Partners

 • Yves Rocher foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation– Institut de Francevznikla na podnet Jacquesa Rochera,syna Yvesa Rochera, človeka, ktorý vytvoril rad Botanical Beauty.

  Nadácia Yves Rocher Foundation pomáha priamym miestnym a globálnym akciám v oblasti  ochrany životného prostredia, akciám na báze solidarity a vzdelávacím akciám vo viac ako 50 krajinách.

  Nadácia Yves Rocher Foundation vznikla v roku 1991 a v roku 2001 si zobrala pod patronát  Institut de France.Pracuje pre „zelenší svet“ prostredníctvom 2 hlavných akcií: ocenenia „Ženy zeme“ a programu „Rastlina pre planétu.

 • GEF

  GEF

  Organizácia Global Environment Facility je v súčasnosti hlavným zdrojom verejného financovania projektov na zlepšenie stavu životného prostredia planéty. Zo svojho akciového kapitálu poskytla vo forme grantov až 9 miliárd dolárov. Získala tiež viac ako 40 miliónov dolárov spolufinancovania pre viac ako 2 700 projektov vo viac ako 165 krajinách. Okrem toho MMF vyčlenil samostatný rozpočet vo výške 250 miliónov dolárov a spolufinancoval 750 miliónov dolárov na podporu SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Organizácia Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) je celosvetové partnerstvo programu REDD+. FCPF pomáha krajinám s tropickými a subtropickými lesmi pri rozvoji systémov a politík pre program REDD+ a platí im podľa ich výsledkov pri znižovaní emisií. FCPF doplňuje jednania UNFCCC o REDD+ demonštrovaním, ako sa dá program REDD+ využiť na úrovni jednotlivých krajín.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich je najväčšou súkromnou spoločnosťou v oblasti parfumérie a vôní. Vznikla v roku 1895 v švajčiarskej Ženeve a na konte má dlhý zoznam klasických kvalitných parfumov a vôní.  Kľúčom k jej úspechu je jej vášeň pre vkus a vône.Známa je pre svoju kreativitu, možnosti inovácie a vynikajúce chápanie trhových trendov. Spoločnosť každoročne investuje 10 % svojich výnosov do výskumu. To poukazuje na jej neustálu chuť rozumieť, zdieľať a meniť to najlepšie, čo príroda ponúka.

 • UNEP

  UNEP

  Program UNEP vznikol v roku 1972. Ide o najvyšší environmentálny orgán v systéme OSN.Program pôsobí ako katalyzátor. Podporuje, učí, uľahčuje a snaží sa propagovať rozumné využívanie a udržateľný rozvoj životného prostredia sveta. Aby to mohol robiť, spolupracuje program UNEP s mnohými partnermi, vrátane orgánov OSN, medzinárodných organizácií, národných vlád, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

 

kontakt

Kontaktujte nadáciu GoodPlanet Foundation odoslaním e-mailu na : forets@goodplanet.org

Môžete nám aj napísať na nasledujúcu adresu:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Oznam o vlastníckych právach

Webová stránka www.desforetsetdeshommes.org a jej obsah sú výlučným vlastníctvom organizácie GoodPlanet. Akékoľvek použitie, vrátane úplného alebo čiastočného prevodu obsahu tejto webovej stránky (texty a fotografie), je prísne zakázané bez predošlého písomného povolenia. Informácie sa nijakým spôsobom nedajú meniť ani vylepšovať. Napriek všetkým snahám zo strany GoodPlanet o zabezpečenie presnosti stránky www.desforetsetdeshommes.org nemôže niesť organizácia GoodPlanet zodpovednosť za publikované informácie. GoodPlanet nemôže zaručiť kvalitu a použitie stránky na špecifický účel, ani to, že stránka nebude obsahovať žiadne chyby.

Ak chcete získať povolenie na použitie obsahu stránky, kontaktujte komunikačné stredisko (communication@goodplanet.org). Povolenie bude udelené v prípade, ak je jeho účel v súlade s cieľmi organizácie.

Implementácia hypertextových odkazov na stránky alebo publikované dokumenty z webovej stránky www.desforetsetdeshommes.org je oprávnená vtedy, ak je zaručené, že odkazy budú viesť späť k pôvodu dokumentu.

Používatelia sú zodpovední za použitie týchto informácií v súlade s platnými predpismi (Zákon č. 78-17 o informačných technológiách a občianskych slobodách zo dňa 6. januára 1978).

