Kontakt

Kontakt GoodPlanet Foundation ved å sende oss en e-post til følgende e-postadresser : forets@goodplanet.org

Du kan også skrive til denne adressen:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 


Vilkår

Copyright note

Nettstedet www.desforetsetdeshommes.org og dens innhold er helt og holdent GoodPlanets eiendom. All bruk, inkludert hele eller deler av innholdet på dette nettstedet  (tekst og bilder) er strengt forbudt uten skriftlig godkjenning på forhånd.  Informasjonen kan ikke på noen måte endres eller forbedres.

Til tross for alle anstrengelser gjort av GoodPlanet for å sikre nøyaktigheten av nettstedet www.desforetsetdeshommes.org, kan GoodPlanet ikke holdes ansvarlig for den publiserte informasjonen. GoodPlanet kan ikke garantere nettstedets kvalitet og avregning til en spesifikk bruk, heller ikke  at nettstedet er uttømmende eller uten feil.

For å få godkjenning å bruke innholdet, vennligst kontakt GoodPlanets kommunikasjonstjeneste (communication@goodplanet.org). Godkjennelse vil bli gitt dersom bruken er i tråd med organisasjonens mål. 

Gjennomføringen av hypertekst lenker til sider eller dokumenter publisert på www.desforetsetdeshommes.org er godkjent dersom lenkene er garantert å være sporbare til opprinnelsen av dokumentet.

Users are responsible for their use of this information, in accordance with the regulations in force (law No.78-17 of January 6, 1978, relative to information technology and civil liberties).

Lov om franskinformasjonsteknologi og borgerrettigheter

Beslutning No.2006-130 av 05/09/2006 fritar frivillige organisasjoner underlagt loven vedtatt 1. juli 1901 om lønnserklæring knyttet til administrasjon av medlemmer som gir gaver. Bruk av personopplysninger er derfor ikke er gjenstand for en erklæring til CNIL (den franske nasjonale kommisjonen for databeskyttelse og -frihet). Unntaket sier at bare data i forhold til identitet, bankidentitet, organisasjonstilknytning - med unntak av sensitive data som for eksempel rase eller etnisk opprinnelse, politiske, filosofiske eller religiøse meninger, fagforeningsstatus, helsetilstand eller seksuell tilhørighet, overgrep, overbevisning eller juridiske tiltak - skal registreres. Disse dataene kan ikke lagres etter fratredelse eller utvisning av et medlem (med mindre den personen ber spesielt om dette) og for givere som ikke har svart på minst to forespørsler.

Eventuell informasjon brukeren gir GoodPlanet er til eget bruk og vil bli behandlet konfidensielt. Den vil ikke bli gitt videre til en tredjepart. I samsvar med artikkel 34 i "Lov om databeskyttelse og -friheter, lov nr.78-17 av 6. januar 1978 har brukere rettigheter til innsyn, endring, korrigering og suppresjon av potensielle data som gjelder dem ved skriftlig henvendelse til:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Head Office - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Offisielt lysingsblad, publikasjonsnummer  2005033

Prefecture of Police mottatt 05/2802 saksmappe 00171796

 

Partnere

 • Yves Rocher foundation

  The Yves Rocher Foundation

  The Yves Rocher Foundation - Institut de France ble opprettet etter initiativ fra Jacques Rocher. Han er sønn av Yves Rocher, mannen som skapte Botanical Beauty.

  The Yves Rocher Foundation hjelper til å styre lokalt og globalt miljøvern, solidaritet-baserte og pedagogiske tiltak i over 50 land.

  The Yves Rocher Foundation ble opprettet i 1991 ved hjelp av Intitut de France i 2001. Stiftelsen jobber for en "grønnere verden" gjennom 2 ledende tiltak: "Women of the Earth"-prisen og "Planter til Planeten programmet.

   

 • GEF

  GEF

  The Global Environment Facility er nå den viktigste kilden til offentlig støtte til prosjekter for å bedre tilstanden av planetens miljø. De har gitt opp til 9 milliarder dollar i stipender fra sin formue i aksjer.  De har også sørget for mer enn 40 milliarder dollar i delfinansiering til mer enn 2700 prosjekter i over 165 land. Videre har IMF satt sammen et separat budsjett på 250 millioner dollar og 750 millioner dollar av delfinansiering for å støtte SFM/REDD +.

   

 • FCPF

  FCPF

  TheForest Carbon Partnership Facility (FCPF) er et verdensomspennende REDD+ partnerskap. FCPF hjelper land med tropisk og subtropisk skog med å utvikle systemer og en politikk til REDD+ og betaler dem i henhold til utslippsreduserende resultater. FCPF utfyller UNFCCC forhandlingene om REDD+ ved å demonstrere hvordan REDD+  kan brukes på landsnivå.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich er det største private firma innen parfyme og aromaindustri. Det ble dannet i Sveits i 1895 og har produsert en lang liste av klassiske parfymer og aromaer. Firmaets lidenskap for smak og dufter er nøkkelen til suksess. De er kjent for sin kreativitet, evne for innovasjon og deres eksepsjonelle forståelse av markedets trender. Firmenich investerer hvert år ca 10% av  inntektene i forskning, dette gjenspeiler den pågående vilje til å forstå, dele og sublimere det beste naturen har å tilby.

