Contact

U kunt de GoodPlanet zweet contact op met deze e-mail : forets@goodplanet.org

U kunt ook schrijven naar het volgende adres:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Mededeling auteursrecht

De website www.desforetsetdeshommes.org en de inhoud hiervan zijn exclusief eigendom van GoodPlanet. Volledige of gedeeltelijke verspreiding van de inhoud van deze website (tekst en foto’s) is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geen geval mag deze inhoud worden aangepast of veranderd.

Ondanks alle inspanningen van GoodPlanet om te garanderen dat de informatie op de site www.desforetsetdeshommes.org accuraat is, kan GoodPlanet niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie.

GoodPlanet kan niet garanderen dat de kwaliteit of compatibiliteit van de site geschikt is voor specifiek gebruik, noch dat de site volledig of foutloos is.

Neem voor toestemming om de inhoud te gebruiken contact op met de communicatieafdeling van GoodPlanet (communication@goodplanet.org). Toestemming wordt verleend als het doel overeenkomt met de doelstellingen van de organisatie.

Vermelding van snelkoppelingen naar pagina’s of documenten die zijn gepubliceerd op de website www.desforetsetdeshommes.org is toegestaan, mits ze verwijzen naar de originele publicaties.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in overeenstemming met de geldende, wettelijke voorschriften volgens de Franse wet inzake gegevensbescherming (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, ook wel “Loi Informatique et Liberté” genoemd).

 

Franse wet inzake gegevensbescherming

Krachtens besluit 2006-130 van 05-09-2006 zijn verenigingen zonder winstoogmerk, zoals gedefinieerd in de Franse wet van 1 juli 1901, vrijgesteld van de verplichting om gegevens over leden en donateurs kenbaar te maken.

Persoonsgegevens hoeven dan ook niet te worden opgegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, een Franse onafhankelijke organisatie voor gegevensbescherming). In deze vrijstelling is bepaald dat uitsluitend gegevens mogen worden geregistreerd die betrekking hebben op: identiteit, bankidentiteit, verenigingsleven met uitzondering van gevoelige gegevens zoals raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, overtredingen, veroordelingen of gerechtelijke maatregelen.

Deze gegevens van een lid mogen niet worden bewaard nadat deze zijn lidmaatschap heeft opgezegd of nadat zijn lidmaatschap is geroyeerd (tenzij de betreffende persoon dit expliciet verzoekt) en de gegevens van een donateur mogen niet worden bewaard nadat hier tweemaal zonder succes om  is gevraagd.

Alle informatie die de gebruiker aan GoodPlanet verstrekt, is uitsluitend voor eigen gebruik en blijft vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet inzake gegevensbescherming (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, ook wel “Loi Informatique et Liberté” genoemd)hebben gebruikers recht op inzage, wijziging, rectificatie of verwijdering van de hun betreffende gegevens. Ze kunnen van dit recht gebruik maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij:

GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, F-75116 Parijs.

 

GoodPlanet

Hoofdkantoor - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp, 75116 PARIJS

Publicatienummer Staatscourant: 2005033

Hoofdcommissariaat van politie, ontvangstbewijs 05/2802 dossier 00171796

 

Wie zijn we ?

GoodPlanet werd in 2005 opgericht door Yann Arthus-Bertrand om het algemeen bewustzijn voor het milieu te bevorderen. In juni 2009 werd GoodPlanet een officieel erkende non-profitorganisatie, waardoor de stichting het vertrouwen heeft gekregen om programma’s op lange termijn te ondernemen.

De GoodPlanet Foundation staat voor een levenswijze die de aarde en haar bewoners respecteert en door middel van realistische suggesties stimuleert de stichting iedereen om in actie te komen. De stichting beschikt over een aantal programma’s om het milieubewustzijn te bevorderen die continu worden ontwikkeld en verbeterd.

Als universele boodschap nodigt de GoodPlanet Foundation iedereen uit om na te denken over de evolutie van onze planeet en haar bewoners en om zich in te zetten voor het milieu.

www.goodplanet.org

Deze website is gemaakt door de GoodPlanet Foundation om algemeen bewustzijn te creëren en om mensen dagelijks iets bij te brengen over het milieu.

Alle teksten en foto’s op deze website zijn geleverd door een team van de GoodPlanet Foundation, bestaande uit Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin en Bérénice Tardieu.