Francúzsky Zákono informačných technológiách a občianskych slobodách

Rozhodnutie č. 2006-130 zo dňa 5. 9. 2006 oslobodzuje neziskové organizácie pracujúce podľa zákona od aplikovania zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1901, týkajúceho sa deklarácie výplat spojených so správou členských darcov. Preto sa použitie osobných údajov netýka deklarácie CNIL (Francúzska národná komisia pre ochranu údajov a slobody). Oslobodenie spod aplikovania zákona uvádza, že sa musia zaznamenávať iba údaje vzťahujúce sa na identitu, bankovú identitu, organizačné pripojenia – s výnimkou citlivých údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, účasť/neúčasť v odboroch, zdravotný stav alebo sexuálna aktivita, priestupky, trestná činnosť alebo právne konanie. Tieto údaje sa nesmú uchovávať po rezignácii alebo vylúčení člena (pokiaľ osoba nepožiada o opak) a pre darcov na dlhšie ako dve nerealizované žiadosti.

Všetky informácie, ktoré používateľ organizácii GoodPlanet poskytne, slúžia výlučne na jej vlastné použitie a bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nebudú postúpené žiadnej tretej strane. V súlade s článkom 34 Zákona o ochrane údajov a slobodách č.78-17 zo dňa 6. januára 1978 majú používatelia právo na prístup, modifikáciu, opravu a utajenie potenciálnych údajov, o ktoré majú obavy, prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Hlavný úrad - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Číslo publikácie oficiálneho časopisu: 2005033

Potvrdenie z Policajnej prefektúry č. 05/2802, súbor 00171796

 

 

Kto sme?  

Nadáciu GoodPlanet Foundation založil v roku 2005 Yann Arthus-Bertrand, aby zvýšil povedomie verejnosti o environmentálnych problémoch a ochrane životného prostredia. V roku 2009 bola nadácia oficiálne zaregistrovaná ako nezisková organizácia.Táto registrácia jej dodala dôveryhodnosť a znamená, že nadácia môže podnikať akcie z dlhodobého hľadiska.

Nadácia GoodPlanet Foundation podporuje životný štýl, ktorý rešpektuje Zem a jej obyvateľov. Podporuje jednotlivcov v tomu, aby niečo podnikli, a ponúka realistické návrhy. Vychádza zo súboru programov, ktoré neustále rozvíja a posilňuje, aby sa „zvýšilo povedomie o životnom prostredí“.

Jej univerzálny odkaz vyzýva jednotlivcov, aby sa zamysleli nad evolúciou planéty a nad tým, čo sa stane s jej obyvateľmi, a aby sa zapojili do činnosti.

www.goodplanet.org

Túto webovú stránku vytvorila nadácia GoodPlanet Foundation, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti a aby sa ľudia mohli každodenne vzdelávať v oblasti životného prostredia.

Webovú stránku zostavil, pracoval na nej a všetky texty a fotografie poskytol jeden z najoddanejších tímov nadácie: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin a Bérénice Tardieu.

Radi by sme sa poďakovali tímu Publicis Net za vytvorenie a spustenie webovej stránky.

 

Menu

Urobte niečo pre les

Ako môžete niečo urobiť pre lesy? Do ochrany lesov na celom svete sa zapája mnoho neziskových organizácií.Ponúkajú konkrétne riešenia prostredníctvom rôznych iniciatív, „zelených“ tipov a kampaní, aby mohla každá osoba niečo v tejto oblasti podniknúť.

> Náš výber iniciatív

 • Ochrana zoborožcov | Nadácia Hornbill Research Foundation - Pilai Poonswad

  zobraziť viac

  Pilai Poonswad, 64, dokázala premeniť pytliakov a ilegálnych drevorubačov na strážcov prírody pri ochrane zoborožcov. Tento ojedinelý tropický vták sa loví pre svoje mäso a svoj "roh".

  zavrieť

 • Holistický ochranný program pre lesy na Madagaskare | WWF - GoodPlanet

  zobraziť viac

  "Holistický ochranný program pre lesy na Madagaskare / Cieľom tohto projektu je testovanie stratégií znižovania emisií CO2, ktoré vychádzajú z odlesňovania a degradácie lesov. Cieľom činností bude zníženie podielu vyhubených lesov a obnova niektorých poškodených lesov do roku 2010.

