Контакт  

За да ја контактирате фондацијата GoodPlanet, испратете е-пошта : forets@goodplanet.org

Исто таа, можете да ни пишете и на оваа адреса:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 


Услови

Известување за авторски права

 

Веб-страницата www.desforetsetdeshoommes.org и нејзината содржина се во целосна сопственост на GoodPlanet. Секаква употреба, вклучително и целосно или делумно пренесување на содржината на оваа веб-страница (текстови и фотографии) е стриктно забрането без претходно добиена писмена дозвола.Информациите не смеат да се менуваат или подобруваат на каков било начин.

Без оглед на сите напори што ги има вложено GoodPlanet за да обезбеди точни информации на веб-страницата www.desforetsetdeshommes.org, GoodPlanet не е одговорна за објавените информации. GoodPlanet не може да гарантира за квалитетот и точноста на веб-страницата за специфична употреба, ниту пак дека страницата е сеопфатна или без грешки.

За добивање дозвола за користење на содржината, ве молиме, контактирајте ја Службата за комуникации на GoodPlanet (communication@goodplanet.org).Дозвола ќе биде дадена доколку целта е во рамките на целите на организацијата.

Имплементација на линкови до страници или документи објавени на веб-страницата www.desforetsetdeshommes.org е дозволено доколку постои гаранција дека може да се следи потеклото на документот преку линковите.

Корисниците се одговорни за нивната употреба на овие информации, во согласност со важечките регулативи (Закон Бр.78-17 од 6 јануари, 1978 год. за информатичка технологија и граѓански слободи).

Француски Закон за информатичка технологија и граѓански слободи

 

Одлуката Бр.2006-130 од 05/09/2006 ги иззема непрофитабилните организации кои се раководени согласно законот донесен на 1 јули 1901 год. во врска со декларирање на плат за управување на од страна на членови донатори.Заради тоа, користењето на лични податоци не подлежи на декларацијата CNIL (Француска национална комисија за заштита на податоците и слободите). Изземањето наведува дека само податоците во врска со идентитетот, идентитетот на банка, подружници на организации – со исклучок на чувствителни податоци како на пример, расно или етничко потекло, политички, филозофски или религиозни мислења, синдикален статус, здравствен статус или сексуална активност, навреди, пресуди или законски дејствија – мора да бидат забележани Овие податоци не смеат да се чуваат по давањето оставка или исклучување на член (освен ако лицето не го бара спротивното) и за донатори за кои не е одговорено на повеќе од две барања.

Секакви информации што корисникот ѝ ги дава на GoodPlanet се само за употреба од страна на Фондацијата и ќе се третираат како доверливи. Тие нема да се пренесуваат на трети страни. Во согласност со Член 34 од „Законот за заштита на податоци и слободи“ бр.78-17 од 6 јануари 1978 год., корисниците имаат права на пристап, измена, корекција или забрана на потенцијални податоци кои се однесуваат на нив, со писмено барање испратено до: GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet 

Head Office - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Број на издание на Службен весник:

Прием од Полициска префектура 05/2802 досие за предмет 00171796

 

Партнери  

 • Yves Rocher foundation

  The Yves Rocher Foundation (Фондација Ив Роше)

  Фондацијата Yves Rocher– Institut de France е основана по иницијатива на Jacques Rocher (Жак Роше). Тој е син на Yves Rocher (Ив Роше), човекот кој ја креираше Botanical Beauty.

  Фондацијата Yves Rocherпомага да се насочат локалните и глобалните активности за заштита н животната средина, кои се засновани на солидарност и образование во преку 50 земји во светот.

  Фондацијата Yves Rocher е основана во 1991 г., a под покровителство на  Institue de France работи од 2001 г. Таа работи за „позелен свет“ преку 2 водечки активности: Наградите "Women of the Earth (Жените на Земјата)" и Програмата "Planet for the Planet (Планетата за планетата)”.

