Partnerzy

 • Yves Rocher foundation

  Fundacja Yves Rocher

  Fundacja Yves Rocher - Institute de France powstała dzięki inicjatywie Jacques'a Rochera, syna Yves'a Rochera, twórcy Kosmetyki Roślinnej.Fundacja Yves Rocher wspiera akcje lokalne i globalne, mające na celu ochronę środowiska naturalnego, wspieranie społeczności lokalnych i edukację o środowisku w ponad 50 krajach na świecie.Fundacja Yves Rocher została założona w 1991 r. i od 2001 r. działa pod egidą Institut de France.Pracuje na rzecz „bardziej zielonego świata" poprzez swoje dwie główne akcje: Nagrodę „Ziemia – Planeta Kobiet” i operację „Sadzimy dla dobra Planety.

   

 • GEF

  GEF

  Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (GEF) jest obecnie głównym źródłem finansowania projektów mających na celu polepszenie stanu środowiska naturalnego na naszej planecie. GEF przyznał około 9 miliardów dolarów z kapitału własnego w grantach. Zebrał także ponad 40 miliardów dolarów dofinansowania dla ponad 2.700 projektów w ponad 165 krajach. Dodatkowo, GEF stworzył osobny budżet w wysokości 250 milionów dolarów i uzyskał 750 milionów dofinansowania dla wsparcia programu SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) jest ogólnoświatowym partnerem programu REDD+.FCPF pomaga krajom posiadającym lasy tropikalne i subtropikalne w opracowaniu systemów i polityki zgodnej z programem REDD+ i płaci im w zależności od ich wyników w ograniczaniu emisji. FCPF pomaga w negocjacjach UNFCCC na temat REDD+, demonstrując w jaki sposób REDD+ może być zastosowany na poziomie krajowym.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich jest największa prywatną firmą w branży perfumeryjnej i zapachowej.Została założona w Genewie, w Szwajcarii, w roku 1895 i wyprodukowała wiele klasycznych perfum i zapachów. Kluczem do jej sukcesu jest zamiłowanie do smaków i zapachów.Jest znana z kreatywności, innowacji i wyjątkowego zrozumienia trendów na rynku. Każdego roku, inwestuje około 10% swojego przychodu na cele badawcze, co odzwierciedla jej nieustającą chęć zrozumienia, wysublimowania i podzielenia się tym, co najlepsze w naturze.

 • UNEP

  UNEP

  Program Środowiskowy ONZ (UNEP) powstał w 1972 roku ijest najwyższym organem ds. środowiska w ONZ.UNEP spełnia rolę katalizatora. Wspomaga, naucza i kształtuje programy promujące racjonalne korzystanie i zrównoważony rozwój środowiska na świecie.  Aby to osiągnąć, UNEP współpracuje z wieloma partnerami, w tym organami ONZ, organizacjami międzynarodowymi, rządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i grupami społecznymi.

kontakt

Aby skontaktować się z Fundacją GoodPlanet, o wysłanie e-maila pod : forets@goodplanet.org

Można też do nas pisać na adres:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady i warunki

 

Informacja o prawach autorskich

Witryna www.desforetsetdeshommes.orgi jej zawartość są wyłączną własnościąGoodPlanet. Jakiekolwiek użycie, włączając częściowy przekaz zawartości tej witryny (teksty i fotografie)bez uprzedniej pisemnej zgodyjest stanowczo zabronione. Informacja nie może być zmieniona lub ulepszona w jakikolwiek sposób.

Niezależnie od wszystkich starań GoodPlanet, aby zapewnić zgodność witrynywww.desforetsetdeshommes.org, GoodPlanet nie jest odpowiedzialna za opublikowane informacje.GoodPlanet nie może gwarantować jakości i wykorzystania witryny do szczególnych zastosowańoraz, że strona będzie wyczerpująca i bez żadnych błędów. 

Aby uzyskać zezwolenie na wykorzystanie treści, proszę skontaktować się z działem ds. komunikacji GoodPlanet(communication@goodplanet.org). Zezwolenie zostanie wydane, jeżeli cel jest zgodny z celami i dążeniami organizacji.

Implementacja łączy hipertekstowych znajdujących się na stronach lub w dokumentach  opublikowanych w witryniewww.desforetsetdeshommes.org jest autoryzowana, jeżeli zagwarantowane jest to, że łącza poprowadzą do oryginalnego dukumentu. Użytkownicy odpowiedzialni są za użycie przez nich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (przepisNr.78-17 z 6-ego stycznia1978, związane z technologią informacyjną i swobodami obywatelskimi ).

Prawo Francuskiej Krajowej Komisji Ochrony Informacji i Wolności

DecyzjaNr.2006-130 of 05/09/2006 zwalnia organizacje typu non-profit podlegającym prawu ustanowionemu 1-go stycznia 1901dotyczącego deklaracji o dochodach związanych z zarządzaniem członków, ktrórzy są ofiarodawcami. Dlatego też, użycie personalnych danych nie podlega  deklaracji do CNIL (Francuska Krajowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności).Zwolnienie to stwierdza, że tylko dane dotyczące tożsamości, dane bankowe,powiązania organizacji—wyłączając dane wrażliwe, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, polityczne, filozoficzne lub religijne opinie, przynależność do unii, stan zdrowia lub aktywność seksualna, przewinienia, skazania lub działania sądowe—muszą być zarejestrowane. Dane te nie mogą być przechowane po rezygnacji lub wydaleniu członka(chyba, że ta osoba o to poprosi),i w przypadku, gdy członkowie nie odpowiedzą na conajmniej dwa żądania.