  Zámerom projektu je tiež zlepšenie životných podmienok miestneho obyvateľstva tým, že im bude poskytnutá priama zodpovednosť za správu lesov a prírodné zdroje - v rámci chránených území, ako aj mimo nich - propagáciou a rozvojom udržateľných poľnohospodárskych praktík a generovaním vyšších výnosov pre ľudí.

  Partner: WWF

  Tento projekt v plnej miere financuje spoločnosť Air France."

  zavrieť

 • Prírodné znovuzalesňovanie | Tchendukua

  zobraziť viac

  Tchendukua nakupuje pôdu v Sierra Nevade, aby ju vrátila indiánom Kogi, takže sa títo môžu vrátiť na pôdu svojich predkov a chrániť lesy.

  zavrieť

 • Tíková plantáž s certifikátom FSC | Floresteca - FSC

  zobraziť viac

  Nákup udržateľne rastúceho tíku. Floresteca, najväčšia súkromná tíková plantáž na svete, je uznávaná organizáciou FSC (Forest Stewardship Council) za svoju udržateľnú správu. Farma, ktorá sa nachádza v brazílskej oblasti Mato Grosso, je výsledkom spolupráce holandskej spoločnosti a niekoľkých brazílskych spoločností.

  zavrieť

 

ÁZIA

AFRIKA

 • Gabon

  Ochrana gabonského lesa | Brainforest - Marc Ona

  zobraziť viac

  Marc Ona Essangui, ktorý v roku 2009 získal Goldmanovu environmentálnu cenu za svoj boj na ochranu národného parku Ivindo v Gabune, hovoril na webovej stránke GoodPlanet Info o svojich pridružených (Brainforest) aktivitách a hlavne o úlohe, ktorú hrali v afére Belinga. Tento názov sa týka projektu ťažobného priemyslu pre vybudovanie bane, priehrady, železnice, cesty a prístavu v srdci národného parku Ivindo v severovýchodnom Gabone v blízkosti vodopádov Kongou, ktoré patria medzi najkrajšie v Afrike.

  zavrieť

 • Tanzánia

  Udržateľná správa lesa | Iniciatíva Mpingo Conservation & Development Initiative

  zobraziť viac

  Iniciatíva MCDI pomohla dvom lesným komunitám v Tanzánii získať pre svoje lesy certifikáty FSC a udržateľne ich spravovať. Ide o udržateľnú správu miestneho dreva dalbedgia, ktoré je na západe veľmi žiadané na výrobu hudobných nástrojov.

  zavrieť

  Vdýchnutie nového života ebenu | Sebastian Chuwa - African Blackwood Conservation Project

  zobraziť viac

  Vdýchnutie nového života ebenu / Sebastian Chuwa v Tanzánii zasvätil svoj život vdychovaniu života stromu M’pingo, miestnemu stromu s ebenovým drevom, ktoré miestna populácia už 20 rokov vo veľkej miere vysekáva. V minulosti ho boli plné suché savany Afriky, ale teraz je týchto stromov menej ako 3 milióny. Väčšina z nich sa nachádza v Tanzánii a Mozambiku. Vďaka činnosti Sebastiana Chuwu bolo presadených viac ako milión stromov a presvedčil miestnych remeselníkov, aby po výrube stromov nasadili viac nových. Iba v roku 2004 bolo vysadených 30 000 stromov. Je to obrovský úspech, pretože každoročne sa na komerčné účely vyrúbe viac ako 20 000 stromov M’pingo a tento strom dorastie do dospelého veku za 70 až 100 rokov.

  zavrieť

 • Senegal

  Výroba "zeleného uhlia" v Senegale | Pronatura

  zobraziť viac

  "Zelené uhlie" v Senegale / Výroba zeleného uhlia z poľnohospodárskych zvyškov alebo z obnoviteľnej biomasy pomocou procesu, ktorý sa nazýva pyrolýza. Toto domáce palivo zamedzuje nárastu odlesňovania a emisií CO2. Tento projekt predpokladá úbytok emisií CO2 v atmosfére o hmotnosti približne 5 000 ton.

