Partnerzy

 • Yves Rocher foundation

  Fundacja Yves Rocher

  Fundacja Yves Rocher - Institute de France powstała dzięki inicjatywie Jacques'a Rochera, syna Yves'a Rochera, twórcy Kosmetyki Roślinnej.Fundacja Yves Rocher wspiera akcje lokalne i globalne, mające na celu ochronę środowiska naturalnego, wspieranie społeczności lokalnych i edukację o środowisku w ponad 50 krajach na świecie.Fundacja Yves Rocher została założona w 1991 r. i od 2001 r. działa pod egidą Institut de France.Pracuje na rzecz „bardziej zielonego świata" poprzez swoje dwie główne akcje: Nagrodę „Ziemia – Planeta Kobiet” i operację „Sadzimy dla dobra Planety.

   

 • GEF

  GEF

  Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (GEF) jest obecnie głównym źródłem finansowania projektów mających na celu polepszenie stanu środowiska naturalnego na naszej planecie. GEF przyznał około 9 miliardów dolarów z kapitału własnego w grantach. Zebrał także ponad 40 miliardów dolarów dofinansowania dla ponad 2.700 projektów w ponad 165 krajach. Dodatkowo, GEF stworzył osobny budżet w wysokości 250 milionów dolarów i uzyskał 750 milionów dofinansowania dla wsparcia programu SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) jest ogólnoświatowym partnerem programu REDD+.FCPF pomaga krajom posiadającym lasy tropikalne i subtropikalne w opracowaniu systemów i polityki zgodnej z programem REDD+ i płaci im w zależności od ich wyników w ograniczaniu emisji. FCPF pomaga w negocjacjach UNFCCC na temat REDD+, demonstrując w jaki sposób REDD+ może być zastosowany na poziomie krajowym.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich jest największa prywatną firmą w branży perfumeryjnej i zapachowej.Została założona w Genewie, w Szwajcarii, w roku 1895 i wyprodukowała wiele klasycznych perfum i zapachów. Kluczem do jej sukcesu jest zamiłowanie do smaków i zapachów.Jest znana z kreatywności, innowacji i wyjątkowego zrozumienia trendów na rynku. Każdego roku, inwestuje około 10% swojego przychodu na cele badawcze, co odzwierciedla jej nieustającą chęć zrozumienia, wysublimowania i podzielenia się tym, co najlepsze w naturze.

 • UNEP

  UNEP

  Program Środowiskowy ONZ (UNEP) powstał w 1972 roku ijest najwyższym organem ds. środowiska w ONZ.UNEP spełnia rolę katalizatora. Wspomaga, naucza i kształtuje programy promujące racjonalne korzystanie i zrównoważony rozwój środowiska na świecie.  Aby to osiągnąć, UNEP współpracuje z wieloma partnerami, w tym organami ONZ, organizacjami międzynarodowymi, rządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i grupami społecznymi.

kontakt

Aby skontaktować się z Fundacją GoodPlanet, o wysłanie e-maila pod : forets@goodplanet.org

Można też do nas pisać na adres:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady i warunki

 

Informacja o prawach autorskich

Witryna www.desforetsetdeshommes.orgi jej zawartość są wyłączną własnościąGoodPlanet. Jakiekolwiek użycie, włączając częściowy przekaz zawartości tej witryny (teksty i fotografie)bez uprzedniej pisemnej zgodyjest stanowczo zabronione. Informacja nie może być zmieniona lub ulepszona w jakikolwiek sposób.

Niezależnie od wszystkich starań GoodPlanet, aby zapewnić zgodność witrynywww.desforetsetdeshommes.org, GoodPlanet nie jest odpowiedzialna za opublikowane informacje.GoodPlanet nie może gwarantować jakości i wykorzystania witryny do szczególnych zastosowańoraz, że strona będzie wyczerpująca i bez żadnych błędów. 

Aby uzyskać zezwolenie na wykorzystanie treści, proszę skontaktować się z działem ds. komunikacji GoodPlanet(communication@goodplanet.org). Zezwolenie zostanie wydane, jeżeli cel jest zgodny z celami i dążeniami organizacji.

Implementacja łączy hipertekstowych znajdujących się na stronach lub w dokumentach  opublikowanych w witryniewww.desforetsetdeshommes.org jest autoryzowana, jeżeli zagwarantowane jest to, że łącza poprowadzą do oryginalnego dukumentu. Użytkownicy odpowiedzialni są za użycie przez nich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (przepisNr.78-17 z 6-ego stycznia1978, związane z technologią informacyjną i swobodami obywatelskimi ).