   

 • GEF

  GEF

  Глобалната еколошка програмасега претставува извор на јавно финансирање на проекти кои ја подобруваат состојбата на животната средина на планетата.  До сега има дадено 9 милијарди долари од својот капитал во акции во различни грантови. Исто така има собрано 40 милијарди долари преку ко-финансирање за повеќе од 2.700 проекти во над 165 земји. Покрај тоа, ММФ собра буџет од 250 милиони долари и 750 милиони долари преку ко-фиансирање за поддршка на SFM/REDD+.

   

 • FCPF

  FCPF

   Програмата за спречување на емисија на штетни гасови (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)) сега е партнер на REDD+ низ целиот свет. FCPF им помага на земјите со тропски и суптропски шуми да развиваат системи и политики за REDD+ и им плаќа во согласност со резултатите од намалувањето на нивната емисија на штетни гасови. FCPF  ги поддржува преговорите на UNFCCC за REDD+ преку демонстрирање како REDD+ може да се применува на ниво на држава.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firemnich е најголемата приватна компанија во индустријата за парфеми  и ароми. Таа е основана во Женева во Швајцарија во 1895 г. и има произведено долга листа на класични парфеми и ароми. Нејзината пасија за вкус и мириси е клучот за нејзиниот успех. Позната е по својата креативност, по капацитетот за иновации и исклучителното разбирање на пазарните трендови. Секоја година, таа инвестира околу 10% од својот приход во истражувања; тоа се рефлектира во нејзината тековна волја да го разбере, да го сподели и да го сублимира најдоброто што природата може да го понуди.

   

 • UNEP

  UNEP

  UNEP е основана во 1972 г. Тоа е највисокиот орган за екологија во системот на Обединетите нации.Програмата дејствува како катализатор. Таа дава поддршка, упатства, помага и се стреми да го промовира разумното користење и одржливиот развој на животната средина во светот. За таа цел, UNEP работи го голем број партнери, вклучително и со органи при Обединетите нации, меѓународни организации, национални влади, невладини организации, претставници од приватниот сектор и граѓанското општество.

Кои сме ние?

GoodPlanetе основана во 2005 г. од Yann Arthus-Bertrand со цел да ја подигне свеста за еколошки прашања и заштита на животната средина. Таа стана официјално призната непрофитабилна организација во јуни 2009 г. Ова признание претставуваше глас на доверба и потврда дека фондацијата може да презема активности на долг рок.

Фондацијата GoodPlanet го поттикнува  начинот на живот кој ја почитува Земјата и нејзините жители. Таа го поттикнува секое лице да презема активности и да нуди реални предлози. Фондацијата се потпира на низа програми кои таа ги развива со цел да ја „подигне свеста за животната средина“.

Нејзината универзална порака го поканува секое лице да размислува за еволуцијата на планетата и за тоа што ќе се случи со нејзините жители и да се приклучи кон оваа кауза.

www.goodplanet.org

Оваа веб страница е креирана од фондацијата GoodPlanet со цел секојдневно да ја подига свеста и да ги учи луѓето за животната средина.

Еден од посветените тимови на фондацијата ја иницираше и ја изработи веб страницата и ги обезбеди сите текстови и фотографии:  Olivier Blond (Оливер Блонд), Eric Boisteaux (Ерик Боисто), Patrick Oudin (Патрик Один) и Bérénice Tardieu (Беренис Тардие).

Би сакале да му се заблагодариме на  тимот од Publicis Net team за креирањето и поставувањето на веб страницата.

 
Menu

Преземање дејствија за шумите

Како можете да преземете активности за шумите? Голем број невладини организации се вклучени во заштитата на шумите низ целиот свет. Тие нудат конкретни решенија преку различни иницијативи, зелени совети и кампањи за да му помогнат на секој човек во преземањето на определени активности.

> Our selection of initiatives

 • Protecting hornbills | The Hornbill Research Foundation - Pilai Poonswad

  view more

  Pilai Poonswad, 64, has managed to turn poachers and illegal woodcutters into guardians of nature to protect hornbills. This rare tropical bird is hunted for its meat and its casque.

  close

 • Holistic conservation programme for forests in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  view more

  This project aims to test strategies intending to reduce CO2 emissions resulting from deforestation and forest degradation. The activities conducted will aim to reduce the rate of forest extinctions and restore some damaged forests by 2010.