  zavrieť

  Opätovné vysádzanie mangrovníkov | Oceanium - Haïdar El Ali

  zobraziť viac

  V roku 2009 dokázal Haïdar El Ali získať 80 000 dobrovoľníkov na vysadenie 36 miliónov mladých výhonkov mangrovníkov. V roku 2010 si dal za cieľ vysadenie 100 miliónov. Vytvoril tiež 7 000 hektárov Morskej chránenej oblasti uzatvorením 18-kilometrového úseku rieky Bamboung,

  zavrieť

 • Keňa

  Zelený pás | Wangari Mathaai

  zobraziť viac

  Stromy proti púšti / Pre boj proti následkom premeny na púšť sa vo svete spustilo niekoľko projektov zelených pásov - plantáží stromov. Wangari Mathaai založil v roku 1972 v Keni hnutie « Green Belt Movement » pre boj s negatívnymi následkami sucha a veľkých plantáží slúžiacich na export napríklad kávy a čaju. Za asi 20 rokov bolo vďaka pevnej sieti pre stromy v Keni vysadených viac ako 20 miliónov stromov, čím sa v týchto miestach obrúbila púšť. Za túto iniciatívu získal Wangari Mathaai v roku 2004 Nobelovu cenu mieru.

  zavrieť

 • Madagaskar

  Holistický ochranný program pre lesy na Madagaskare | WWF - GoodPlanet

  zobraziť viac

  "Holistický ochranný program pre lesy na Madagaskare / Cieľom tohto projektu je testovanie stratégií znižovania emisií CO2, ktoré vychádzajú z odlesňovania a degradácie lesov. Cieľom činností bude zníženie podielu vyhubených lesov a obnova niektorých poškodených lesov do roku 2010.

  Zámerom projektu je tiež zlepšenie životných podmienok miestneho obyvateľstva tým, že im bude poskytnutá priama zodpovednosť za správu lesov a prírodné zdroje - v rámci chránených území, ako aj mimo nich - propagáciou a rozvojom udržateľných poľnohospodárskych praktík a generovaním vyšších výnosov pre ľudí.

  Partner: WWF

  Tento projekt v plnej miere financuje spoločnosť Air France."

  zavrieť

 • Eritrea

  Vysádzanie mangrovníkov | Projekt Manzanar - Gordon Sato

  zobraziť viac

  Gordon Sato vysadil viac ako milión mangrovníkov na brehu Červeného mora, aby znížil chudobu a hlad. Tento púštny región bol spustošený niekoľkými rokmi vojny,

  zavrieť

SEVERNÁ AMERIKA

 • Kanada

  Podvodné lesníctvo | Triton Logging

  zobraziť viac

  Podvodný drevorubač / Kanadská spoločnosť Triton Logging Inc vyvinula pílu. ktorá dokáže rezať kmene stromov pod vodou, až do hĺbky 300 metrov. A skutočne, viac ako 300 miliónov stromov bolo zaplavených na dne rezervoárov hydroelektrární. Drevo, ktoré sa vyťaží, má zvláštnu certifikáciu. Jeho kvalita umožňuje použitie na výstavbu, ako aj na výrobu nábytku. Motor píly pracuje na rastlinný olej a solárnu energiu.

  zavrieť

  Zmluva o ochrane severských lesov medzi neziskovými organizáciami a spoločnosťami | Neziskové organizácie a lesnícke spoločnosti

  zobraziť viac

  "V máji 2010 podpísalo v Kanade deväť veľkých environmentálnych skupín, vrátane Greenpeace a nadácie David Suzuki Foundation, historickú zmluvu s 21 lesníckymi spoločnosťami, ktoré súhlasili , že pozastavia činnosti ťažby na takmer 29 miliónoch hektárov panenských severských lesov. "

  zavrieť

 • Spojené štáty Indonézia

  Odpísanie dlhu vo výške 30 miliónov USD na ochranu lesov | Vlády

  zobraziť viac

  Článok v časopise Wall Street Journal zo dňa 1. júla 2009 hovoril o tom, že Spojené štáty súhlasili s odpísaním 30 miliónov USD dlhu Indonézie. Za to musí Indonézia chrániť lesy na Sumatre. Preto musí Indonézia investovať rovnakú sumu vo forme dotácií na ochranu 13 ohrozených lesov na Sumatre. Ďalší 1 milión dolárov pomoci poskytne Conservation International, americká organizácia na ochranu prírody. "Je to obrovská podpora obyvateľstva a voľnej prírody na Sumatre, vyhlásil Jatna Supriatna, viceprezident organizácie Conservation International Indonesia, "ktorá odráža politiku provízií Spojených štátov". Ide o najväčšiu výmenu za odpísanie dlhu, akú kedy americká vláda uskutočnila. Sumatra je ostrov, na ktorom žije mnoho ohrozených druhov, napríklad biely nosorožec, orangutany a tigre atď. Pri svojej rýchlosti odlesňovania je Indonézia tretím najväčším producentom skleníkových plynov po Spojených štátoch a Číne.