Prawo Francuskiej Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności

DecyzjaNr.2006-130 of 05/09/2006 zwalnia organizacje typu non-profit podlegającym prawu ustanowionemu 1-go stycznia 1901dotyczącego deklaracji o dochodach związanych z zarządzaniem członków, ktrórzy są ofiarodawcami. Dlatego też, użycie personalnych danych nie podlega  deklaracji do CNIL (Francuska Krajowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności).Zwolnienie to stwierdza, że tylko dane dotyczące tożsamości, dane bankowe,powiązania organizacji—wyłączając dane wrażliwe, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, polityczne, filozoficzne lub religijne opinie, przynależność do unii, stan zdrowia lub aktywność seksualna, przewinienia, skazania lub działania sądowe—muszą być zarejestrowane. Dane te nie mogą być przechowane po rezygnacji lub wydaleniu członka(chyba, że ta osoba o to poprosi),i w przypadku, gdy członkowie nie odpowiedzą na conajmniej dwa żądania.

Jakiekolwiek informacje dane GoodPlanetprzez użytownika są wyłącznie przeznaczone na użytek organizacji i będą one chronione.Dane nie zostaną pezkazane stronom trzecim. Zgodnie artykułem34  “Ustawy o ochrony informacji i wolności, ustawaNr.78-17 z 6-tego stycznia 1978, użytkownicy mają prawo do dostępu, modyfikacji, korekty i zatajenie potencjalnych danych, które ich dotyczą za pomocą pisemnej prośby skierowanej do:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paryż.

GoodPlanet

Główne biuro- Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARYŻ

Numer publikacji oficjalnej gazety: 2005033

Powitowanie Prefektury Policji05/2802 Akta00171796

 

Kim jesteśmy?

Fundacja GoodPlanet została założona w 2005 roku przez Yanna Arthus-Bertranda, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy związane ze środowiskiem i jego ochroną. W lipcu 2009 roku oficjalnie uzyskała status organizacji non-profit.Było to votum zaufania, które pozwoliło Fundacji podejmować długoterminowe działania.

Fundacja GoodPlanet promuje styl życia, który szanuje Ziemię i jej mieszkańców. Zachęca każdego do działania i podpowiada realistyczne rozwiązania. Opiera się na programach, które rozwija i umacnia w celu „szerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego”.

Jej uniwersalne przesłanie zachęca każdego do refleksji nad zmianami na planecie i przyszłością jej mieszkańców oraz do włączenia się do akcji.

www.goodplanet.org

Ta strona internetowa została stworzona przez Fundację GoodPlanet aby szerzyć wiedzę i edukować ludzi na temat środowiska naturalnego na co dzień.

Członkowie Fundacji, którzy stworzyli i opracowali tę stronę oraz którzy są autorami tekstu i zdjęć to Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin i Bérénice Tardieu.

Chcielibyśmy podziękować zespołowi Publicis Net za stworzenie i skonfigurowanie tej strony.

Menu

Działania na rzecz lasów

Jak można pomóc lasom? Wiele organizacji pozarządowych jest zaangażowanych w ochronę lasów na całym świecie.Proponują konkretne rozwiązania poprzez różne inicjatywy, "zielone" porady i kampanie, dzięki którym każdy może mieć swój wkład.

> Nasz wybór inicjatyw

 • Ochrona dzioborożców | Fundacja Hornbill Research Foundation - Pilai Poonswad

  zobacz więcej

  64-letniemu Pilai Poonswad udało się sprawić, że kłusownicy i osoby nielegalnie wycinające las stali się strażnikami natury, chroniącymi dzioborożce. Te tropikalne ptaki padają łupem myśliwych ze względu na mięso i rogową naroślą na górnej części dzioba.

  zamknij

 • Holistyczny program ochrony lasów na Madagaskarze | WWF - GoodPlanet

  zobacz więcej

  "Holistic Conservation Program for Forests in Madagascar (Holistyczny program ochrony lasów na Madagaskarze) / Celem tego projektu jest zmniejszenie emisji CO2 będącej skutkiem wylesiania i degradacji lasów. Prowadzone będą działania skierowane na zmniejszenie tempa znikania lasów i regenerację istniejących do 2010 roku, a także poprawienie warunków życia miejscowej ludności poprzez powierzenie im bezpośredniej odpowiedzialności za zarządzanie lasami i zasobami naturalnymi - zarówno na terenach objętych ochroną, jak i poza nimi - poprzez promowanie i rozwijanie praktyk zrównoważonego rolnictwa i generowanie dodatkowych dochodów na rzecz mieszkańców.