   

 • UNEP

  UNEP

  Firmenich er det største private firma innen parfyme og aromaindustri. Det ble dannet i Sveits i 1895 og har produsert en lang liste av klassiske parfymer og aromaer. Firmaets lidenskap for smak og dufter er nøkkelen til suksess. De er kjent for sin kreativitet, evne for innovasjon og deres eksepsjonelle forståelse av markedets trender. Firmenich investerer hvert år ca 10% av  inntektene i forskning, dette gjenspeiler den pågående vilje til å forstå, dele og sublimere det beste naturen har å tilby.

Hvem er vi?

GoodPlanet ble opprettet i 2005 av Yann Arthus-Bertrand for å øke offentlig bevissthet om miljøspørsmål og miljøvern. Stiftelsen ble offisielt anerkjent som en non-profit organisasjon i juni 2009. Denne anerkjennelsen er en tillitserklæring, og betyr at stiftelsen kan treffe tiltak på lang sikt.

GoodPlanet stiftelsen oppmuntrer til å leve og bo på en måte som respekterer Jorden og dens innbyggere. Den oppmuntrer enhver person til å gjøre noe og kommer med realistiske forslag- Den støtter seg til en rekke programmer som blir konstant utviklet og styrket for å "heve miljøbevisstheten".

Stiftelsens universelle beskjed er å invitere alle og enhver til å tenke på planetens utvikling og hva som vil skje  jordens innbyggere og å jobbe for saken.

www.goodplanet.org

Denne nettsiden er laget av GoodPlanet Foundation for å øke folks bevissthet og daglig gi opplysninger om miljøet.

Et av stiftelsens team har laget og jobbet med nettsiden, og skaffet all tekst og alle bilder: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin og Bérénice Tardieu.

Vi vil takke Publicis Net teamet for å lage og sette opp nettsiden.

 
Menu

Les vrais chiffres de la déforestation

Des forets et des Hommes - GoodPlanet A l'issue de l'année internationale des forêts, où en est la déforestation? Selon les chiffres démêlés par Youphil pour vous, la situation empire...

Source : Youphil

6,4 millions d'hectares

C'est la superficie de forêt qui disparaît chaque année, selon une moyenne calculée entre 2000 et 2005 par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Entre 1990 et 2000, ce chiffre était de 4,1 millions. La forêt est détruite pour plusieurs raisons, principalement l'exploitation du bois, l'urbanisation et l'extension des terres agricoles.

6 tonnes

C'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbres par an. C'est pourquoi la déforestation est un important facteur de réchauffement climatique. Mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle menace la survie de certaines espèces, réduit la fréquence des précipitations et dégrade la qualité des sols forestiers, qui filtrent l'eau, la pollution et régulent les rivières.

17%

C'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. En clair, la destruction des forêts génère plus de CO2 et assimilés que l'intégralité des transports dans le monde.

1 minute

C'est le temps qu'il faut pour voir disparaître 10 hectares de forêt dans le monde, selon une moyenne calculée entre 1990 et 2005. En tout, sur cette période, 72,9 millions d'hectares ont disparu. Il s'agit de perte nette, celle qui n'a pas été compensée par le reboisement ou l'expansion naturelle des forêts.

2030

C'est la date à laquelle, si rien n'est fait, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu, selon WWF. Le "poumon de la planète", qui s'étend sur 5 millions de km2, a déjà perdu 18% de sa surface, soit deux fois la France, depuis 1970.

1,2 milliards de dollars

C'est le montant de l'amende réclamée par l'Etat brésilien à quatorze négociants en boeuf accusés d'acheter leur bétail dans des zones défrichées illégalement. Le Brésil a également remarqué que certains déboiseurs clandestins utilisaient désormais une nouvelle méthode, consistant à répandre des herbicides par avion sur la forêt. Une technique radicale et extrêmement toxique, qui fait encourir à ses utilisateurs une amende de 1,8 million de dollars.

5

C'est le nombre de pays qui concentrent à eux seuls plus de la moitié des forêts sur terre. Il s'agit de la Russie, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis et de la Chine. Viennent ensuite, dans la liste des pays les plus boisés au monde, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Pérou et l'Inde. En tout, 30% de la surface de la planète est occupée par les forêts, selon les derniers chiffres. Soit l'équivalent de 3,69 milliards d'hectares.

11%

C'est le seul chiffre encourageant à ce jour : la destruction de la forêt amazonienne a chuté de 11% au Brésil, entre 2010 et 2011. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 23 ans. La lutte du gouvernement brésilien contre le déboisement illégal, ainsi qu'un fort ralentissement de l'activité économique du pays sont à l'origine de ce résultat.

Photo de Crustmania en licence cc