Partners

 • Yves Rocher foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation– Institut de Francevznikla na podnet Jacquesa Rochera,syna Yvesa Rochera, človeka, ktorý vytvoril rad Botanical Beauty.

  Nadácia Yves Rocher Foundation pomáha priamym miestnym a globálnym akciám v oblasti  ochrany životného prostredia, akciám na báze solidarity a vzdelávacím akciám vo viac ako 50 krajinách.

  Nadácia Yves Rocher Foundation vznikla v roku 1991 a v roku 2001 si zobrala pod patronát  Institut de France.Pracuje pre „zelenší svet“ prostredníctvom 2 hlavných akcií: ocenenia „Ženy zeme“ a programu „Rastlina pre planétu.

 • GEF

  GEF

  Organizácia Global Environment Facility je v súčasnosti hlavným zdrojom verejného financovania projektov na zlepšenie stavu životného prostredia planéty. Zo svojho akciového kapitálu poskytla vo forme grantov až 9 miliárd dolárov. Získala tiež viac ako 40 miliónov dolárov spolufinancovania pre viac ako 2 700 projektov vo viac ako 165 krajinách. Okrem toho MMF vyčlenil samostatný rozpočet vo výške 250 miliónov dolárov a spolufinancoval 750 miliónov dolárov na podporu SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Organizácia Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) je celosvetové partnerstvo programu REDD+. FCPF pomáha krajinám s tropickými a subtropickými lesmi pri rozvoji systémov a politík pre program REDD+ a platí im podľa ich výsledkov pri znižovaní emisií. FCPF doplňuje jednania UNFCCC o REDD+ demonštrovaním, ako sa dá program REDD+ využiť na úrovni jednotlivých krajín.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich je najväčšou súkromnou spoločnosťou v oblasti parfumérie a vôní. Vznikla v roku 1895 v švajčiarskej Ženeve a na konte má dlhý zoznam klasických kvalitných parfumov a vôní.  Kľúčom k jej úspechu je jej vášeň pre vkus a vône.Známa je pre svoju kreativitu, možnosti inovácie a vynikajúce chápanie trhových trendov. Spoločnosť každoročne investuje 10 % svojich výnosov do výskumu. To poukazuje na jej neustálu chuť rozumieť, zdieľať a meniť to najlepšie, čo príroda ponúka.

 • UNEP

  UNEP

  Program UNEP vznikol v roku 1972. Ide o najvyšší environmentálny orgán v systéme OSN.Program pôsobí ako katalyzátor. Podporuje, učí, uľahčuje a snaží sa propagovať rozumné využívanie a udržateľný rozvoj životného prostredia sveta. Aby to mohol robiť, spolupracuje program UNEP s mnohými partnermi, vrátane orgánov OSN, medzinárodných organizácií, národných vlád, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

 

kontakt

Kontaktujte nadáciu GoodPlanet Foundation odoslaním e-mailu na : forets@goodplanet.org

Môžete nám aj napísať na nasledujúcu adresu:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Oznam o vlastníckych právach

Webová stránka www.desforetsetdeshommes.org a jej obsah sú výlučným vlastníctvom organizácie GoodPlanet. Akékoľvek použitie, vrátane úplného alebo čiastočného prevodu obsahu tejto webovej stránky (texty a fotografie), je prísne zakázané bez predošlého písomného povolenia. Informácie sa nijakým spôsobom nedajú meniť ani vylepšovať. Napriek všetkým snahám zo strany GoodPlanet o zabezpečenie presnosti stránky www.desforetsetdeshommes.org nemôže niesť organizácia GoodPlanet zodpovednosť za publikované informácie. GoodPlanet nemôže zaručiť kvalitu a použitie stránky na špecifický účel, ani to, že stránka nebude obsahovať žiadne chyby.

Ak chcete získať povolenie na použitie obsahu stránky, kontaktujte komunikačné stredisko (communication@goodplanet.org). Povolenie bude udelené v prípade, ak je jeho účel v súlade s cieľmi organizácie.

Implementácia hypertextových odkazov na stránky alebo publikované dokumenty z webovej stránky www.desforetsetdeshommes.org je oprávnená vtedy, ak je zaručené, že odkazy budú viesť späť k pôvodu dokumentu.

Používatelia sú zodpovední za použitie týchto informácií v súlade s platnými predpismi (Zákon č. 78-17 o informačných technológiách a občianskych slobodách zo dňa 6. januára 1978).

Francúzsky Zákono informačných technológiách a občianskych slobodách

Rozhodnutie č. 2006-130 zo dňa 5. 9. 2006 oslobodzuje neziskové organizácie pracujúce podľa zákona od aplikovania zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1901, týkajúceho sa deklarácie výplat spojených so správou členských darcov. Preto sa použitie osobných údajov netýka deklarácie CNIL (Francúzska národná komisia pre ochranu údajov a slobody). Oslobodenie spod aplikovania zákona uvádza, že sa musia zaznamenávať iba údaje vzťahujúce sa na identitu, bankovú identitu, organizačné pripojenia – s výnimkou citlivých údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, účasť/neúčasť v odboroch, zdravotný stav alebo sexuálna aktivita, priestupky, trestná činnosť alebo právne konanie. Tieto údaje sa nesmú uchovávať po rezignácii alebo vylúčení člena (pokiaľ osoba nepožiada o opak) a pre darcov na dlhšie ako dve nerealizované žiadosti.