  Partner: WWF

  Jedynym fundatorem tego projektu jest Air France."

  zamknij

 • Naturalne zalesianie | Tchendukua

  zobacz więcej

  Tchendukua kupuje tereny w Sierra Nevada, aby zwrócić je Indianom Kogi, którzy dzięki temu będą mogli powrócić na ziemie swych przodków i chronić lasy.

  zamknij

 • Plantacje teczyny z certyfikatem FSC | Floresteca - FSC

  zobacz więcej

  Kupowanie zrównoważenie uprawianej teczyny Floresteca, największa prywatna plantacja drewna tekowego na świecie, zyskała uznanie (Forest Stewardship Council) za zrównoważone zarządzanie. Położona w regionie Mato Grosso w Brazylii farma powstała w wyniku współpracy pomiędzy holenderską firmą i kilka firmami brazylijskimi.

  zamknij

 

Azja

Afryka

 • Gabon

  Ochrona gabońskiego lasu | Brainforest - Marc Ona

  zobacz więcej

  Marc Ona Essangui, laureat nagrody Goldman Environmental Prize z 2009 roku za walkę o ochronę Parku Narodowego Ivindo w Gabonie, rozmawiał z GoodPlanet Info o działaniach jego stowarzyszenia (Brainforest), a zwłaszcza o roli, jaką odegrało ono w sprawie Belinga. Nazwa ta odwołuje się do projektu przemysłu wydobywczego wybudowania kopalni, zapory, torów, drogi i portu głębokowodnego w seru Parku Narodowego Ivindo w północno-wschodniej części Gabonu, w pobliżu wodospadów Kongou - jednych z najpiękniejszych w Afryce.

  zamknij

 • Tanzania

  Zrównoważone zarządzanie lasami | Mpingo Conservation & Development Initiative

  zobacz więcej

  MCDI pomogło dwóm społecznościom leśnym w Tanzanii uzyskać certyfikat FSC dla ich lasów i zarządzać je zrównoważenie. Obejmuje to zrównoważone gospodarowanie zasobami lokalnie uzyskiwanego drewna, dalbergii, które jest bardzo poszukiwane na Zachodzie do produkcji instrumentów muzycznych.

  zamknij

  Przywracanie życia hebanowcom | Sebastian Chuwa - African Blackwood Conservation Project

  zobacz więcej

  Przywracanie życia hebanowcom / W Tanzanii Sebastian Chuwa poświęcił swe życie przywracaniu drzew m'pingo, lokalnym hebanowcom masowo wycinanym przez okolicznych mieszkańców przez ostatnie 20 lat. Porastające niegdyś gęsto suche afrykańskie sawanny drzewa liczą obecnie tylko mniej niż 3 miliony sztuk. Większość z nich rośnie w Tanzanii i Mozambiku. Dzięki akcji prowadzonej przez Sebastiana Chuwa posadzono ponad milion drzew i zdołano przekonać miejscowych rzemieślników, by sadzili więcej drzew niż wycinają. Tylko w 2004 roku posadzono 30 000 sadzonek. To ogromny sukces gdy wziąć pod uwagę fakt, że corocznie ścina się 20 000 drzew M'pingo na cele komercyjne, a roślina ta potrzebuje między 70 do 100 lat, by dorosnąć.

  zamknij

 • Senegal

  Wytwarzanie "zielonego węgla" w Senegalu | Pronatura

  zobacz więcej

  "Zielony węgiel" w Senegalu / Wytwarzanie zielonego węgla z odpadów rolniczych lub odnawialnej biomasy powstałej w wyniku procesu zwanego pyrolizą. Dzięki temu paliwu można ograniczyć wycinkę lasów i emisję CO2. Przewiduje się, że emisja CO2 do atmosfery spadnie o 5 000 ton

  zamknij

  Przesadzanie namorzynów | Oceanium - Haïdar El Ali

  zobacz więcej

  W roku 2009 Haïdar El Ali zdołał zebrać 80 000 ochotników do przesadzania 36 milionów pędów drzew namorzynowych. Celem na rok 2010 było 100 milionów pędów. Haïdar El Ali stworzył również 7000-hektarowy morski obszar ochronny, zamykając 18 km Bamboung bolong.