Wij bedanken het team van Publicis Net voor het ontwerpen en opzetten van de website.

 

partners

 • La Fondation Yves Rocher

  De Fondation Yves Rocher

  De stichting Fondation Yves Rocher - Institut de France is opgericht door Jacques Rocher, de zoon van Yves Rocher die een cosmeticaconcern heeft opgericht dat plantaardige schoonheidsproducten produceert.

  De stichting steunt lokaal en wereldwijd milieubehoud met solidariteitsacties en educatieve programma’s in meer dan vijftig landen. De Fondation Yves Rocher is in 1991 opgericht en in 2001 onder toezicht geplaatst van het Institut de France. De twee belangrijkste initiatieven waarmee deze stichting aan een “groenere wereld” werkt, zijn de milieuprijs “Terre de Femmes” en het herbebossingsprogramma “Plantons pour la planète”.

 • FEM

  GEF

  De Global Environment Facility is momenteel de grootste financier van wereldwijde milieuverbeteringsprojecten. De GEF heeft 9 miljard dollar aan subsidies uitgekeerd en samen met andere financiers ruim 40 miljard dollar bijeen gebracht voor meer dan 2700 projecten in 165 landen. Bovendien heeft het IMF ook nog een bedrag van 250 miljoen dollar bijeengebracht plus nog eens 750 miljoen dollar samen met andere financiers ter ondersteuning van SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  De stichting Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) werkt wereldwijd samen met REDD+. FCPF helpt landen met tropische en subtropische bossen bij het ontwikkelen en opzetten van systemen en beleid in het kader van REDD+ en betaalt deze landen voor behaalde resultaten op het gebied van emissiereductie. De FCPF geeft ook ondersteuning bij de onderhandelingen over REDD+ in het kader van het Klimaatverdrag door aan te tonen hoe REDD+ op landelijk niveau kan worden toegepast.

 • Firmenich

  Firmenich

  Het in 1895 in Genève opgerichte Firmenich is het grootste particuliere bedrijf in de parfum- en geurindustrie en heeft een lange lijst klassieke, fijne parfums en geuren geproduceerd. De passie voor smaak en geuren is de sleutel tot het succes van het bedrijf dat bekend staat om zijn creativiteit, innovatievermogen en zijn uitzonderlijke inzicht in markttrends. Elk jaar investeert Firmenich ongeveer 10% van zijn inkomsten in onderzoek, waaruit blijkt dat het bedrijf zich continu inzet voor de natuur en alle planten en geuren die zij te bieden heeft.

 • UNEP

  UNEP

  De UNEP is opgericht in 1972. Het is de hoogste milieuautoriteit binnen het systeem van de Verenigde Naties. Het Milieuprogramma werkt als een katalysator. Het ondersteunt, instrueert, faciliteert en zet zich in voor verstandig gebruik en duurzame ontwikkeling van het wereldmilieu. Hiervoor werkt de UNEP samen met veel partners, inclusief organen van de Verenigde Naties, internationale organisaties, nationale overheden, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere sector en de burgermaatschappij.

 
Menu

Actie ondernemen voor het bos

Hoe kunt u iets doen voor de bossen? Veel NGO’s zijn betrokken bij de bescherming van de wereldwijde bossen. Zij bieden concrete oplossingen door middel van verschillende initiatieven, groene tips en campagnes zodat iedereen in actie kan komen.

> Onze selectie van initiatieven

 • Schutz der Hornvögel | The Hornbill Research Foundation - Pilai Poonswad

  Bekijk meer

  Pilai Poonswad, 64, hat es geschafft, Wilderer und illegale Holzfäller in Naturschützer zu verwandeln, um die Nashornvögel zu schützen. Dieser seltene tropische Vogel wird wegen seines Fleisches und seines Schnabelaufsatzes gejagt.

  dicht

 • Holistisch programma voor bosbehoud in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  Bekijk meer

  Holistisch programma voor bosbehoud in Madagascar / Dit project streeft ernaar strategieën te testen die proberen de uitstoot van CO2 door ontbossing en beschadiging van het bos te verminderen. De activiteiten hebben als doel het tempo van de ontbossing te verminderen en enkele beschadigde bossen te herstellen.

  Een ander doel van het project is het verbeteren van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking door hen de directe verantwoordelijkheid te geven voor het beheren van de bossen en de natuurlijke hulpbronnen - zowel binnen als buiten de beschermde gebieden - door duurzame landbouwmethoden te promoten en te ontwikkelen en door extra inkomen voor de mensen te genereren.