Jakiekolwiek informacje dane GoodPlanetprzez użytownika są wyłącznie przeznaczone na użytek organizacji i będą one chronione.Dane nie zostaną pezkazane stronom trzecim. Zgodnie artykułem34  “Ustawy o ochrony informacji i wolności, ustawaNr.78-17 z 6-tego stycznia 1978, użytkownicy mają prawo do dostępu, modyfikacji, korekty i zatajenie potencjalnych danych, które ich dotyczą za pomocą pisemnej prośby skierowanej do:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paryż.

GoodPlanet

Główne biuro- Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARYŻ

Numer publikacji oficjalnej gazety: 2005033

Powitowanie Prefektury Policji05/2802 Akta00171796

 

Kim jesteśmy?

Fundacja GoodPlanet została założona w 2005 roku przez Yanna Arthus-Bertranda, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy związane ze środowiskiem i jego ochroną. W lipcu 2009 roku oficjalnie uzyskała status organizacji non-profit.Było to votum zaufania, które pozwoliło Fundacji podejmować długoterminowe działania.

Fundacja GoodPlanet promuje styl życia, który szanuje Ziemię i jej mieszkańców. Zachęca każdego do działania i podpowiada realistyczne rozwiązania. Opiera się na programach, które rozwija i umacnia w celu „szerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego”.

Jej uniwersalne przesłanie zachęca każdego do refleksji nad zmianami na planecie i przyszłością jej mieszkańców oraz do włączenia się do akcji.

www.goodplanet.org

Ta strona internetowa została stworzona przez Fundację GoodPlanet aby szerzyć wiedzę i edukować ludzi na temat środowiska naturalnego na co dzień.

Członkowie Fundacji, którzy stworzyli i opracowali tę stronę oraz którzy są autorami tekstu i zdjęć to Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin i Bérénice Tardieu.

Chcielibyśmy podziękować zespołowi Publicis Net za stworzenie i skonfigurowanie tej strony.

Menu

Les vrais chiffres de la déforestation

Des forets et des Hommes - GoodPlanet A l'issue de l'année internationale des forêts, où en est la déforestation? Selon les chiffres démêlés par Youphil pour vous, la situation empire...

Source : Youphil

6,4 millions d'hectares

C'est la superficie de forêt qui disparaît chaque année, selon une moyenne calculée entre 2000 et 2005 par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Entre 1990 et 2000, ce chiffre était de 4,1 millions. La forêt est détruite pour plusieurs raisons, principalement l'exploitation du bois, l'urbanisation et l'extension des terres agricoles.

6 tonnes

C'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbres par an. C'est pourquoi la déforestation est un important facteur de réchauffement climatique. Mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle menace la survie de certaines espèces, réduit la fréquence des précipitations et dégrade la qualité des sols forestiers, qui filtrent l'eau, la pollution et régulent les rivières.

17%

C'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. En clair, la destruction des forêts génère plus de CO2 et assimilés que l'intégralité des transports dans le monde.

1 minute

C'est le temps qu'il faut pour voir disparaître 10 hectares de forêt dans le monde, selon une moyenne calculée entre 1990 et 2005. En tout, sur cette période, 72,9 millions d'hectares ont disparu. Il s'agit de perte nette, celle qui n'a pas été compensée par le reboisement ou l'expansion naturelle des forêts.

2030

C'est la date à laquelle, si rien n'est fait, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu, selon WWF. Le "poumon de la planète", qui s'étend sur 5 millions de km2, a déjà perdu 18% de sa surface, soit deux fois la France, depuis 1970.

1,2 milliards de dollars

C'est le montant de l'amende réclamée par l'Etat brésilien à quatorze négociants en boeuf accusés d'acheter leur bétail dans des zones défrichées illégalement. Le Brésil a également remarqué que certains déboiseurs clandestins utilisaient désormais une nouvelle méthode, consistant à répandre des herbicides par avion sur la forêt. Une technique radicale et extrêmement toxique, qui fait encourir à ses utilisateurs une amende de 1,8 million de dollars.

5

C'est le nombre de pays qui concentrent à eux seuls plus de la moitié des forêts sur terre. Il s'agit de la Russie, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis et de la Chine. Viennent ensuite, dans la liste des pays les plus boisés au monde, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Pérou et l'Inde. En tout, 30% de la surface de la planète est occupée par les forêts, selon les derniers chiffres. Soit l'équivalent de 3,69 milliards d'hectares.

11%

C'est le seul chiffre encourageant à ce jour : la destruction de la forêt amazonienne a chuté de 11% au Brésil, entre 2010 et 2011. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 23 ans. La lutte du gouvernement brésilien contre le déboisement illégal, ainsi qu'un fort ralentissement de l'activité économique du pays sont à l'origine de ce résultat.

Photo de Crustmania en licence cc