  zamknij

 • Kenia

  Zielony pas | Wangari Mathaai

  zobacz więcej

  Drzewa przeciwko pustyni / W walce z pustynnieniem stworzono na świecie kilka projektów zielonych pasów - czyli sadzenia lasów. Wangari Mathaai stworzył w 1972 roku w Kenii ruch « Green Belt Movement » ("Zielony Pas"), którego celem była walka z negatywnymi skutkami suszy oraz utworzenie plantacji przeznaczonych na eksport, np. kawy i herbaty. Po około dwudziestu latach, dzięki wysiłkom wielu osób, posadzono w Kenii ponad 20 milionów drzew, powstrzymując tym samym dezertyfikację w tym kraju. Za tę działalność Wangari Mathaai otrzymał Pokojową Nagrodę Nobela w 2004 roku.

  zamknij

 • Madagaskar

  Holistyczny program ochrony lasów na Madagaskarze | WWF - GoodPlanet

  zobacz więcej

  "Holistic Conservation Program for Forests in Madagascar (Holistyczny program ochrony lasów na Madagaskarze) / Celem tego projektu jest zmniejszenie emisji CO2 będącej skutkiem wylesiania i degradacji lasów. Prowadzone będą działania skierowane na zmniejszenie tempa znikania lasów i regenerację istniejących do 2010 roku, a także poprawienie warunków życia miejscowej ludności poprzez powierzenie im bezpośredniej odpowiedzialności za zarządzanie lasami i zasobami naturalnymi - zarówno na terenach objętych ochroną, jak i poza nimi - poprzez promowanie i rozwijanie praktyk zrównoważonego rolnictwa i generowanie dodatkowych dochodów na rzecz mieszkańców.

  Partner: WWF

  Jedynym fundatorem tego projektu jest Air France."

  zamknij

 • Erytrea

  Sadzenie namorzynów | Projekt Manzanar - Gordon Sato

  zobacz więcej

  Gordon Sato posadził ponad milion drzew namorzynowych na wybrzeżach Morza Czerwonego, aby zredukować ubóstwo i głód. Ten pustynny region od wielu lat pustoszony jest przez wojny.

  zamknij

Ameryka Północna

 • Kanada

  Podwodne leśnictwo | Triton Logging

  zobacz więcej

  Podwodny drwal / Kanadyjska firma Triton Logging Inc opracowała piłę, która ścina podwodne pnie drzew, pracując na głębokości do 300 metrów. Ponad 300 milionów drzew zostało zalanych na dnie zbiorników tam hydroelektrowni. Uzyskane drewno uzyskuje specjalny certyfikat. Jego jakość powoduje, że można używać go zarówno w budownictwie, jak i meblarstwie. Silnik piły używa oleju pochodzenia roślinnego i energii słonecznej.

  zamknij

  Porozumienie ochrony lasu północnego pomiędzy organizacjami pozarządowymi i firmami | Organizacje pozarządowe i firmy leśne

  zobacz więcej

  "W Kanadzie, w maju 2010 dziewięć ważnych grup zajmujących się ochroną środowiska, w tym Greenpeace i David Suzuki Foundation podpisało historyczne porozumienie z 21 firmami leśnymi, na mocy którego zgodziły się one zawiesić wyrąb w niemal 29 milionach hektarów pierwotnych lasów północnych. "

  zamknij

 • Stany Zjednoczone, Indonezja

  30milionów dolarów długu odpisane na rzecz ochrony lasów | Rządy

  zobacz więcej

  W artykule opublikowanym w "Wall Street Journal" 1 czerwca 2009 r. wyjawiono, iż Stany Zjednoczone zgodziły się odpisać 30 milionów długu zaciągniętego przez Indonezję, w zamian za co rząd tego państwa musi chronić lasy Sumatry. Indonezja musi zatem przeznaczyć taką sumę w postaci subwencji na ochronę 13 zagrożonych lasów sumatrzańskich. Dodatkowy 1 milion dolarów pomocy przyznany zostanie przez Conservation International - amerykańską organizację ochrony przyrody. "Jest to ogromna zachęta dla mieszkańców Sumatry i jej przyrody" - oświadczył Jatna Supriatna, wiceprzewodniczący Conservation International Indonezji - "co odzwierciedla tymczasową politykę Stanów Zjednoczonych". Owo przedsięwzięcie jest największą zamianą za odpis długu w historii rządu amerykańskiego. Wyspę Sumatra zamieszkuje wiele zagrożonych gatunków, takich jak białe nosorożce, orangutany czy tygrysy. Wysokie tempo wylesiania plasuje Indonezję na trzecim miejscu największych emiterów gazów cieplarnianych po Stanach Zjednoczonych i Chinach.