  The project's objective is also to improve the living conditions of the local population by giving them direct responsibility for managing forests and natural resources —as much inside as outside the protected areas— by promoting and developing sustainable agricultural practices and by generating additional revenue for the people.

  Partner : WWF

  This project is funded entirely by Air France.

  close

 • Natural reforestation | Tchendukua

  view more

  Tchendukua buys land in the Sierra Nevada to give it back to Kogi Indians so that they can return to their ancestral land and preserve the forests.

  close

 • An FSC certified teak plantation | Floresteca - FSC

  view more

  Buying sustainably grown teak . Floresteca, the biggest private teak plantation in the world, is recognised by the (Forest Stewardship Council) for its sustainable management. The farm, located in the Mato Grosso region in Brazil, is the result of a collaboration between a Dutch company and several Brazilian companies.

  close

 

Asie

Afrique

 • Gabon

  Protecting the Gabonese forest | Brainforest - Marc Ona

  view more

  Marc Ona Essangui, who won the Goldman Environmental Prize in 2009 for his fight to preserve the Ivindo National Park in Gabon, talked to GoodPlanet Info about his association’s (Brainforest’s) activities and especially, the part it played in the Belinga affair. This name refers to a mining industry project to build a mine, a dam, a railway, a road and a deep-water port at the heart of the Ivindo National Park in the North-East of Gabon near the Kongou Falls which are amongst the most beautiful in Africa.

  close

 • Tanzania

  Managing the forest sustainably | Mpingo Conservation & Development Initiative

  view more

  MCDI helped two forest communities in Tanzania to obtain FSC certificates for their forests and manage them sustainably. This includes sustainably managing the local wood, dalbergia, which is highly sought after in the West for making musical instruments.

  close

  Breathing new life into ebony | Sebastian Chuwa - African Blackwood Conservation Project

  view more

  In Tanzania, Sebastian Chuwa has devoted his life to breathing life back into the M’pingo tree, a local ebony tree that the local population has been massively cutting down for 20 years. It used to abound in all Africa’s dry savannah but now there are only less than 3 million of them. Most of these are in Tanzania and Mozambique. Thanks to Sebastian Chuwa's action, over a million trees have been replanted and he has convinced the local craftsmen to replant more trees than they cut. In 2004 alone, 30 000 trees were planted. This is a major success as 20 000 odd M’pingo trees are cut down every year for commercial purposes and it takes this tree between 70 and 100 years to mature.

  close

 • Senegal

  Making "green charcoal "in Senegal | Pronatura

  view more

  "Green charcoal" in Senegal / To produce green charcoal from agricultural residues or from renewable biomass following a process known as pyrolysis. This domestic fuel stems the increase in deforestation and CO2 emissions. This project foresees to avoid the emissions of approximately 5 000 tons of CO2 in the atmosphere.

  close

  Replanting mangroves | Oceanium - Haïdar El Ali

  view more

  In 2009, Haïdar El Ali managed to gather 80 000 volunteers to replant 36 million young mangrove shoots. In 2010, he aimed to replant 100 million. He also created a 7000 ha Marine Protected Area by closing an 18 km branch of the Bamboung bolong.

  close

 • Kenya

  Green belt | Wangari Mathaai

  view more

  Trees against the desert / To fight the consequences of desertification, several green belt projects – tree plantations - have been carried out in the world. In 1972, in Kenya, Wangari Maathai launched the « Green Belt Movement » to fight the negative effects of droughts and large plantations meant for export such as coffee and tea. In about twenty years, thanks to a solid tree network, more than 20 million trees have been planted in Kenya thus curbing desertification there. This initiative earned Wangari Mathaai the Nobel Peace Prize in 2004.

  close

 • Madagascar

  Holistic conservation programme for forests in Madagascar | WWF - GoodPlanet

  view more

  This project aims to test strategies intending to reduce CO2 emissions resulting from deforestation and forest degradation. The activities conducted will aim to reduce the rate of forest extinctions and restore some damaged forests by 2010.