Všetky informácie, ktoré používateľ organizácii GoodPlanet poskytne, slúžia výlučne na jej vlastné použitie a bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nebudú postúpené žiadnej tretej strane. V súlade s článkom 34 Zákona o ochrane údajov a slobodách č.78-17 zo dňa 6. januára 1978 majú používatelia právo na prístup, modifikáciu, opravu a utajenie potenciálnych údajov, o ktoré majú obavy, prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Hlavný úrad - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Číslo publikácie oficiálneho časopisu: 2005033

Potvrdenie z Policajnej prefektúry č. 05/2802, súbor 00171796

 

 

Kto sme?  

Nadáciu GoodPlanet Foundation založil v roku 2005 Yann Arthus-Bertrand, aby zvýšil povedomie verejnosti o environmentálnych problémoch a ochrane životného prostredia. V roku 2009 bola nadácia oficiálne zaregistrovaná ako nezisková organizácia.Táto registrácia jej dodala dôveryhodnosť a znamená, že nadácia môže podnikať akcie z dlhodobého hľadiska.

Nadácia GoodPlanet Foundation podporuje životný štýl, ktorý rešpektuje Zem a jej obyvateľov. Podporuje jednotlivcov v tomu, aby niečo podnikli, a ponúka realistické návrhy. Vychádza zo súboru programov, ktoré neustále rozvíja a posilňuje, aby sa „zvýšilo povedomie o životnom prostredí“.

Jej univerzálny odkaz vyzýva jednotlivcov, aby sa zamysleli nad evolúciou planéty a nad tým, čo sa stane s jej obyvateľmi, a aby sa zapojili do činnosti.

www.goodplanet.org

Túto webovú stránku vytvorila nadácia GoodPlanet Foundation, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti a aby sa ľudia mohli každodenne vzdelávať v oblasti životného prostredia.

Webovú stránku zostavil, pracoval na nej a všetky texty a fotografie poskytol jeden z najoddanejších tímov nadácie: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin a Bérénice Tardieu.

Radi by sme sa poďakovali tímu Publicis Net za vytvorenie a spustenie webovej stránky.

 

Menu

Les vrais chiffres de la déforestation

Des forets et des Hommes - GoodPlanet A l'issue de l'année internationale des forêts, où en est la déforestation? Selon les chiffres démêlés par Youphil pour vous, la situation empire...

Source : Youphil

6,4 millions d'hectares

C'est la superficie de forêt qui disparaît chaque année, selon une moyenne calculée entre 2000 et 2005 par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Entre 1990 et 2000, ce chiffre était de 4,1 millions. La forêt est détruite pour plusieurs raisons, principalement l'exploitation du bois, l'urbanisation et l'extension des terres agricoles.

6 tonnes

C'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbres par an. C'est pourquoi la déforestation est un important facteur de réchauffement climatique. Mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle menace la survie de certaines espèces, réduit la fréquence des précipitations et dégrade la qualité des sols forestiers, qui filtrent l'eau, la pollution et régulent les rivières.

17%

C'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. En clair, la destruction des forêts génère plus de CO2 et assimilés que l'intégralité des transports dans le monde.

1 minute

C'est le temps qu'il faut pour voir disparaître 10 hectares de forêt dans le monde, selon une moyenne calculée entre 1990 et 2005. En tout, sur cette période, 72,9 millions d'hectares ont disparu. Il s'agit de perte nette, celle qui n'a pas été compensée par le reboisement ou l'expansion naturelle des forêts.

2030

C'est la date à laquelle, si rien n'est fait, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu, selon WWF. Le "poumon de la planète", qui s'étend sur 5 millions de km2, a déjà perdu 18% de sa surface, soit deux fois la France, depuis 1970.

1,2 milliards de dollars

C'est le montant de l'amende réclamée par l'Etat brésilien à quatorze négociants en boeuf accusés d'acheter leur bétail dans des zones défrichées illégalement. Le Brésil a également remarqué que certains déboiseurs clandestins utilisaient désormais une nouvelle méthode, consistant à répandre des herbicides par avion sur la forêt. Une technique radicale et extrêmement toxique, qui fait encourir à ses utilisateurs une amende de 1,8 million de dollars.

5

C'est le nombre de pays qui concentrent à eux seuls plus de la moitié des forêts sur terre. Il s'agit de la Russie, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis et de la Chine. Viennent ensuite, dans la liste des pays les plus boisés au monde, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Pérou et l'Inde. En tout, 30% de la surface de la planète est occupée par les forêts, selon les derniers chiffres. Soit l'équivalent de 3,69 milliards d'hectares.

11%

C'est le seul chiffre encourageant à ce jour : la destruction de la forêt amazonienne a chuté de 11% au Brésil, entre 2010 et 2011. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 23 ans. La lutte du gouvernement brésilien contre le déboisement illégal, ainsi qu'un fort ralentissement de l'activité économique du pays sont à l'origine de ce résultat.

Photo de Crustmania en licence cc