  zamknij

Ameryka Południowa

 • Kolumbia

  Naturalne zalesianie | Tchendukua

  zobacz więcej

  Tchendukua kupuje tereny w Sierra Nevada, aby zwrócić je Indianom Kogi, którzy dzięki temu będą mogli powrócić na ziemie swych przodków i chronić lasy.

  zamknij

 • Chile / Argentyna

  Odkupowanie terenów z przeznaczeniem na rezerwaty natury | The Conservation Land Trust - Douglas Tompkins

  zobacz więcej

  Miliarder Douglas Tompkins, twórca takich marek, jak Esprit i The North Face, kupuje tysiące hektarów ziemi w Ameryce Południowej, po czym tworzy na niej rezerwaty przyrody. Obecnie jest właścicielem ponad 8 000 km2 powierzchni.

  zamknij

 • Brazylia

  Plantacje teczyny z certyfikatem FSC | Floresteca - FSC

  zobacz więcej

  Kupowanie zrównoważenie uprawianej teczyny Floresteca, największa prywatna plantacja drewna tekowego na świecie, zyskała uznanie (Forest Stewardship Council) za zrównoważone zarządzanie. Położona w regionie Mato Grosso w Brazylii farma powstała w wyniku współpracy pomiędzy holenderską firmą i kilka firmami brazylijskimi.

  zamknij

  Zalesianie lasu atlantyckiego | Instituto Terra

  zobacz więcej

  "Las atlantycki, drugi co do wielkości las Brazylii po Amazonii, również jest nadmiernie eksploatowany. W ciągu niespełna dwóch stuleci stracił większość pierwotnej powierzchni. Rozpoczęto projekt zalesiania i przywrócenia różnorodności biologicznej na terenach, które wykarczowano dla hodowli bydła. Potrzeba było 10 lat, by drzewa odrosły. Aby walczyć z problemem wylesiania, brazylijscy naukowcy z Instituto Terra przywracają biodywersyfikację wprowadzając do lasu atlantyckiego do miliona roślin reprezentujących ponad 350 gatunków. Zwierzęta i rośliny różnych gatunków już powróciło do tego nowego sanktuarium ... "

  zamknij

 • Boliwia

  Kuchenki solarne dla ograniczenia wycinki lasów | Bolivia Inti-Sud Soleil

  zobacz więcej

  "W prowadzonej od 1999 roku akcji wyposażono 4 000 rodzin i szkół w Boliwii, Chile i Peru w ekologiczne kuchenki słoneczne. Stowarzyszenie Roberta Chirona, Bolivia Inti, złożył proste narzędzie: skrzynkę, na których znajduje się warstwa szkła. Stężenie promieni słonecznych pozwala przygotować żywność na kuchence. Szacuje się, że zatrzymana przez te urządzenia emisja CO2 w latach 2000-2007 wynosi około 12 000 ton. Spowodowało to również poprawę jakości życia mieszkańców: odnotowuje się mniej chorób układu oddechowego, dzieci nie muszą już zbierać drewna, mają więc więcej czasu na naukę..."

  zamknij

 • Gujana Brazylijska

  Porozumienie ochrony lasów pomiędzy Gujaną i Norwegią | Rządy państw Norwegii i Gujany

  zobacz więcej

  "Porozumienie ochrony lasów pomiędzy Gujaną i Norwegią - w poniedziałek 16 listopada, Norwegia podpisała porozumienie z Gujaną, że państwo to nie będzie wycinać swych lasów, w zamian za co otrzyma do 2015 roku 250 milionów dolarów. Na początek Gujana otrzymała 30 milionów dolarów. Reszta zostanie przekazana, jeśli okaże się, że projekt ten faktycznie zahamował wylesianie - jak wyjaśniono w artykule opublikowanym 17 listopada na stronie internetowej WorldWatch Institute. Władze Gujany przez wiele lat starały się otrzymać fundusze na walkę z wycinaniem lasów, a zatem obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Pieniądze przekazane przez Norwegię to mechanizm podobny REDD (redukcja emisji wynikających z wylesiania i degradacji lasów w krajach rozwijających się), w sprawie czego należy osiągnąć porozumienie w Kopenhadze. REDD polega na płaceniu krajom rozwijającym się za nieeksploatowanie swoich lasów."