  The project's objective is also to improve the living conditions of the local population by giving them direct responsibility for managing forests and natural resources —as much inside as outside the protected areas— by promoting and developing sustainable agricultural practices and by generating additional revenue for the people.

  Partner : WWF

  This project is funded entirely by Air France.

  close

 • Erythrée

  Planting mangroves | The Manzanar project - Gordon Sato

  view more

  Gordon Sato planted over a million mangroves on the banks of the Red Sea to lower poverty and hunger. This desert region had been ravaged by several years of war.

  close

Amérique du nord

 • Canada

  Underwater lumberjack | Triton Logging

  view more

  The Canadian company Triton Logging Inc has developed a saw which can cut tree trunks underwater up to 300 metres deep. Indeed, more than 300 million trees have been flooded at the bottom of the reservoirs of hydroelectric dams. The wood which is gathered has is specially certified. Its quality means it can be used for construction as well as for furniture. The saw’s motor functions with vegetal oil and solar power.

  close

  Boreal Forest Protection Agreement between NGOs and companies | NGOs and forestry companies

  view more

  In May 2010 in Canada, nine major environmental groups, including Greenpeace and the David Suzuki Foundation, signed an historical agreement with 21 forestry companies, who agreed to suspend logging activities in nearly 29 million hectares of pristine boreal forests.

  close

 • United States

  $30 million debt written off to protect forests | Governments

  view more

  An article in the Wall Street Journal on July 1, 2009, explained that the United States had agreed to write off $30 million in debt owed by Indonesia. In exchange, Indonesia must protect Sumatra's forests. Indonesia will therefore have to spend the same amount in the form of subsidies for the conservation of 13 endangered Sumatran forests. An extra 1 million dollars of aid will be provided by Conservation International, an American organisation for the protection of nature. "It is a huge encouragement for Sumatra's population and wildlife" , declared Jatna Supriatna, the vice-president of Conservation International Indonesia, "which reflects the United States' provisional policy". It is the biggest exchange for a debt write-off that the American government has ever organised. Sumatra is an island on which there are many threatened species such as white rhinoceros, orang-utans and tigers, etc. With its high deforestation rate, Indonesia is the third biggest greenhouse gas emitter after the united States and China.

  close

Amérique du sud

 • Colombia

  Natural reforestation | Tchendukua

  view more

  Tchendukua buys land in the Sierra Nevada to give it back to Kogi Indians so that they can return to their ancestral land and preserve the forests.

  close

 • Chili/Argentina

  Buying back land to make nature reserves | The Conservation Land Trust - Douglas Tompkins

  view more

  The billionaire Douglas Tompkins who created the brands Esprit and The North Face, buys thousands of hectares of land in South America, He then turns this land into natural reserves. He now owns over 8 000 km2 of land.

  close

 • Brazil

  An FSC certified teak plantation | Floresteca - FSC

  view more

  Buying sustainably grown teak . Floresteca, the biggest private teak plantation in the world, is recognised by the (Forest Stewardship Council) for its sustainable management. The farm, located in the Mato Grosso region in Brazil, is the result of a collaboration between a Dutch company and several Brazilian companies.

  close

  Reforestation of the Atlantic Forest | Instituto Terra

  view more

  "The Atlantic Forest, the other big forest in Brazil besides the Amazon, is also overexploited. In under two centuries, it has lost most of its original cover. A reforestation and biodiversity restoration project has begun on land that had been cleared for stock breeding. It took 10 years for the trees to grow back. To fight deforestation, Brazilian researchers from Instituto Terra are recreating biodiversity by providing up to a million plants of over 350 species in the Atlantic forest. Different species of animals and plants have returned to this new sanctuary...