  Partner : WWF

  Dit project wordt geheel gefinancierd door Air France.

  dicht

 • Natuurlijke herbebossing | Tchendukua

  Bekijk meer

  Tchendukua koopt land in de Sierra Nevada, om dit terug te geven aan de Kogi-indianen, zodat deze kunnen terugkeren naar het land van hun voorouders en de bossen kunnen beschermen.

  dicht

 • Een FSC-gecertificeerde teakplantage | Floresteca - FSC

  Bekijk meer

  Duurzaam geplant teakhout. Floresteca, de grootste particuliere teakplantage ter wereld, wordt erkend door de FSC (Forest Stewardship Council) door het duurzame beheer van de plantage. De plantage, die in de regio Mato Grosso in Brazilië ligt, is het resultaat van de samenwerking tussen een Nederlands bedrijf en verschillende Braziliaanse bedrijven.

  dicht

 

Azie

Afrika

 • Gabon

  Bescherming van het Gabonese bos | Brainforest - Marc Ona

  Bekijk meer

  Marc Ona Essangui, die in 2009 de Goldman-prijs won voor zijn inspanningen om het Ivindo National Park in Gabon te behouden, vertelde GoodPlanet Info over de activiteiten van zijn organisatie (Brainforest) en vooral de rol die Brainforest gespeeld heeft in de Belinga-zaak. Deze naam verwijst naar een mijnindustrieproject om een mijn, een dam, een spoorweg, een weg en een diep-waterhaven in het hart van het Ivindo National Park in het noordoosten van Gabon, vlakbij de Kongou Falls, één van de mooiste watervallen in Afrika.

  dicht

 • Tanzania

  Het bos op een duurzame manier beheren | Mpingo Conservation & Development Initiative

  Bekijk meer

  MCDI heeft twee plaatselijke bosgemeenschappen in Tanzania geholpen FSC-certificaten te verkrijgen voor hun bossen en om deze duurzaam te beheren. Dit betekent ook het duurzaam beheren van het plaatselijke hout, dalbergia, dat in het westen zeer in trek is voor het vervaardigen van muziekinstrumentenn.

  dicht

  Afrikaans ebbenhout nieuw leven inblazen | Sebastian Chuwa - African Blackwood Conservation Project

  Bekijk meer

  Afrikaans ebbenhout nieuw leven inblazen / In Tanzania heeft Sebastian Chuwa zijn leven gewijd aan het opnieuw leven inblazen van de M'pingo-boom, een plaatselijke ebbenhout producerende boom, die de laatste 20 jaar massaal gekapt is door de plaatselijke bevolking. De boom kwam vroeger overal in de droge savanne van Afrika veel voor, maar nu zijn er slechts minder dan 3 miljoen bomen over. De meeste van deze bomen staan in Tanzania en Mozambique. Dankzij de actie van Sebastian Chuwa zijn er meer dan een miljoen nieuwe bomen geplant. Ook heeft hij de plaatselijke houtsnijders ervan overtuigd meer nieuwe bomen te planten dan ze kappen. Alleen al in 2004 werden er 30.000 bomen geplant. Dit is een geweldig succes, omdat er elk jaar meer dan 20.000 M'pingo-bomen gekapt worden voor commerciële doeleinden en het 70 tot 100 jaar duurt voordat deze boom volwassen is.

  dicht

 • Senegal

  "Groene houtskool" maken in Senegal | Pronatura

  Bekijk meer

  "Groene houtskool" in Senegal / Het produceren van groene houtskool uit landbouwafval of uit herbruikbare biomassa met gebruik van een proces dat pyrolyse genoemd wordt. Deze huishoudbrandstof gaat de voortschrijdende ontbossing en de uitstoot van CO2 tegen. Er wordt verwacht dat door dit project de uitstoot van circa 5000 ton CO2 in de atmosfeer wordt voorkomen.

  dicht

  Herplanten van mangroven | Oceanium - Haïdar El Ali

  Bekijk meer

  In 2009 is Haïdar El Ali erin geslaagd 80.000 vrijwilligers te verzamelen om 36 miljoen jonge mangrovescheuten te planten. In 2010 was het doel 100 miljoen scheuten te planten Hij heeft ook een zeereservaat van 7000 ha gecreëerd door een 18 kilometer lange rivierarm van de Bamboung bolong af te sluiten.

