Cine suntem?

GoodPlaneta fost creat în anul2005 de către Yann Arthus-Bertrand, pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra problemelor legate de mediu şi de protecţia mediului. În iunie 2009 a devenit o organizaţie non-profit recunoscută în mod oficial. Această recunoaştere a reprezentat un vot de încredere şi semnifică faptul că Fundaţia poate desfăşura acţiuni pe termen lung.

Fundaţia GoodPlanet promovează un mod de viaţă care respectă Pământul şi locuitorii acestuia. Ea încurajează acţiunea fiecărei persoane în parte şi oferă sugestii realistice. Fundaţia se bazează pe o serie de programe pe care continuă să le dezvolte şi să le consolideze pentru „a creşte conştientizarea în ceea ce priveşte mediul ambiant”.

Mesajul său universal invită fiecare persoană să reflecteze asupra evoluţiei planetei şi asupra a ceea ce se va întâmpla cu locuitorii acestuia, şi să se alăture cauzei.

www.goodplanet.org

Acest sit web a fost creat de Fundaţia către GoodPlanet pentru a sensibiliza opinia publică şi a instrui zilnic oamenii cu privire la mediu.

Situl web a fost conceput şi creat de către una din echipele dedicate ale Fundaţiei, care a furnizat toate textele şi fotografiile: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin şi Bérénice Tardieu.

Am dori să mulţumim echipei Publicis Net pentru crearea şi dezvoltarea sitului web.

Parteneri  

 • Yves Rocher foundation

  Fundaţia Yves Rocher

  Fundaţia Yves Rocher– Institut de France a fost creată la iniţiativa lui Jacques Rocher, fiul lui Yves Rocher, omul care a creat Botanical Beauty. Fundaţia Yves Rocher sprijină coordonarea conservării mediului la nivel local şi global, acţiunile educative şi bazate pe solidaritate, în peste 50 de ţări. Fundaţia Yves Rocher a fost creată în 1991 şi se află sub patronajul Institut de France din 2001. Ea acţionează în favoarea unei “lumi mai verzi" prin intermediul a 2 acţiuni de anvergură: Premiile "Women of the Earth" („Femeile Lumii”) şi Programul "Plant for the Planet („Plantaţi pentru planetă”).

   

 • GEF

  GEF

  În prezent, Fondul Global de Mediu este sursa principală de finanţare publică pentru proiectele care urmăresc ameliorarea situaţiei ambientale a planetei. Acesta donează anual până la 9 miliarde de dolari din capitalul său social în granturi. A adunat, de asemenea, peste 40 miliarde de dolari de co-finanţare pentru mai mult de 2700 de proiecte în peste 165 de ţări. În plus, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a adunat un buget separat de 250 milioane de dolari şi de 750 milioane de dolari prin co-finanţare, pentru a sprijini SFM/REDD+.

   

 • FCPF

  FCPF

  Programul Partenerial pentru Păduri şi Carbon (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)) este un parteneriat mondial REDD+. FCPF sprijină ţările cu păduri tropicale şi subtropicale pentru a dezvolta sisteme şi politici pentru REDD+ şi le plăteşte în funcţie de rezultatele obţinute în reducerea emisiilor. FCPF completează negocierile UNFCCC asupra REDD+, demonstrând cum poate fi aplicat REDD+ la nivel naţional.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich este cea mai mare companie privată în industria parfumurilor şi aromelor. Aceasta a fost creată la Geneva, în Eleveţia, în anul 1895 şi a produs o listă lungă de parfumuri fine clasice şi de arome. Cheia succesului său constă în pasiunea pentru gust şi fragranţe. Este renumită pentru creativitatea sa, capacitatea sa de inovare şi înţelegerea excepţională a tendinţelor pieţii. În fiecare an, investeşte aproximativ din venitul său în cercetare; aceasta reflectă dorinţa continuă de a înţelege, a împărtăşi şi a sublima tot ce are natura mai bun de oferit.