  close

 • Bolivia

  Solar cookers to limit deforestation | Bolivia Inti-Sud Soleil

  view more

  Since 1999, 4 000 families and schools in Bolivia, Chile and Peru have been equipped with eco-friendly solar cooker. Robert Chiron’s association, Bolivia Inti, has put together a simple tool : a case on which there is a layer of glass. The concentration of the sun’s rays cooks the food in the cooker. Between 2000 and 2007, these cookers stopped the emission of an estimated 12 000 tons of CO2. The inhabitants’ quality of life has also clearly improved : there is less respiratory disease, children no longer have to collect wood, there is more time for education...

  close

 • Guyana Brazil

  Forest Protection Agreement between Guyana and Norway | Norwegian and Guyanese governments

  view more

  "A Forest Protection Agreement between Guyana and Norway – On Monday 16 November, Norway signed an agreement with Guyana for it not to cut its trees, in exchange for 250 million dollars by 2015. To start with, Guyana will receive 30 million dollars. It will receive the rest if the project manages to avoid deforestation, explained an article published on the 17 November on the WorldWatch Institute website. For years, the Guyanese authorities have been trying to obtain funding to fight deforestation and thus reduce greenhouse gas emissions. The money given by Norway is similar to the REDD mechanism (Reduction of emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) over which an agreement must be reached in Copenhagen. REDD consists of paying developing countries to not exploit their forests.

  close

Europe

Océanie

 • Tasmania

  Deforestation in Tasmania : Gunns Ltd decides to stop logging old-growth forests | Gunns LTD

  view more

  Greg L’Estrange, the new CEO of Gunns Limited, one of the world's industrial giants, has decided to stop logging native forests in Tasmania as his company has been doing for several decades. For all the Australian environmental groups who have been campaigning against the destruction of the Tasmanian forest, it is an unprecedented decision : ""we now have a unique opportunity to resolve the Tasmania forest conflict"", rejoiced Phill Pullinger, the director of one organisation. His NGO, Environment Tasmania, as well as two others, the Wilderness Society and the Australian Conservation Foundation, have began talks with forest industry representatives so that the forest in Tasmania can be managed sustainably. A conflict that has been going on for dozens of years could thus be resolved. One of the techniques used involves burning native forests with napalm to replace them with industrial eucalyptus plantations as they grow fast and their trunks are well suited for machines.

  In an episode of Vu du Ciel, Yann Arthus-Bertrand met Bob Brown, a senator, doctor and environmental activist who has been fighting to protect the forest in Tasmania for twenty years. Watch the video here : Tasmania - Napalm deforestation http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  close

 • Fiji

  Producing salt to preserve mangroves | UNDP and co

  view more

  Tai Butani is the only person left in Lomawai village who continues to produce salt from the mangrove ponds, a tradition that has been part of village life for generations.

  Lomawai village on the Island of Fiji, and is well-known for its salt producing tradition. UNDP Global Environmental Facility Small Grants Programme co-funds a project started in 1999 by the World Wildlife Fund. This project has allowed Tai Butani to conduct workshops and pass on her knowledge to local women.

  close

World

 • World

  Plant a tree | UNEP

  view more

  "The Billion Tree Campaign - Growing Green / The Plant for the Planet: Billion Tree Campaign is a worldwide tree planting initiative facilitated by the United Nations Environment Programme. People, communities, businesses, industry, civil society organizations and governments are encouraged to enter tree planting pledges on-line . The campaign strongly encourages the planting of indigenous trees and trees that are appropriate to the local environment.

  By the end of 2009, more than 7.4 billion trees had been planted under this campaign – far in excess of the year-end target of 7 billion – by participants in 170 countries. With this success continuing into 2010, the Billion Tree Campaign will make a substantial contribution to the 2010 International Year of Biodiversity, raising awareness of the importance of biodiversity for our well-being. Trees play a crucial role as fundamental components of the biodiversity that forms the foundation of the living networks and systems that provide us all with health, wealth, food, fuel and vital ecosystem services our lives depend on. They help provide breathable air, drinkable water, fertile soils and a stable climate. The billions of trees planted by the collective efforts of participants of the Billion Tree Campaign from all parts of society will contribute to biodiversity across the planet.