promoting and developing sustainable agricultural practices and by generating additional revenue for the people.

  Partner : WWF

  This project is funded entirely by Air France.

  close

 • Natural reforestation | Tchendukua

  view more

  Tchendukua buys land in the Sierra Nevada to give it back to Kogi Indians so that they can return to their ancestral land and preserve the forests.

  close

 • An FSC certified teak plantation | Floresteca - FSC

  view more

  Buying sustainably grown teak . Floresteca, the biggest private teak plantation in the world, is recognised by the (Forest Stewardship Council) for its sustainable management. The farm, located in the Mato Grosso region in Brazil, is the result of a collaboration between a Dutch company and several Brazilian companies.

  close

 

Asie

Afrique

 • Gabon

  Protecting the Gabonese forest | Brainforest - Marc Ona

  view more

  Marc Ona Essangui, who won the Goldman Environmental Prize in 2009 for his fight to preserve the Ivindo National Park in Gabon, talked to GoodPlanet Info about his association’s (Brainforest’s) activities and especially, the part it played in the Belinga affair. This name refers to a mining industry project to build a mine, a dam, a railway, a road and a deep-water port at the heart of the Ivindo National Park in the North-East of Gabon near the Kongou Falls which are amongst the most beautiful in Africa.

  close

 • Tanzania

  Managing the forest sustainably | Mpingo Conservation & Development Initiative

  view more

  MCDI helped two forest communities in Tanzania to obtain FSC certificates for their forests and manage them sustainably. This includes sustainably managing the local wood, dalbergia, which is highly sought after in the West for making musical instruments.

  close

  Breathing new life into ebony | Sebastian Chuwa - African Blackwood Conservation Project

  view more

  In Tanzania, Sebastian Chuwa has devoted his life to breathing life back into the M’pingo tree, a local ebony tree that the local population has been massively cutting down for 20 years. It used to abound in all Africa’s dry savannah but now there are only less than 3 million of them. Most of these are in Tanzania and Mozambique. Thanks to Sebastian Chuwa's action, over a million trees have been replanted and he has convinced the local craftsmen to replant more trees than they cut. In 2004 alone, 30 000 trees were planted. This is a major success as 20 000 odd M’pingo trees are cut down every year for commercial purposes and it takes this tree between 70 and 100 years to mature.

  close

 • Senegal

  Making "green charcoal "in Senegal | Pronatura

  view more

  "Green charcoal" in Senegal / To produce green charcoal from agricultural residues or from renewable biomass following a process known as pyrolysis. This domestic fuel stems the increase in deforestation and CO2 emissions. This project foresees to avoid the emissions of approximately 5 000 tons of CO2 in the atmosphere.

  close

  Replanting mangroves | Oceanium - Haïdar El Ali

  view more

  In 2009, Haïdar El Ali managed to gather 80 000 volunteers to replant 36 million young mangrove shoots. In 2010, he aimed to replant 100 million. He also created a 7000 ha Marine Protected Area by closing an 18 km branch of the Bamboung bolong.

  close

 • Kenya

  Green belt | Wangari Mathaai

  view more

  Trees against the desert / To fight the consequences of desertification, several green belt projects – tree plantations - have been carried out in the world. In 1972, in Kenya, Wangari Maathai launched the « Green Belt Movement » to fight the negative effects of droughts and large plantations meant for export such as coffee and tea. In about twenty years, thanks to a solid tree network, more than 20 million trees have been planted in Kenya thus curbing desertification there. This initiative earned Wangari Mathaai the Nobel Peace Prize in 2004.

  close

 • Madagascar

  Holistic conservation programme for forests in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  view more

  This project aims to test strategies intending to reduce CO2 emissions resulting from deforestation and forest degradation. The activities conducted will aim to reduce the rate of forest extinctions and restore some damaged forests by 2010.