 • UNEP

  UNEP

  Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a fost creat în 1972. Este cea mai înaltă autoritate cu privire la mediul ambiant în cadrul sistemului Naţiunilor Unite. Programul acţionează ca un catalizator. El sprijină, instruieşte, facilitează şi se străduieşte să promoveze utilizarea raţională şi dezvoltarea susţinută a mediului ambiant la nivel mondial. Pentru a face acest lucru, UNEP colaborează cu numeroşi parteneri, incluzând organismele Naţiunilor Unite, organizaţiile internaţionale, guvernele naţionale, organizaţiile neguvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă.

Contact

Pentru a contacta Fundaţia GoodPlanet, trimiteţi un email la : forets@goodplanet.org

Ne puteţi scrie de asemenea la această adresă:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

Menţiuni legale

Notăprivind drepturile de autor

Situl web www.desforetsetdeshommes.orgşi conţinutul acestuia sunt proprietatea exclusivă a GoodPlanet. Este interzisă utilizarea, inclusiv reproducerea integrală sau parţială, a conţinutului acestui sit web (text şi imagini) fără acordul scris prealabil al GoodPlanet. Informaţia conţinută nu poate fi în niciun fel schimbată sau completată.

Cu toate eforturile depuse de GoodPlanet pentru a asigura acurateţea sitului www.desforetsetdeshommes.org, GoodPlanet nu este responsabilă pentru informaţiile publicate. GoodPlanet nu poate garanta calitatea ori compatibilitatea sitului cu un scop particular, precum nici caracterul său exhaustiv sau lipsa oricăror erori.

Pentru permisiunea de a utiliza conţinutul sitului, vă rugăm contactaţi departamentul de comunicare al GoodPlanet(communication@goodplanet.org). Permisiunea va fi acordatădacă scopul este conform cu obiectivele organizaţiei.

Este autorizată plasarea legăturilor hipertext către pagini sau documente publicate pe situl web www.desforetsetdeshommes.org numai dacă poate fi garantată identificarea sursei originale a documentului. Utilizatorii sunt responsabili pentru felul în care folosesc informaţia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (legea Nr.78-17/6 ianuarie 1978, privind tehnologia informaţională şi libertăţile civile).

Legea franceză privind Tehnologia Informaţiei şi Libertăţile Civile

Decizia Nr.2006-130 din 05/09/2006 exceptează organizaţiile non-profit reglementate de legea adoptată la 1 iulie 1901 în ceea ce priveşte declararea veniturilor asociate membrilor donatori. Prin urmare, utilizarea datelor cu caracter personal nu reprezintă obiectul declaraţiei către Comisia Naţională Franceză pentru Protejarea Datelor şi Libertăţilor (CNIL).

Excepţia prevede că trebuie înregistrate datele reprezentând identitatea personală, identitatea instituţiei bancare, afilierile la organizaţii, exceptate fiind datele sensibile, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, afilierea sindicală, starea de sănătate sau orientarea sexuală, infracţiuni, condamnări sau alte măsuri legale. Aceste date nu pot fi păstrate după retragerea sau expulzarea unui membru (cu excepţia cazului în care persoana solicită altfel) şi nici în situaţia donatorilor care au mai mult de două cereri rămase fără răspuns.

Fundaţia se angajează să păstreze confidenţialitatea eventualelor informaţii furnizate de către utilizator, informaţii folosite în mod exclusiv de GoodPlanet. În conformitate cu articolul  34 din Legea Nr.78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la Protecţia Datelor şi a Libertăţilor, utilizatorii au dreptul de a a accesa, modifica, corecta sau şterge informaţiile care îi privesc printr-o cerere scrisă la adresa: GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Birou principal - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Numărul de publicare în Monitorul Oficial: 2005033

Recipisă Prefectura Poliţiei 05/2802 dosarul 00171796

 
Menu