Partneri  

 • Yves Rocher foundation

  Fondacija The Yves Rocher

  Fondacija Yves Rocher  – Institut de France je stvorena na inicijativu Jacquesa Rochera. On je sin Yvesa Rochera, čoveka koji je stvorio Botaničku lepotu (Botanical Beauty). Fondacija Yves Rocher pomaže u usmeravanju lokalnih i globalnih akcija očuvanja i edukativnih i solidarnih akcija u preko 50 zemalja. Stvorena je 1991. i od 2001. je pod pokroviteljstvom Francuskog instituta.On teži "Zelenijem svetu" preko dve vodeće akcije, nagradama "Žena Zemlje" i programom "Biljka za planetu.

   

 • GEF

  GEF

  Udruženje za globalnu životnu sredinu (Global Environment Facility, GEF) danas je glavni izvor javnog finansiranja projekata za poboljšanje stanja životne sredine naše planete. Ono je dalo devet milijardi dolara zajmova u deonicama od svog kapitala. Prikupilo je i 40 milijardi dolara kao sufinansijer za više od 2.700 projekata u preko 165 zemalja. Isto tako, IMF je sastavio zaseban budžet od 250 miliona dolara i 750 miliona dolara za sufinansiranje kao podršku za SFM/REDD+.

   

 • FCPF

  FCPF

  Udruženje za partnerstvo ugljenika šuma (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) jeste svetsko REDD+ partnerstvo (redukcija emisija od seče i propadanja šuma).FCPF pomaže zemljama s tropskim i suptropskim šumama da razviju sisteme i smernice za REDD+ i daje im novac u skladu s njihovim rezultatima u smanjenju emisije. FCPF dopunjuje UNFCCC pregovore o REDD+ pokazujući kako REDD+ može biti primenjen na državnom nivou.

 • Firmenich

  Firmenich

  UNEP

 • UNEP

  UNEP je osnovan 1972. godine. To je najveći autoritet po pitanju životne sredine u okviru sistema Ujedinjenih nacija.Program služi kao katalizator. On podržava, daje uputstva, potpomaže i teži da promoviše umerenu eksploataciju i održivi razvoj svetske životne sredine. Da bi u tome uspeo, UNEP sarađuje s mnogim partnerima, uključujući i organe Ujedinjenih nacija, međunarodnih organizacija i državnih vlasti, NVO, privatni sektor i udruženja građana.

kontakt

Da biste stupili u vezu s Fondacijom GoodPlanet, pošaljite e-mejl na: forets@goodplanet.org

Možete nam i pisati na adresu:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odredbe i uslovi

 

Obaveštenje o autorskim pravima

Veb sajt www.desforetsetdeshommes.org i sadržaj na njemu su vlasništvo isključivo GoodPlaneta. Bilo kakvo korišćenje, uključujući delimično ili u celosti, materijala sa ovog veb sajta (tekstovi i fotografije) bez pismene dozvole najstrože je zabranjeno.  Informacije se ne mogu menjati ili poboljšavati ni na koji način.

Uprkos svim naporima koje je GoodPlanet preduzeo, ne može se smatrati odgovornim za tačnost objavljenih informacija na sajtu www.desforetsetdeshommes.org GoodPlanet ne može garantovati kvalitet i doslednost specifičnosti tematike kao i da neće sadržati eventualne greške.

Radi pribavljanja dozvole za korišćenje materijala kontaktirajte sektor komunikacija GoodPlaneta (communication@goodplanet.org). Dozvola će biti data ako je u skladu sa ciljevima koje organizacija promoviše.

Implementacija hiperveza ka stranicama ili dokumentima objavljenim na www.desforetsetdeshommes.org je dozvoljena uz garanciju da veze vode ka originalnim dokumentima.

Korisnici su odgovorni za korišćenje ovih informacija, u skladu sa zakonom koji je na snazi (zakon br. 78-17 od 6. januara 1978. koji se odnosi na informacione tehnologije i građanska prava).

Francuski Zakon o informacionim tehnologijama i građanskim slobodama

Odluka br. 2006-130 od 05.09.2006. izuzima neprofitne organizacije, koje spadaju pod zakon donet 1. jula 1901. od objavljivanja plata upravnih članova dobrotvora. S toga, korišćenje ličnih podataka ne potpada pod deklaraciju Francuske nacionalne komisije za zaštitu podataka i sloboda (French National Commission for Data protection and Liberties, CNIL). Izuzetak navodi da samo podaci koji se odnose na identitet, identitet banke, pripadnost organizaciji, izuzimajući osetljive podatke koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, politička, filozofska ili religiozna opredlejenja, pripadnost sindikatu, zdravstveno stanje, seksualne aktivnosti, prestupe, pravne osude ili druge pravne radnje moraju biti zabeleženi. Ti podaci se ne mogu čuvati nakon ostavke ili smenjivanja člana (sem ako ta osoba ne zatraži drugačije) i za donore koji se nisu odazvali više od dva puta.

Svaka informacija koju korisnik pruži GoodPlanetu će biti smatrana samo u datu svrhu i smatraće se poverljivom. Neće biti prosleđena trećim licima. U skladu sa članom 34 zakona o zaštiti podataka i sloboda br. 78-17 od 6. januara 1978, korisnici imaju prava na pristup, modifikaciju, ispravku i povlačenje podataka koji ih se potencijalno tiču slanjem pismenog zahteva na:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

 

GoodPlanet

Glavna kancelarija - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Broj Službenog glasnika: 2005033

Prefecture of Police Receipt 05/2802 case file 00171796

Ko smo mi?


GoodPlanet je 2005. osnovao Jan Artus-Bertrand, da bi podigao nivo svesti u javnosti o problemima životne sredine i njene zaštite. Postala je zvanično priznata NVO u junu 2009.To je bio važan dokaz poverenja, što znači da će Fondacija moći dugoročno da radi.

Fondacija GoodPlanet ohrabruje način života koji poštuje Zemlju i njene stanovnike. Ohrabruje svaku osobu da preduzme mere i nudi realne sugestije. Oslanja se na seriju programa koje neprestano  razvija i podržava "kako bi se podigao nivo svesti o životnoj sredini".

Njena univerzalna poruka poziva svakoga da razmisli o evoluciji planete i šta će se desiti s njenim stanovnicima, ali i da se pridruži njihovom cilju.

www.goodplanet.org

Ovaj websajt je osmislila Fondacija GoodPlanet da bi podigla nivo svesti u javnosti i da bi svakodnevno učila ljude o životnoj sredini.

Jedan od posvećenih timova Fondacije je idejno osmislio i radio na websajtu kako bi obezbedio sve tekstove i fotografije: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin i Bérénice Tardieu.

Želeli bismo da se zahvalimo timu Publicis Neta koji je napravio i postavio websajt.

Menu

Izložba

Izložba "Šume i ljudi" omogući će javnosti da otkrije 70 najlepših snimaka šuma iz čitavog sveta, koje su napravili najbolji fotografi.

Sve teme o životnoj sredini, od pretnji i rešenja do svetske politike i lokalnih inicijativa, dokumentovane su slikama koje prate tekst.

Besplatan uvodni kurs će ohrabriti posetioce da razgledaju fotografije, šetaju po izložbi i razmišljaju o važnosti zaštite naših šuma.

Besplatna izložba će biti otvorena 19. maja u Ženevi. Ona će biti prevedena na mnoge jezike, a onda će krenuti po svetu.

This exibition will soon be available in serbian. click here to find out more about the english version.