  The project's objective is also to improve the living conditions of the local population by giving them direct responsibility for managing forests and natural resources —as much inside as outside the protected areas— by promoting and developing sustainable agricultural practices and by generating additional revenue for the people.

  Partner : WWF

  This project is funded entirely by Air France.

  close

 • Erythrée

  Planting mangroves | The Manzanar project - Gordon Sato

  view more

  Gordon Sato planted over a million mangroves on the banks of the Red Sea to lower poverty and hunger. This desert region had been ravaged by several years of war.

  close

Amérique du nord

 • Canada

  Underwater lumberjack | Triton Logging

  view more

  The Canadian company Triton Logging Inc has developed a saw which can cut tree trunks underwater up to 300 metres deep. Indeed, more than 300 million trees have been flooded at the bottom of the reservoirs of hydroelectric dams. The wood which is gathered has is specially certified. Its quality means it can be used for construction as well as for furniture. The saw’s motor functions with vegetal oil and solar power.

  close

  Boreal Forest Protection Agreement between NGOs and companies | NGOs and forestry companies

  view more

  In May 2010 in Canada, nine major environmental groups, including Greenpeace and the David Suzuki Foundation, signed an historical agreement with 21 forestry companies, who agreed to suspend logging activities in nearly 29 million hectares of pristine boreal forests.

  close

 • United States

  $30 million debt written off to protect forests | Governments

  view more

  An article in the Wall Street Journal on July 1, 2009, explained that the United States had agreed to write off $30 million in debt owed by Indonesia. In exchange, Indonesia must protect Sumatra's forests. Indonesia will therefore have to spend the same amount in the form of subsidies for the conservation of 13 endangered Sumatran forests. An extra 1 million dollars of aid will be provided by Conservation International, an American organisation for the protection of nature. "It is a huge encouragement for Sumatra's population and wildlife" , declared Jatna Supriatna, the vice-president of Conservation International Indonesia, "which reflects the United States' provisional policy". It is the biggest exchange for a debt write-off that the American government has ever organised. Sumatra is an island on which there are many threatened species such as white rhinoceros, orang-utans and tigers, etc. With its high deforestation rate, Indonesia is the third biggest greenhouse gas emitter after the united States and China.

  close

Amérique du sud

 • Colombia

  Natural reforestation | Tchendukua

  view more

  Tchendukua buys land in the Sierra Nevada to give it back to Kogi Indians so that they can return to their ancestral land and preserve the forests.

  close

 • Chili/Argentina

  Buying back land to make nature reserves | The Conservation Land Trust - Douglas Tompkins

  view more

  The billionaire Douglas Tompkins who created the brands Esprit and The North Face, buys thousands of hectares of land in South America, He then turns this land into natural reserves. He now owns over 8 000 km2 of land.

  close

 • Brazil

  An FSC certified teak plantation | Floresteca - FSC

  view more

  Buying sustainably grown teak . Floresteca, the biggest private teak plantation in the world, is recognised by the (Forest Stewardship Council) for its sustainable management. The farm, located in the Mato Grosso region in Brazil, is the result of a collaboration between a Dutch company and several Brazilian companies.

  close

  Reforestation of the Atlantic Forest | Instituto Terra

  view more

  "The Atlantic Forest, the other big forest in Brazil besides the Amazon, is also overexploited. In under two centuries, it has lost most of its original cover. A reforestation and biodiversity restoration project has begun on land that had been cleared for stock breeding. It took 10 years for the trees to grow back. To fight deforestation, Brazilian researchers from Instituto Terra are recreating biodiversity by providing up to a million plants of over 350 species in the Atlantic forest. Different species of animals and plants have returned to this new sanctuary...

  close

 • Bolivia

  Solar cookers to limit deforestation | Bolivia Inti-Sud Soleil

  view more

  Since 1999, 4 000 families and schools in Bolivia, Chile and Peru have been equipped with eco-friendly solar cooker. Robert Chiron’s association, Bolivia Inti, has put together a simple tool : a case on which there is a layer of glass. The concentration of the sun’s rays cooks the food in the cooker. Between 2000 and 2007, these cookers stopped the emission of an estimated 12 000 tons of CO2. The inhabitants’ quality of life has also clearly improved : there is less respiratory disease, children no longer have to collect wood, there is more time for education...

