Partnerji

 • Yves Rocher foundation

  Fundacija Yves Rocher

  Fundacijo Yves Rocher- Institut de France je bila ustanovljena na pobudo Jacques Rocher, sina Yvesa Rochera, ,ki je ustvaril Botanično Lepoto. Fundacija Yves Rocher pomaga neposredno lokalno in globalno pri ohranjanju okolja, na osnovi na solidarnosti in izobraževalne dejavnosti v več kot 50 državah. Fundacijo Yves Rocher so ustanovili leta 1991, od 2001 je pod pokroviteljstvom Institut de France. Deluje za "bolj zelen svet" prek 2 vodilnih dejavnosti: "Women of the Earth" Awards in Program "Rastlina za Planet".

 • GEF

  GEF

  GEF - Globalni sklad za okolje - je glavni vir javnega financiranja za projekte na področju izboljšanje stanja okolja planeta. V obliki donacij je GEF doslej razdelil do 9 milijard dolarjev iz svojega osnovnega kapitala. Poleg tega je sklad zbral več kot 40 milijard dolarjev za sofinanciranje več kot 2.700 projektov v več kot 165 državah. Poleg tega je IMFpripravil proračun za 250 milijard dolarjev in sofinanciranje v višini 750 milijonov dolarjev za podporo SFM/REDD +.

 • FCPF

  FCPF

  Partnerski sklad za ogljik v gozdovih (FCPF) je svetovni partner REDD+. FCPF pomaga državam s tropskimi in subtropskimi gozdovi pri razvoju sistemov in smernic za REDD + in jih plačuje glede na to, kakšni so njihovi rezultati zmanjševanja emisij. FCPF dopolnjuje UNFCCC pogajanja o REDD +, ker lahko demonstrira, kako se REDD + lahko uporabi na državni ravni.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich je največje zasebno podjetje na področju industrije parfumov in arom. Podjetje je nastalo v Ženevi v Švici leta 1895 in se lahko ponaša z dolgim seznamom klasičnih finih parfumov in arom. Njegova strast za okus in za dišave je ključ za njegov uspeh. Znano je po svoji ustvarjalnosti, sposobnosti za inovacije in izjemnem občutku za tržne trende. Vsako leto vloži približno 10% prihodkov v raziskave, kar odraža voljo podjetja, da razume, da deli in sublimira najboljše, kar narava lahko ponudi.

  UNEP

 • UNEP

  UNEP je bil ustanovljen leta 1972. Je najvišji organ za okolje v sistemu Združenih narodov. Program deluje kot katalizator. Podpira, svetuje, olajšuje in spodbuja smiselno uporabo in trajnostni razvoj okolja po celem svetu. V ta namen UNEP sodeluje s številnimi partnerji, vključno z organi Združenih narodov, mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi vladami, nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem in civilno družbo.

stiki

Če želite stopiti v stik s Fundacijo GoodPlanet, pošljite e-pošto na : forets@goodplanet.org

Lahko nam tudi pišite na naslednji naslov:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Oznam o vlastníckych právach

Webová stránka www.desforetsetdeshommes.org a jej obsah sú výlučným vlastníctvom organizácie GoodPlanet. Akékoľvek použitie, vrátane úplného alebo čiastočného prevodu obsahu tejto webovej stránky (texty a fotografie), je prísne zakázané bez predošlého písomného povolenia. Informácie sa nijakým spôsobom nedajú meniť ani vylepšovať. Napriek všetkým snahám zo strany GoodPlanet o zabezpečenie presnosti stránky www.desforetsetdeshommes.org nemôže niesť organizácia GoodPlanet zodpovednosť za publikované informácie. GoodPlanet nemôže zaručiť kvalitu a použitie stránky na špecifický účel, ani to, že stránka nebude obsahovať žiadne chyby.

Ak chcete získať povolenie na použitie obsahu stránky, kontaktujte komunikačné stredisko (communication@goodplanet.org). Povolenie bude udelené v prípade, ak je jeho účel v súlade s cieľmi organizácie.

Implementácia hypertextových odkazov na stránky alebo publikované dokumenty z webovej stránky www.desforetsetdeshommes.org je oprávnená vtedy, ak je zaručené, že odkazy budú viesť späť k pôvodu dokumentu.

Používatelia sú zodpovední za použitie týchto informácií v súlade s platnými predpismi (Zákon č. 78-17 o informačných technológiách a občianskych slobodách zo dňa 6. januára 1978).

Francúzsky Zákono informačných technológiách a občianskych slobodách

Rozhodnutie č. 2006-130 zo dňa 5. 9. 2006 oslobodzuje neziskové organizácie pracujúce podľa zákona od aplikovania zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1901, týkajúceho sa deklarácie výplat spojených so správou členských darcov. Preto sa použitie osobných údajov netýka deklarácie CNIL (Francúzska národná komisia pre ochranu údajov a slobody). Oslobodenie spod aplikovania zákona uvádza, že sa musia zaznamenávať iba údaje vzťahujúce sa na identitu, bankovú identitu, organizačné pripojenia – s výnimkou citlivých údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, účasť/neúčasť v odboroch, zdravotný stav alebo sexuálna aktivita, priestupky, trestná činnosť alebo právne konanie. Tieto údaje sa nesmú uchovávať po rezignácii alebo vylúčení člena (pokiaľ osoba nepožiada o opak) a pre darcov na dlhšie ako dve nerealizované žiadosti.