  dicht

 • Kenya

  Groene gordel | Wangari Mathaai

  Bekijk meer

  Bomen tegen de woestijn / Om de gevolgen van de woestijnvorming tegen te gaan, zijn er in de wereld verschillende groene-gordelprojecten - bomenplantages - uitgevoerd. In 1972 stichtte Wangari Maathai in Kenya de "Green Belt Movement" om de negatieve effecten van de droogte tegen te gaan en om grote plantages te planten voor de export van koffie en thee. In ongeveer twintig jaar zijn er dankzij een stevig bomennetwerk meer dan 20 miljoen bomen geplant in Kenya, waardoor de woestijnvorming daar teruggedrongen is. Met dit initiatief heeft Wangari Mathaai de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen in 2004.

  dicht

 • Madagascar

  Holistisch programma voor bosbehoud in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  Bekijk meer

  Holistisch programma voor bosbehoud in Madagascar / Dit project streeft ernaar strategieën te testen die proberen de uitstoot van CO2 door ontbossing en beschadiging van het bos te verminderen. De activiteiten hebben als doel het tempo van de ontbossing te verminderen en enkele beschadigde bossen te herstellen.

  Een ander doel van het project is het verbeteren van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking door hen de directe verantwoordelijkheid te geven voor het beheren van de bossen en de natuurlijke hulpbronnen - zowel binnen als buiten de beschermde gebieden - door duurzame landbouwmethoden te promoten en te ontwikkelen en door extra inkomen voor de mensen te genereren.

  Partner : WWF

  Dit project wordt geheel gefinancierd door Air France.

  dicht

 • Eritrea

  Planten van mangroven | The Manzanar project - Gordon Sato

  Bekijk meer

  Gordon Sato plantte meer dan een miljoen mangroves aan de kust van de Rode Zee om armoede en honger te bestrijden. Dit woestijngebied was verwoest door jaren van oorlog.

  dicht

Noord-Amerika

 • Canada

  Verdronken hout kappen | Triton Logging

  Bekijk meer

  Verdronken hout / Het Canadese bedrijf Triton Logging Inc. heeft een zaagmachine ontwikkeld die boomstammen tot 300 meter onderwater kan afzagen. Meer dan 300 miljoen bomen op de wereld zijn onder water gezet en staan nu op de bodem van de stuwmeren gevormd door hydro-elektrische dammen. Het hout dat verzameld wordt is speciaal gecertificeerd hout. Door de hoge kwaliteit van dit hout kan het zowel gebruikt worden voor de huizenbouw als voor meubilair. De motor van de zaagmachine draait op plantaardige olie en zonne-energie.

  dicht

  Overeenkomst voor de bescherming van boreale bossen tussen NGO's en bedrijven | NGOs and forestry companies

  Bekijk meer

  In mei 2010 in Canada tekenden negen vooraanstaande milieu-organisaties, zoals Greenpeace en de David Suzuki Foundation, een historische overeenkomst met 21 houtkapbedrijven, die ermee instemden het kappen van bomen in bijna 29 miljoen hectare ongerepte boreale bossen te staken.

  dicht

 • Verenigde Staten Indonesië

  Schuld van $30 miljoen kwijtgescholden om bossen te beschermen. | Governments

  Bekijk meer

  Een artikel in de Wall Street Journal op 1 juli 2009 verklaarde dat de Verenigde Staten ermee ingestemd hadden een Indonesische staatsschuld van $30 miljoen kwijt te schelden. In ruil hiervoor moet Indonesië de bossen van Sumatra beschermen. Indonesië moet hetzelfde bedrag uitgeven in de vorm van subsidies voor het behoud van 13 bedreigde Sumatraanse bossen. Conservation International, een Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie, biedt een miljoen dollar extra aan ontwikkelingshulp. "Dit is een geweldige stimulans voor de bevolking en de wilde dieren," verklaarde Jatna Supriatna, de vice-president van Conservation International Indonesië, "dat het onderhandelingsbeleid van de Verenigde Staten weerspiegelt". Het is de grootste schuld die de Amerikaanse overheid ooit heeft kwijtgescholden in ruil voor iets anders. Sumatra is een eiland waar veel bedreigde diersoorten leven, zoals witte neushoorns, orang-oetans, tijgers enz. Door de snelle ontbossing is Indonesië de op twee na grootste uitstoter van broeikasgassen, na de Verenigde Staten en China.