  zavrieť

JUŽNÁ AMERIKA

 • Kolumbia

  Prírodné znovuzalesňovanie | Tchendukua

  zobraziť viac

  Tchendukua nakupuje pôdu v Sierra Nevade, aby ju vrátila indiánom Kogi, takže sa títo môžu vrátiť na pôdu svojich predkov a chrániť lesy.

  zavrieť

 • Čile/Argentína

  Nakupovanie pôdy na vytváranie prírodných rezervácií | The Conservation Land Trust - Douglas Tompkins

  zobraziť viac

  Miliardár Douglas Tompkins, ktorý je zakladateľom značiek Esprit a The North Face, nakupuje tisíce hektárov pôdy v Južnej Amerike. Tieto potom premieňa na prírodné rezervácie. V súčasnosti vlastní viac ako 8 000 km2 pôdy.

  zavrieť

 • Brazil

  Tíková plantáž s certifikátom FSC | Floresteca - FSC

  zobraziť viac

  Nákup udržateľne rastúceho tíku. Floresteca, najväčšia súkromná tíková plantáž na svete, je uznávaná organizáciou FSC (Forest Stewardship Council) za svoju udržateľnú správu. Farma, ktorá sa nachádza v brazílskej oblasti Mato Grosso, je výsledkom spolupráce holandskej spoločnosti a niekoľkých brazílskych spoločností.

  zavrieť

  Znovuzalesňovanie atlantického pralesa | Instituto Terra

  zobraziť viac

  V Atlantickom pralese, najväčšom pralese Brazílie popri Amazonskom pralese, sa tiež nadmerne ťaží. Za menej ako dve storočia stratil prales väčšinu svojej pôvodnej plochy. Projekt znovuzalesňovania a obnovy biodiverzity sa začal v tej časti, ktorá bola vyrúbaná z dôvodu chovu dobytka. Opätovný nárast stromov trval 10 rokov. Pre boj proti odlesňovaniu obnovujú brazílski výskumníci z Instituto Terra biodiverzitu v Atlantickom pralese vysádzaním až milióna rastlín 350 rôznych druhov. Do tejto novej svätyne sa vrátili rôzne druhy zvierat a rastlín...

  zavrieť

 • Bolívia

  Solárne variče na obmedzenie odlesňovania | Bolivia Inti-Sud Soleil

  zobraziť viac

  Od roku 1999 bolo 4 000 rodín a škôl v Bolívii, Čile a Peru vybavených ekologickým solárnym varičom. Asociácia Roberta Chirona, Bolivia Inti, vymyslela jednoduchý nástroj: schránku, na ktorej je vrstva skla. Koncentrácia slnečných lúčov uvarí jedlo vo variči. V rokoch 2000 až 2007 znížili emisiu CO2 vo výške približne 12 000 ton. Kvalita života obyvateľov sa tiež jasne zlepšila: je tu menej ochorení dýchacích ciest, deti už nemusia zbierať drevo, majú viac času na vzdelanie...

  zavrieť

 • Guyanská oblasť Brazílie

  Dohoda o ochrane lesov medzi Guyanou a Nórskom | Vlády Nórska a Guyany

  zobraziť viac

  Dohoda o ochrane lesov medzi Guyanou a Nórskom - v pondelok 16. novembra Nórsko podpísalo s Guyanou dohodu, že nebudú vyrubovať lesy, na oplátku dostanú do roku 2015 250 miliónov dolárov. Na začiatok dostane Guyana 30 miliónov dolárov. Zvyšnú sumu dostane. ak projekt dokáže zabrániť odlesňovaniu, ako uviedol článok zo dňa 17. novembra, publikovaný na webovej stránke WorldWatch Institute. Dlhé roky sa guayanské orgány snažili získať financovanie na boj proti odlesňovaniu, a teda aj zníženie emisií skleníkových plynov. Peniaze od Nórska sú podobné mechanizmu REDD (Reduction of emissions from deforestation and forest degradation in developing countries - Znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách), ktorý sa musí schváliť v Kodani. V mechanizme REDD ide o platenie rozvojovým krajinám, aby neťažili zo svojich lesov.

