Määräykset ja ehdot

Tekijänoikeusilmoitus

Verkkosivusto www.desforetsetdeshommes.org ja sen sisältö ovat GoodPlanetin yksityisomaisuutta. Kaikki luvaton käyttö, kuten sisällön tai sen osien (tekstit ja kuvat) levittäminen ilman kirjallista lupaa, on ehdottomasti kielletty. Sivuston tietoja ei saa muuttaa tai korjata millään tavalla.

Vaikka GoodPlanet pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että sivuston www.desforetsetdeshommes.org tiedot pitävät paikkansa, GoodPlanet ei ole vastuussa sivustolla julkaistavista tiedoista. GoodPlanet ei voi taata sivuston tietojen laatua tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, eikä niiden täydellisyyttä tai virheettömyyttä.

Lupaa sisällön käyttöön voi tiedustella GoodPlanetin viestintäpalvelusta (communication@goodplanet.org). Lupa myönnetään, jos käyttötarkoitus sopii järjestön tavoitteisiin.

Hypertekstilinkkejä sivuston http://www.desforetsetdeshommes.org sivuihin tai asiakirjoihinsaa käyttää, jos dokumenttien lähde on jäljitettävissä niiden perusteella.

Käyttäjät ovat itse vastuussa tietojen käytöstä voimassa olevien säädösten mukaisesti (6. tammikuuta 1978 voimaan tullut, tietotekniikkaa ja kansalaisvapauksia koskeva laki numero 78-17).

Ranskan tietotekniikka- ja kansalaisvapauslainsäädäntö

Päätös numero 2006-130 (9.5.2006) antaa voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille erivapauden koskien 1. heinäkuuta 1901 voimaan tullutta lakia, joka velvoittaa ilmoittamaan lahjoittajajäsenten hallintaan liittyvät palkkatulot. Henkilökohtaisten tietojen käytöstä ei näin ollen tarvitse tehdä ilmoitusta Ranskan tietosuojaviranomaiselle (La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL). Erivapauden mukaan vain henkilöllisyyteen, pankkitietoihin ja organisaatiosuhteisiin liittyvät tiedot tulee kirjata, mutta ei intiimejä henkilökohtaisia tietoja, kuten rodullinen tai etninen tausta, poliittiset, filosofiset tai uskonnolliset näkemykset, ammattiyhdistystoiminta, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen, tai lainrikkomukset, tuomiot tai oikeustoimet. Jäsenen tietoja ei saa säilyttää eroamisen tai erottamisen jälkeen (ellei henkilö toisin pyydä), eikä lahjoittajan tietoja enää kahden tuloksettoman pyynnön jälkeen.

Kaikki käyttäjän GoodPlanetille antamat tiedot ovat vain GoodPlanetin käytössä ja ne säilytetään luottamuksellisina. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietosuojaa ja kansalaisvapauksia koskevan lainsäädännön mukaan (6. tammikuuta 1978 voimaan tulleen lain 78-17 artikla 34) käyttäjällä on oikeus tarkastella, muuttaa, korjata tai salata mahdollisia itseään koskevia tietoja. Kirjallinen pyyntö toimitetaan osoitteeseen:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Päätoimisto - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp, 75116 PARIS

Virallisen julkaisun numero: 2005033

Poliisiprefektuurin kuittaus 05/2802, asia 00171796

 

Yhteistyökumppanit

 • Yves Rocher foundation

  Yves Rocher-säätiö

  Yves Rocher-säätiö – Institut de France perustettiin Jacques Rocherin aloitteesta. Hän on Yves Rocherin, Botanical Beauty-konseptin luojan, poika. Yves Rocher-säätiö auttaa ohjaamaan paikallista ja maailmanlaajuista ympäristön suojelutoimintaa, solidaarisuuspohjaisia ja opetustoimia yli 50 maassa. Yves Rocher-säätiö perustettiin vuonna 1991 ja siirrettiin Institut de Francen alaisuuteen vuonna 2001. Se toimii "vihreämmän maailman" puolesta 2 pääasiallisen toiminnan kautta: "Maailman naiset" –palkinto, ja "Istuta planeetan hyväksi-ohjelma.