  close

 • Guyana Brazil

  Forest Protection Agreement between Guyana and Norway | Norwegian and Guyanese governments

  view more

  "A Forest Protection Agreement between Guyana and Norway – On Monday 16 November, Norway signed an agreement with Guyana for it not to cut its trees, in exchange for 250 million dollars by 2015. To start with, Guyana will receive 30 million dollars. It will receive the rest if the project manages to avoid deforestation, explained an article published on the 17 November on the WorldWatch Institute website. For years, the Guyanese authorities have been trying to obtain funding to fight deforestation and thus reduce greenhouse gas emissions. The money given by Norway is similar to the REDD mechanism (Reduction of emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) over which an agreement must be reached in Copenhagen. REDD consists of paying developing countries to not exploit their forests.

  close

Europe

Océanie

 • Tasmania

  Deforestation in Tasmania : Gunns Ltd decides to stop logging old-growth forests | Gunns LTD

  view more

  Greg L’Estrange, the new CEO of Gunns Limited, one of the world's industrial giants, has decided to stop logging native forests in Tasmania as his company has been doing for several decades. For all the Australian environmental groups who have been campaigning against the destruction of the Tasmanian forest, it is an unprecedented decision : ""we now have a unique opportunity to resolve the Tasmania forest conflict"", rejoiced Phill Pullinger, the director of one organisation. His NGO, Environment Tasmania, as well as two others, the Wilderness Society and the Australian Conservation Foundation, have began talks with forest industry representatives so that the forest in Tasmania can be managed sustainably. A conflict that has been going on for dozens of years could thus be resolved. One of the techniques used involves burning native forests with napalm to replace them with industrial eucalyptus plantations as they grow fast and their trunks are well suited for machines.

  In an episode of Vu du Ciel, Yann Arthus-Bertrand met Bob Brown, a senator, doctor and environmental activist who has been fighting to protect the forest in Tasmania for twenty years. Watch the video here : Tasmania - Napalm deforestation http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  close

 • Fiji

  Producing salt to preserve mangroves | UNDP and co

  view more

  Tai Butani is the only person left in Lomawai village who continues to produce salt from the mangrove ponds, a tradition that has been part of village life for generations.

  Lomawai village on the Island of Fiji, and is well-known for its salt producing tradition. UNDP Global Environmental Facility Small Grants Programme co-funds a project started in 1999 by the World Wildlife Fund. This project has allowed Tai Butani to conduct workshops and pass on her knowledge to local women.

  close

World

 • World

  Plant a tree | UNEP

  view more

  "The Billion Tree Campaign - Growing Green / The Plant for the Planet: Billion Tree Campaign is a worldwide tree planting initiative facilitated by the United Nations Environment Programme. People, communities, businesses, industry, civil society organizations and governments are encouraged to enter tree planting pledges on-line . The campaign strongly encourages the planting of indigenous trees and trees that are appropriate to the local environment.

  By the end of 2009, more than 7.4 billion trees had been planted under this campaign – far in excess of the year-end target of 7 billion – by participants in 170 countries. With this success continuing into 2010, the Billion Tree Campaign will make a substantial contribution to the 2010 International Year of Biodiversity, raising awareness of the importance of biodiversity for our well-being. Trees play a crucial role as fundamental components of the biodiversity that forms the foundation of the living networks and systems that provide us all with health, wealth, food, fuel and vital ecosystem services our lives depend on. They help provide breathable air, drinkable water, fertile soils and a stable climate. The billions of trees planted by the collective efforts of participants of the Billion Tree Campaign from all parts of society will contribute to biodiversity across the planet.