  zavrieť

EURÓPA

OCEÁNIA

 • Tasmánia

  Odlesňovanie v Tasmánii: Spoločnosť Gunns Ltd sa rozhodla zastaviť ťažbu v starých lesoch | Gunns LTD

  zobraziť viac

  Greg L’Estrange, nový CEO spoločnosti Gunns Limited, jedného zo svetových priemyselných gigantov , rozhodol o zastavení ťažby dôvodných lesov v Tasmánii, ako to robila jeho spoločnosť celé desaťročia. Pre všetky austrálske environmentálne skupiny, ktoré viedli kampaň proti zničeniu tasmánskych lesov, je to bezprecedentné rozhodnutie: "teraz máme jedinečnú príležitosť na vyriešenie konfliktu ohľadom tasmánskeho lesa", s radosťou uviedol Phill Pullinger, riaditeľ jednej z organizácií. Jeho mimovládna organizácia Environment Tasmania, ako aj dve ďalšie, Wilderness Society a Australian Conservation Foundation, začali rozhovory so zástupcami lesníckeho priemyslu, aby sa lesy v Tasmánii mohli udržateľne spravovať. Konflikt, ktorý existoval desiatky rokov, by sa tak mohol vyriešiť. Jedna z používaných techník je vypaľovanie pôvodných lesov napalmom, aby sa mohli nahradiť priemyselnými eukalyptovými plantážami, pretože tie rastú rýchlo a ich kmene sú vhodné pre stroje.

  V epizóde Vu du Ciel sa Yann Arthus-Bertrand stretol s Bobom Brownom, senátorom, lekárom a environmentálnym aktivistom, ktorý bojuje za ochranu lesov Tasmánie už dvadsať rokov. Pozrite si video: Tasmánia - odlesňovanie napalmom http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  zavrieť

 • Fidži

  Výroba soli na ochranu mangrovníkov | UNDP a spol

  zobraziť viac

  "Soľné polia na Fidži / Tai Butani je poslednou osobou v dedine Lomawai, ktorá pokračuje v získavaní soli z mangrovníkových polí, tradícii, ktorá bola súčasťou života dediny celé generácie. Dedina Lomawai na odstrove Fidži je známa svojou tradíciou výroby soli. Program UNDP Global Environmental Facility Small Grants Programme spolufinancuje projekt, ktorý v roku 1999 spustil World Wildlife Fund. Tento projekt umožnil Tai Butani organizovať workshopy a previesť svoje vedomosti na miestne ženy."

  zavrieť

SVET

 • SVET

  Zasaď strom | UNEP

  zobraziť viac

  "Kampaň Billion Tree Campaign - Growing Green / The Plant for the Planet: Kampaň Billion Tree Campaign je celosvetová kampaň vysádzania stromov, ktorú umožňuje environmentálny program OSN. Ľudia, komunity, podniky, priemysel, občianske organizácie a vlády sú podporované v tom, aby uviedli svoje záväzky v oblasti vysádzania stromov online. Kampaň silno podporuje vysádzanie pôvodných stromov a stromov, ktoré sú vhodné pre miestne prostredie.

  Do konca roku 2009 bolo v rámci tejto vysadených viac ako 7,4 miliardy stromov - oveľa viac, ako bol koncoročný cieľ 7 miliárd - účastníkmi zo 170 krajín. Ak bude tento úspech pokračovať v roku 2010, kampaň Billion Tree Campaign vo veľkej miere prispeje k Medzinárodnému roku diverzity, ktorým je rok 2010, zvýšením povedomia o dôležitosti diverzity pre náš blahobyt. Stromy hrajú hlavnú úlohu ako základné komponenty biodiverzity, ktorá formuje základ biologických sietí a systémov, ktoré nám všetkým poskytujú zdravie, blahobyt, potravu, palivo a životne dôležité ekosystémy, od ktorých závisia naše životy. Pomáhajú pri poskytovaní dýchateľného vzduchu, pitnej vody, úrodnej pôdy a stabilnej atmosféry. Miliardy stromov vysadených spoločným úsilím účastníkmi kampane Billion Tree Campaign zo všetkých oblastí spoločnosti prispejú k diverzite na celom svete."