   

 • GEF

  GEF

  Maailman ympäristörahasto on tänään planeettamme ympäristöä parantamaan tähtäävien ohjelmien pääasiallinen julkinen rahoittaja. Se on myöntänyt stipendeinä pääomastaan jopa 9 miljardia dollaria. Se on myös kerännyt yhteisrahoitusta yli 40 miljardia dollaria 2 700 projektille yli 165 maassa. Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto on koonnut erillisen, 250 miljoonan dollarin budjetin ja 750 miljoonan dollarin yhteisrahoituksen SFM/REDD+- metsänhoitoa ja metsäkatoa koskevalle aloitteelle.

   

 • FCPF

  FCPF

  Maailmanpankin metsähiilirahasto (FCPF) on maailmanlaajuinen REDD+ kumppanuusohjelma. FCPF auttaa trooppista tai subtrooppista metsää omaavia maita kehittämään REDD+-järjestelmiä ja -politiikkaa ja maksaa niille suhteessa niiden päästöjen vähentämisessä saavuttamiin tuloksiin. FCPF täydentää REDD+-ohjelmasta Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen UNFCCC puitteissa käytäviä neuvotteluja osoittamalla, miten REDD+-ohjelmaa voidaan kansallisella tasolla soveltaa.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich on hajuvesi- ja hajusteteollisuuden suurin yksityinen yritys.Se perustettiin Genevessä, Sveitsissä, vuonna 1895 ja on tuottanut pitkän luettelon klassisia hienoja hajuvesiä ja hajusteita. Yrityksen menestyksen salaisuus on sen intohimoinen kiinnostus makuihin ja tuoksuihin. Yritys tunnetaan luovuudestaan, innovaatiokapasiteetistaan sekä markkinatrendien poikkeuksellisen hyvästä ymmärtämisestä. Se investoi vuosittain noin 10% tuloistaan tutkimukseen, mikä on osoitus sen jatkuvasta halusta ymmärtää, jakaa ja ylevöittää luonnon antien parhaimmistoa.

   

 • UNEP

  UNEP

  YK:n ympäristöohjelma UNEP luotiin vuonna 1972. Se on YK-järjestelmän korkein ympäristöauktoriteetti. Ohjelma toimii katalysaattorina. Se tukee, ohjaa, helpottaa ja pyrkii edistämään maailman ympäristön järkevää käyttöä ja kestävää kehitystä. Tässä tehtävässään UNEP työskentelee usean kumppanin kanssa, joihin kuuluvat Yhdistyneiden kansakuntien elimet, kansainväliset järjestöt, kansalliset hallitukset, kansalaisjärjestöt, yksityinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta.

Keitä olemme?

GoodPlanetperustettiin vuonna 2005 Yann Arthus-Bertrandin toimesta ja tarkoituksenaan lisätä yleistä tietoisuutta ympäristöasioista ja ympäristön suojelusta. Säätiölle myönnettiin virallisesti yleishyödyllisen yhteisön status vuoden 2009 kesäkuussa. Tämä status on luottamuslause ja merkitsee, että säätiö voi sitoutua pitkäjänteisiin toimiin.

GoodPlanet-säätiö kannustaa elämään tavalla, joka kunnioittaa maapalloa ja sen asukkaita. Se kannustaa kaikkia ryhtymään toimiin, ja tarjoaa realistisia ehdotuksia. Sen toiminnan perustana on sarja toimintaohjelmia, joita se jatkuvasti kehittää ja vahvistaa ”ympäristötietoisuuden lisäämiseksi”.

Säätiön yleismaailmallinen viesti kehottaa jokaista pohtimaan planeettamme kehitystä ja sen asukkaiden kohtaloa, ja liittymään kampanjointiin.

www.goodplanet.org

GoodPlanet-säätiö on kehittänyt nämä nettisivut yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä antamaan päivittäin muille oppia ympäristöstä.

Yksi rahaston asialle omistautuneista tiimeistä kehitti ja työsti nettisivuja ja tuotti kaiken tekstin sekä kuvat: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin ja Bérénice Tardieu.

Haluamme kiittää Publicis Netin tiimiä nettisivujen kehittämisestä ja toteuttamisesta.

 

Yhteystiedot 

Tiedustelusi luonteesta riippuen voit ottaa yhteyttä GoodPlanet-säätiöön sähköpostitse, johonkin seuraavista osoitteista: forets@goodplanet.org

Voit myös kirjoittaa meille seuraavaan osoitteeseen:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Menu