  zamknij

Europa

Océania

 • Tasmania

  Wycinanie lasów Tasmanii: Gunns Ltd postanawia ograniczyć wycinkę starych lasów | Gunns LTD

  zobacz więcej

  "Greg L'odmawiać, nowy prezes Gunns Limited, jednego ze światowych gigantów przemysłowych, postanowił zaprzestać wycinania pierwotnych lasów na Tasmanii, co jego firma robiła przez kilka dziesięcioleci. Jest to bezprecedensowa decyzja dla wszystkich australijskich grup środowiskowych, prowadzących kampanię przeciw niszczeniu lasów Tasmanii: ""Mamy teraz niepowtarzalną okazję, aby rozwiązać konflikt dotyczący lasów Tasmanii"" - cieszy się Phill Pullinger, dyrektor jednej z tych organizacji. Jego organizacja pozarządowa Environment Tasmania oraz Wilderness Society i Australian Conservation Foundation rozpoczęły rozmowy z przedstawicielami przemysłu leśnego na temat zrównoważonego zarządzania lasami Tasmanii. W ten sposób może dojść do rozwiązania wieloletniego konfliktu. Jedną z wykorzystywanych technik jest wypalanie lasów pierwotnych napalmem, aby zastąpić je przemysłowymi plantacjami eukaliptusów, gdyż drzewa te szybko rosną, a ich pnie dobrze nadają się dla maszyn.

  W odcinku Vu du Ciel, Yann Arthus-Bertrand spotyka senatora, lekarza i działacza na rzecz ochrony środowiska Boba Browna, walczącego o ochronę lasów tasmańskich od dwudziestu lat. Zobacz wideo tutaj: Tasmania - wylesianie napalmem http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  zamknij

 • Fidżi

  Produkcja soli dla ochrony namorzynów | UNDP and co

  zobacz więcej

  "Panwie solne Fidżi / Tai Butani to jedyna osoba pozostała we wsi Lomawai, która kontynuuje uzyskiwanie soli ze stawów namorzynowych - jest to wielowiekowa tradycja stanowiąca część życia wsi.

  Wieś Lomawai na wyspie Fidżi jest doskonale znana z tego zwyczaju. UNDP Global Environmental Facility Small Grants Programme współfinansuje projekt rozpoczęty w roku 1999 przez World Wildlife Fund. Umożliwia on Tai Butani prowadzenie warsztatów i przekazywanie jej wiedzy miejscowym kobietom."

  zamknij

Świat

 • Świat

  Zasadź drzewo | UNEP

  zobacz więcej

  "Kampania The Billion Tree - Growing Green / The Plant for the Planet: Billion Tree Campaign (Kampania Miliarda Drzew) to ogólnoświatowa inicjatywa sadzenia drzew, ułatwionej przez Program Środowiskowy ONZ. Ludzie, społeczności, firmy, przemysł, organizacje społeczne oraz rządy i samorządy zachęcane są do wchodzenia online w zobowiązania sadzenia drzew. Kampania kładzie nacisk na zachęcanie do sadzenia gatunków autochtonicznych i takich, które są odpowiednie dla miejscowego środowiska. Do końca 2009 r. posadzono w ramach tej akcji ponad 7,4 miliardów drzew - znacznie więcej niż zakładał cel na koniec roku 7 miliardów - przez uczestników w 170 krajach. Dzięki temu, że sukces akcji trwał także w kolejnym roku, Kampanii Miliarda Drzew będzie w znacznym stopniu przyczynić się do akcji ""2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej"", podnosząc świadomość na temat znaczenia różnorodności biologicznej dla naszego dobra. Drzewa odgrywają istotną rolę jako podstawowe składniki biodywersyfikacji, będącej podstawą sieci życia i systemów zapewniających nam wszystkim zdrowie, dobrobyt, żywność, paliwo i podstawowe funkcje ekosystemowe, od których zależy nasze życie. To dzięki temu mamy powietrze, którym oddychamy, pitną wodę, żyzne gleby i stabilny klimat. Miliardy drzew posadzonych wspólnym wysiłkiem uczestników Kampanii Miliarda Drzew ze wszystkich warstw społeczeństwa przyczynią się do różnorodności biologicznej w skali globalnej."