Контакт  

За да ја контактирате фондацијата GoodPlanet, испратете е-пошта : forets@goodplanet.org

Исто таа, можете да ни пишете и на оваа адреса:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 


Услови

Известување за авторски права

 

Веб-страницата www.desforetsetdeshoommes.org и нејзината содржина се во целосна сопственост на GoodPlanet. Секаква употреба, вклучително и целосно или делумно пренесување на содржината на оваа веб-страница (текстови и фотографии) е стриктно забрането без претходно добиена писмена дозвола.Информациите не смеат да се менуваат или подобруваат на каков било начин.

Без оглед на сите напори што ги има вложено GoodPlanet за да обезбеди точни информации на веб-страницата www.desforetsetdeshommes.org, GoodPlanet не е одговорна за објавените информации. GoodPlanet не може да гарантира за квалитетот и точноста на веб-страницата за специфична употреба, ниту пак дека страницата е сеопфатна или без грешки.

За добивање дозвола за користење на содржината, ве молиме, контактирајте ја Службата за комуникации на GoodPlanet (communication@goodplanet.org).Дозвола ќе биде дадена доколку целта е во рамките на целите на организацијата.

Имплементација на линкови до страници или документи објавени на веб-страницата www.desforetsetdeshommes.org е дозволено доколку постои гаранција дека може да се следи потеклото на документот преку линковите.

Корисниците се одговорни за нивната употреба на овие информации, во согласност со важечките регулативи (Закон Бр.78-17 од 6 јануари, 1978 год. за информатичка технологија и граѓански слободи).

Француски Закон за информатичка технологија и граѓански слободи

 

Одлуката Бр.2006-130 од 05/09/2006 ги иззема непрофитабилните организации кои се раководени согласно законот донесен на 1 јули 1901 год. во врска со декларирање на плат за управување на од страна на членови донатори.Заради тоа, користењето на лични податоци не подлежи на декларацијата CNIL (Француска национална комисија за заштита на податоците и слободите). Изземањето наведува дека само податоците во врска со идентитетот, идентитетот на банка, подружници на организации – со исклучок на чувствителни податоци како на пример, расно или етничко потекло, политички, филозофски или религиозни мислења, синдикален статус, здравствен статус или сексуална активност, навреди, пресуди или законски дејствија – мора да бидат забележани Овие податоци не смеат да се чуваат по давањето оставка или исклучување на член (освен ако лицето не го бара спротивното) и за донатори за кои не е одговорено на повеќе од две барања.

Секакви информации што корисникот ѝ ги дава на GoodPlanet се само за употреба од страна на Фондацијата и ќе се третираат како доверливи. Тие нема да се пренесуваат на трети страни. Во согласност со Член 34 од „Законот за заштита на податоци и слободи“ бр.78-17 од 6 јануари 1978 год., корисниците имаат права на пристап, измена, корекција или забрана на потенцијални податоци кои се однесуваат на нив, со писмено барање испратено до: GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet 

Head Office - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Број на издание на Службен весник:

Прием од Полициска префектура 05/2802 досие за предмет 00171796

 

Партнери  

 • Yves Rocher foundation

  The Yves Rocher Foundation (Фондација Ив Роше)

  Фондацијата Yves Rocher– Institut de France е основана по иницијатива на Jacques Rocher (Жак Роше). Тој е син на Yves Rocher (Ив Роше), човекот кој ја креираше Botanical Beauty.

  Фондацијата Yves Rocherпомага да се насочат локалните и глобалните активности за заштита н животната средина, кои се засновани на солидарност и образование во преку 50 земји во светот.

  Фондацијата Yves Rocher е основана во 1991 г., a под покровителство на  Institue de France работи од 2001 г. Таа работи за „позелен свет“ преку 2 водечки активности: Наградите "Women of the Earth (Жените на Земјата)" и Програмата "Planet for the Planet (Планетата за планетата)”.

   

 • GEF

  GEF

  Глобалната еколошка програмасега претставува извор на јавно финансирање на проекти кои ја подобруваат состојбата на животната средина на планетата.  До сега има дадено 9 милијарди долари од својот капитал во акции во различни грантови. Исто така има собрано 40 милијарди долари преку ко-финансирање за повеќе од 2.700 проекти во над 165 земји. Покрај тоа, ММФ собра буџет од 250 милиони долари и 750 милиони долари преку ко-фиансирање за поддршка на SFM/REDD+.

   

 • FCPF

  FCPF

   Програмата за спречување на емисија на штетни гасови (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)) сега е партнер на REDD+ низ целиот свет. FCPF им помага на земјите со тропски и суптропски шуми да развиваат системи и политики за REDD+ и им плаќа во согласност со резултатите од намалувањето на нивната емисија на штетни гасови. FCPF  ги поддржува преговорите на UNFCCC за REDD+ преку демонстрирање како REDD+ може да се применува на ниво на држава.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firemnich е најголемата приватна компанија во индустријата за парфеми  и ароми. Таа е основана во Женева во Швајцарија во 1895 г. и има произведено долга листа на класични парфеми и ароми. Нејзината пасија за вкус и мириси е клучот за нејзиниот успех. Позната е по својата креативност, по капацитетот за иновации и исклучителното разбирање на пазарните трендови. Секоја година, таа инвестира околу 10% од својот приход во истражувања; тоа се рефлектира во нејзината тековна волја да го разбере, да го сподели и да го сублимира најдоброто што природата може да го понуди.

   

 • UNEP

  UNEP

  UNEP е основана во 1972 г. Тоа е највисокиот орган за екологија во системот на Обединетите нации.Програмата дејствува како катализатор. Таа дава поддршка, упатства, помага и се стреми да го промовира разумното користење и одржливиот развој на животната средина во светот. За таа цел, UNEP работи го голем број партнери, вклучително и со органи при Обединетите нации, меѓународни организации, национални влади, невладини организации, претставници од приватниот сектор и граѓанското општество.

Кои сме ние?

GoodPlanetе основана во 2005 г. од Yann Arthus-Bertrand со цел да ја подигне свеста за еколошки прашања и заштита на животната средина. Таа стана официјално призната непрофитабилна организација во јуни 2009 г. Ова признание претставуваше глас на доверба и потврда дека фондацијата може да презема активности на долг рок.

Фондацијата GoodPlanet го поттикнува  начинот на живот кој ја почитува Земјата и нејзините жители. Таа го поттикнува секое лице да презема активности и да нуди реални предлози. Фондацијата се потпира на низа програми кои таа ги развива со цел да ја „подигне свеста за животната средина“.

Нејзината универзална порака го поканува секое лице да размислува за еволуцијата на планетата и за тоа што ќе се случи со нејзините жители и да се приклучи кон оваа кауза.

www.goodplanet.org

Оваа веб страница е креирана од фондацијата GoodPlanet со цел секојдневно да ја подига свеста и да ги учи луѓето за животната средина.

Еден од посветените тимови на фондацијата ја иницираше и ја изработи веб страницата и ги обезбеди сите текстови и фотографии:  Olivier Blond (Оливер Блонд), Eric Boisteaux (Ерик Боисто), Patrick Oudin (Патрик Один) и Bérénice Tardieu (Беренис Тардие).

Би сакале да му се заблагодариме на  тимот од Publicis Net team за креирањето и поставувањето на веб страницата.

 
Menu