Všetky informácie, ktoré používateľ organizácii GoodPlanet poskytne, slúžia výlučne na jej vlastné použitie a bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nebudú postúpené žiadnej tretej strane. V súlade s článkom 34 Zákona o ochrane údajov a slobodách č.78-17 zo dňa 6. januára 1978 majú používatelia právo na prístup, modifikáciu, opravu a utajenie potenciálnych údajov, o ktoré majú obavy, prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Hlavný úrad - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Číslo publikácie oficiálneho časopisu: 2005033

Potvrdenie z Policajnej prefektúry č. 05/2802, súbor 00171796

 

 

Kdo smo mi?  

GoodPlanetje bila ustanovil leta 2005 Yann Arthus-Bertrand z namenom osveščati javnost o vprašanjih okolja in njegove zaščite. Junija 2009 so ji uradno priznali status neprofitne organizacije . To priznanje je pomeni zaupnico za Fundacijo in jim omogoča, da sprejema dolgoročne ukrepe.

Fundacija GoodPlanet spodbujanačin življenja, ki Zemljo in njene prebivalce spoštuje. Spodbuja vsakega, da ukrepa in mu za to nudi realistične predloge. Opira se na vrsto programov, ki jih ohranja v razvoju in krepi, da bi "dvignili okoljsko ozaveščenost".

Njeno univerzalno sporočilo poziva vse, da razmišljajo o evoluciji planeta, o tem, kaj se bo zgodilo z njenimi prebivalci, in da se ji pridružijo.

www.goodplanet.org

To spletno stran je ustvarila Fundacija GoodPlanet z namenom, da dvigne ozaveščenost javnosti in da obiskovalce na dnevni osnovi izobražuje o okolju.

To spletno stran, vsa besedila na njej in fotografije je pripravila ekipa: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin in Bérénice Tardieu. Oudin in Bérénice Tardieu.

Radi bi se zahvalili ekipiPublicis Net za oblikovanje in vzpostavitev spletišča.

 

Menu

Les vrais chiffres de la déforestation

Des forets et des Hommes - GoodPlanet A l'issue de l'année internationale des forêts, où en est la déforestation? Selon les chiffres démêlés par Youphil pour vous, la situation empire...

Source : Youphil

6,4 millions d'hectares

C'est la superficie de forêt qui disparaît chaque année, selon une moyenne calculée entre 2000 et 2005 par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Entre 1990 et 2000, ce chiffre était de 4,1 millions. La forêt est détruite pour plusieurs raisons, principalement l'exploitation du bois, l'urbanisation et l'extension des terres agricoles.

6 tonnes

C'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbres par an. C'est pourquoi la déforestation est un important facteur de réchauffement climatique. Mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle menace la survie de certaines espèces, réduit la fréquence des précipitations et dégrade la qualité des sols forestiers, qui filtrent l'eau, la pollution et régulent les rivières.

17%

C'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. En clair, la destruction des forêts génère plus de CO2 et assimilés que l'intégralité des transports dans le monde.

1 minute

C'est le temps qu'il faut pour voir disparaître 10 hectares de forêt dans le monde, selon une moyenne calculée entre 1990 et 2005. En tout, sur cette période, 72,9 millions d'hectares ont disparu. Il s'agit de perte nette, celle qui n'a pas été compensée par le reboisement ou l'expansion naturelle des forêts.

2030

C'est la date à laquelle, si rien n'est fait, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu, selon WWF. Le "poumon de la planète", qui s'étend sur 5 millions de km2, a déjà perdu 18% de sa surface, soit deux fois la France, depuis 1970.

1,2 milliards de dollars

C'est le montant de l'amende réclamée par l'Etat brésilien à quatorze négociants en boeuf accusés d'acheter leur bétail dans des zones défrichées illégalement. Le Brésil a également remarqué que certains déboiseurs clandestins utilisaient désormais une nouvelle méthode, consistant à répandre des herbicides par avion sur la forêt. Une technique radicale et extrêmement toxique, qui fait encourir à ses utilisateurs une amende de 1,8 million de dollars.

5

C'est le nombre de pays qui concentrent à eux seuls plus de la moitié des forêts sur terre. Il s'agit de la Russie, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis et de la Chine. Viennent ensuite, dans la liste des pays les plus boisés au monde, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Pérou et l'Inde. En tout, 30% de la surface de la planète est occupée par les forêts, selon les derniers chiffres. Soit l'équivalent de 3,69 milliards d'hectares.

11%

C'est le seul chiffre encourageant à ce jour : la destruction de la forêt amazonienne a chuté de 11% au Brésil, entre 2010 et 2011. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 23 ans. La lutte du gouvernement brésilien contre le déboisement illégal, ainsi qu'un fort ralentissement de l'activité économique du pays sont à l'origine de ce résultat.

Photo de Crustmania en licence cc