Contact

U kunt de GoodPlanet zweet contact op met deze e-mail : forets@goodplanet.org

U kunt ook schrijven naar het volgende adres:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Mededeling auteursrecht

De website www.desforetsetdeshommes.org en de inhoud hiervan zijn exclusief eigendom van GoodPlanet. Volledige of gedeeltelijke verspreiding van de inhoud van deze website (tekst en foto’s) is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geen geval mag deze inhoud worden aangepast of veranderd.

Ondanks alle inspanningen van GoodPlanet om te garanderen dat de informatie op de site www.desforetsetdeshommes.org accuraat is, kan GoodPlanet niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie.

GoodPlanet kan niet garanderen dat de kwaliteit of compatibiliteit van de site geschikt is voor specifiek gebruik, noch dat de site volledig of foutloos is.

Neem voor toestemming om de inhoud te gebruiken contact op met de communicatieafdeling van GoodPlanet (communication@goodplanet.org). Toestemming wordt verleend als het doel overeenkomt met de doelstellingen van de organisatie.

Vermelding van snelkoppelingen naar pagina’s of documenten die zijn gepubliceerd op de website www.desforetsetdeshommes.org is toegestaan, mits ze verwijzen naar de originele publicaties.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in overeenstemming met de geldende, wettelijke voorschriften volgens de Franse wet inzake gegevensbescherming (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, ook wel “Loi Informatique et Liberté” genoemd).

 

Franse wet inzake gegevensbescherming

Krachtens besluit 2006-130 van 05-09-2006 zijn verenigingen zonder winstoogmerk, zoals gedefinieerd in de Franse wet van 1 juli 1901, vrijgesteld van de verplichting om gegevens over leden en donateurs kenbaar te maken.

Persoonsgegevens hoeven dan ook niet te worden opgegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, een Franse onafhankelijke organisatie voor gegevensbescherming). In deze vrijstelling is bepaald dat uitsluitend gegevens mogen worden geregistreerd die betrekking hebben op: identiteit, bankidentiteit, verenigingsleven met uitzondering van gevoelige gegevens zoals raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, overtredingen, veroordelingen of gerechtelijke maatregelen.

Deze gegevens van een lid mogen niet worden bewaard nadat deze zijn lidmaatschap heeft opgezegd of nadat zijn lidmaatschap is geroyeerd (tenzij de betreffende persoon dit expliciet verzoekt) en de gegevens van een donateur mogen niet worden bewaard nadat hier tweemaal zonder succes om  is gevraagd.

Alle informatie die de gebruiker aan GoodPlanet verstrekt, is uitsluitend voor eigen gebruik en blijft vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet inzake gegevensbescherming (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, ook wel “Loi Informatique et Liberté” genoemd)hebben gebruikers recht op inzage, wijziging, rectificatie of verwijdering van de hun betreffende gegevens. Ze kunnen van dit recht gebruik maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij:

GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, F-75116 Parijs.

 

GoodPlanet

Hoofdkantoor - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp, 75116 PARIJS

Publicatienummer Staatscourant: 2005033

Hoofdcommissariaat van politie, ontvangstbewijs 05/2802 dossier 00171796

 

Wie zijn we ?

GoodPlanet werd in 2005 opgericht door Yann Arthus-Bertrand om het algemeen bewustzijn voor het milieu te bevorderen. In juni 2009 werd GoodPlanet een officieel erkende non-profitorganisatie, waardoor de stichting het vertrouwen heeft gekregen om programma’s op lange termijn te ondernemen.

De GoodPlanet Foundation staat voor een levenswijze die de aarde en haar bewoners respecteert en door middel van realistische suggesties stimuleert de stichting iedereen om in actie te komen. De stichting beschikt over een aantal programma’s om het milieubewustzijn te bevorderen die continu worden ontwikkeld en verbeterd.

Als universele boodschap nodigt de GoodPlanet Foundation iedereen uit om na te denken over de evolutie van onze planeet en haar bewoners en om zich in te zetten voor het milieu.

www.goodplanet.org

Deze website is gemaakt door de GoodPlanet Foundation om algemeen bewustzijn te creëren en om mensen dagelijks iets bij te brengen over het milieu.

Alle teksten en foto’s op deze website zijn geleverd door een team van de GoodPlanet Foundation, bestaande uit Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin en Bérénice Tardieu.

Wij bedanken het team van Publicis Net voor het ontwerpen en opzetten van de website.

 

partners

 • La Fondation Yves Rocher

  De Fondation Yves Rocher

  De stichting Fondation Yves Rocher - Institut de France is opgericht door Jacques Rocher, de zoon van Yves Rocher die een cosmeticaconcern heeft opgericht dat plantaardige schoonheidsproducten produceert.

  De stichting steunt lokaal en wereldwijd milieubehoud met solidariteitsacties en educatieve programma’s in meer dan vijftig landen. De Fondation Yves Rocher is in 1991 opgericht en in 2001 onder toezicht geplaatst van het Institut de France. De twee belangrijkste initiatieven waarmee deze stichting aan een “groenere wereld” werkt, zijn de milieuprijs “Terre de Femmes” en het herbebossingsprogramma “Plantons pour la planète”.

 • FEM

  GEF

  De Global Environment Facility is momenteel de grootste financier van wereldwijde milieuverbeteringsprojecten. De GEF heeft 9 miljard dollar aan subsidies uitgekeerd en samen met andere financiers ruim 40 miljard dollar bijeen gebracht voor meer dan 2700 projecten in 165 landen. Bovendien heeft het IMF ook nog een bedrag van 250 miljoen dollar bijeengebracht plus nog eens 750 miljoen dollar samen met andere financiers ter ondersteuning van SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  De stichting Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) werkt wereldwijd samen met REDD+. FCPF helpt landen met tropische en subtropische bossen bij het ontwikkelen en opzetten van systemen en beleid in het kader van REDD+ en betaalt deze landen voor behaalde resultaten op het gebied van emissiereductie. De FCPF geeft ook ondersteuning bij de onderhandelingen over REDD+ in het kader van het Klimaatverdrag door aan te tonen hoe REDD+ op landelijk niveau kan worden toegepast.

 • Firmenich

  Firmenich

  Het in 1895 in Genève opgerichte Firmenich is het grootste particuliere bedrijf in de parfum- en geurindustrie en heeft een lange lijst klassieke, fijne parfums en geuren geproduceerd. De passie voor smaak en geuren is de sleutel tot het succes van het bedrijf dat bekend staat om zijn creativiteit, innovatievermogen en zijn uitzonderlijke inzicht in markttrends. Elk jaar investeert Firmenich ongeveer 10% van zijn inkomsten in onderzoek, waaruit blijkt dat het bedrijf zich continu inzet voor de natuur en alle planten en geuren die zij te bieden heeft.

 • UNEP

  UNEP

  De UNEP is opgericht in 1972. Het is de hoogste milieuautoriteit binnen het systeem van de Verenigde Naties. Het Milieuprogramma werkt als een katalysator. Het ondersteunt, instrueert, faciliteert en zet zich in voor verstandig gebruik en duurzame ontwikkeling van het wereldmilieu. Hiervoor werkt de UNEP samen met veel partners, inclusief organen van de Verenigde Naties, internationale organisaties, nationale overheden, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere sector en de burgermaatschappij.

 
Menu