  dicht

Zuid-Amerika

 • Colombia

  Natuurlijke herbebossing | Tchendukua

  Bekijk meer

  Tchendukua koopt land in de Sierra Nevada, om dit terug te geven aan de Kogi-indianen, zodat deze kunnen terugkeren naar het land van hun voorouders en de bossen kunnen beschermen.

  dicht

 • Chill/Argentinië

  Land terugkopen om er natuurreservaten van te maken. | The Conservation Land Trust - Douglas Tompkins

  Bekijk meer

  De biljonair Douglas Tompkins, die de merken Esprit en The North Face heeft gecreërd, koopt duizenden hectaren land in Zuid-Amerika, waarvan hij daarna natuurreservaten maakt. Hij bezit nu meer dan 8000 km2 land.

  dicht

 • Brazilië

  Een FSC-gecertificeerde teakplantage | Floresteca - FSC

  Bekijk meer

  Duurzaam geplant teakhout. Floresteca, de grootste particuliere teakplantage ter wereld, wordt erkend door de FSC (Forest Stewardship Council) door het duurzame beheer van de plantage. De plantage, die in de regio Mato Grosso in Brazilië ligt, is het resultaat van de samenwerking tussen een Nederlands bedrijf en verschillende Braziliaanse bedrijven.

  dicht

  Herbebossing van het Atlantische Regenwoud | Instituto Terra

  Bekijk meer

  Het Atlantische Regenwoud, het andere grote bosgebied in Brazilië naast het Amazoneregenwoud, wordt ook bedreigd door exploitatie. In minder dan twee eeuwen is het grootste deel van het originele regenwoud verloren gegaan. Een project voor herbebossing en rehabilitatie van de biodiversiteit is van start gegaan op land waarop het bos gekapt is om plaats te maken voor de veeteelt. Het duurte 10 jaar voordat de bomen weer aangegroeid waren. Om de ontbossing te bestrijden, proberen Braziliaanse onderzoekers van het Instituto Terra de grote biodiversiteit terug te brengen door meer dan een miljoen planten van meer dan 350 soorten aan te planten in het Atlantische Regenwoud. Verschillende soorten dieren en planten zijn nu teruggekeerd in dit nieuwe natuurgebied...

  dicht

 • Bolivië

  Ovens op zonne-energie beperken ontbossing | Bolivia Inti-Sud Soleil

  Bekijk meer

  Sinds 1999 zijn 4000 huishoudens en scholen in Bolivië, Chili en Peru uitgerust met een milieuvriendelijke oven op zonne-energie. Bolivia Inti, de organisatie van Robert Chiron, heeft een eenvoudige kookapparaat ontworpen: een kastje met een laag glas. De geconcentreerde zonnestralen koken het voedsel in de oven. Van 2000 tot 2007 hebben deze ovens de uitstoot van naar schatting 12.000 ton CO2 voorkomen. De kwaliteit van het leven van de bewoners is ook verbeterd: ze hebben minder last van longziekten, kinderen hoeven geen hout meer te zoeken, er is meer tijd voor onderwijs...

  dicht

 • Guyana, Noorwegen

  Forest Protection Agreement between Guyana and Norway | Norwegian and Guyanese governments

  Bekijk meer

  Een bosbeschermingsovereenkomst tussen Guyana en Noorwegen – Op maandag 16 november heeft Noorwegen een overeenkomst met Guyana getekend. In ruil voor een totaalbedrag van 250 miljoen dollar in 2015 beloofde Guyana geen bomen meer te kappen. Om te beginnen ontvangt Guyana 30 miljoen dollar. De rest van het bedrag ontvangt Guyana als het project erin slaagt de ontbossing een halt toe te roepen. Dat stond in het artikel dat op 17 november gepubliceerd werd op de website van het WorldWatch Institute. Jarenlang proberen de Guyanese autoriteiten al het geld bijeen te krijgen om de ontbossing te bestrijden en daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het geld dat Noorwegen Guyana geeft is te vergelijken met het REDD-mechanisme (vermindering van CO2-uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden), waarover in Kopenhagen een overeenkomst bereikt moet worden. REDD komt erop neer dat rijkere landen ontwikkelingslanden betalen om hun bossen niet te kappen.

  dicht

Europa