Partnere

 • Yves Rocher foundation

  The Yves Rocher Foundation

  The Yves Rocher Foundation - Institut de France blev oprettet på initiativ af Jacques Rocher. Han er søn af Yves Rocher, manden, der skabte Botanical Beauty.

  Yves Rocher fonden hjælper med direkte lokal og global miljøbevarelse samt solidarisk og pædagogisk indsats i over 50 lande.

  Yves Rocher fonden blev oprettet i 1991 og placeret i regi af Institut de France i 2001. Den arbejder for en "grønnere verden" gennem 2 hovedaktioner: "Women of the Earth"-priser og "Plant for the Planet"-programmet.

   

 • GEF

  GEF

  The Global Environment Facility er nu den vigtigste kilde til offentlig finansiering af projekter til at forbedre tilstanden af ​​planetens miljø. Den har givet op til 9 milliarder dollars fra sin kapitalbeholdning i tilskud. Den har også skaffet over 40 milliarder dollars til medfinansiering af mere end 2700 projekter i over 165 lande. Desuden har IMF samlet et særskilt budget på 250 millioner dollars samt 750 millioner dollars af medfinansiering til at støtte SFM/REDD+[1].

  [1]SFM: bæredygtig skovforvaltning; REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: nedsættelse af emission fra skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslande

   

 • FCPF

  FCPF

  The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) er en verdensomspændende REDD+ partnerskab. FCPF hjælper lande med tropiske og subtropiske skove med at udvikle systemer og politikker for REDD+ og betaler dem i forhold til deres emissionsnedsættelsesresultater. FCPF supplerer UNFCCC-forhandlingerne om REDD+ ved at vise, hvordan REDD+ kan anvendes på nationalt plan[2].

  [2]UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich er den største private virksomhed i parfume- og duftbranchen. Den blev oprettet i Genève i Schweiz i 1895 og har produceret en lang række klassiske parfumer og dufte. Dens kærlighed for stil og dufte er nøglen til dens succes. Den er kendt for sin kreativitet, dens evne til innovation og sin usædvanlige forståelse for markedets trends. Hvert år investerer den omkring 10 % af sin omsætning i forskning; dette afspejler dens fortsatte interesse i at forstå, dele og sublimere det bedste, naturen kan byde på.

   

 • UNEP

  UNEP

  UNEP[3] blev oprettet i 1972. Det er den højeste miljømyndighed inden for FN-systemet.Programmet fungerer som en katalysator. Det støtter, instruerer, formidler og stræber efter at fremme en fornuftig udnyttelse og en bæredygtig udvikling af verdensmiljøet. For at gøre dette, arbejder UNEP med mange partnere, herunder FN-organer, internationale organisationer, landsregeringer, Ngo’er, den private sektor og civilsamfundet.

  [3]UNEP: FN’s miljøprogram


Vilkår og betingelser

Meddelelse om ophavsret

GoodPlanet har eneret over hjemmesidenwww.desforetsetdeshommes.orgog dens indhold. Enhver brug, herunder hel eller delvis overførsel af indholdet på denne hjemmeside (tekst og fotografier), uden forudgående skriftlig tilladelse ​​er strengt forbudt.  Oplysningerne må ikke ændres eller forbedres på nogen måde.

Trods alle bestræbelser fra GoodPlanets side for at sikre nøjagtigheden af ​​hjemmesiden www.desforetsetdeshommes.org, kan GoodPlanet ikke holdes ansvarlig for de publicerede oplysninger. GoodPlanet kan ikke garantere hjemmesidens kvalitet og regnskabsførelse til en bestemt anvendelse, eller at hjemmesiden vil være udtømmende eller uden fejl.

For tilladelse til at bruge indholdet kan du kontakte GoodPlanets kommunikationafdeling (communication@goodplanet.org). Tilladelse vil blive givet, hvis formålet er i overensstemmelse med organisationens mål.

Implementering af ​​hypertekst-links til sider eller dokumenter, der er publiceret på www.desforetsetdeshommes.org er tilladt, hvis det garanteres, at linksene kan spores til dokumentets kilde.

Brugerne er ansvarlige for deres brug af disse oplysninger i overensstemmelse med gældende regler (lov nr.78-17 af 6. januar 1978, i forhold til informationsteknologi og borgernes rettigheder).

Fransk Lov vedr. Informationsteknologi og Borgernes Rettigheder

Beslutning Nr. 2006-130 af 05/09/2006 fritager non-profit organisationer, der er underlagt lovgivningen vedtages 1. juli 1901 vedrørende lønerklæring forbundet med administration af donormedlemmer. Derfor er brug af personoplysninger ikke underlagt en erklæring til CNIL (den Franske Nationalkommission for Databeskyttelse og Rettigheder). Fritagelsen anfører, at kun data vedrørende identitet, bankidentitet, organisationstilknytninger, med undtagelse af følsomme data så som race eller etnisk oprindelse, politiske, filosofiske eller religiøse holdninger, fagforeningsstatus, helbredsforhold eller seksuel aktivitet, lovovertrædelser, domfældelser eller retssager, skal registreres. Disse data kan ikke opbevares efter et medlems fratrædelse eller eksklusion (medmindre den person anmoder om det) eller for donorer efter mere end to ubesvarede anmodninger.

Alle oplysninger, som brugeren giver til GoodPlanet er til organisationens eget brug og vil blive behandlet fortroligt. Oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. I overensstemmelse med artikel 34 i den franske "Lov om Databeskyttelse og -friheder, Nr.78-17 af 6. januar 1978" har brugerne ret til adgang til samt ændring, korrektion og undertrykkelse af eventuelle oplysninger, som vedrører dem, ved skriftlig anmodning til:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Head Office - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Statstidende Publikationsnummer: 2005033

Kvittering fra politipræfektur 05/2802 sagsakt 00171796

 

Kontakt

For at kontakte GoodPlanet Foundation kan du sende en mail til : forets@goodplanet.org

Du kan også skrive til os på denne adresse:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?

GoodPlanet blev oprettet i 2005 af Yann Arthus-Bertrand for at øge offentlighedens opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og miljøbeskyttelse. Den blev en officielt anerkendt non-profit organisation i juni 2009. Denne anerkendelse var en tillidserklæring og betyder, at fonden kan gøre en indsats på langt sigt.

GoodPlanet fonden opfordrer til en livsstil, der respekterer Jorden og dens beboere. Den opfordrer hver enkelt person til at gribe ind og byder på realistiske forslag. Den benytter sig af en række programmer, som den fortsat udvikler og styrker for at "øge miljøbevidstheden".

Dens overordnede budskab opfordrer hver enkelt person til at tænke på planetens udvikling, og hvad der vil ske med dens beboere, og tilslutte sig sagen.

www.goodplanet.org

Denne internetside blev oprettet af GoodPlanet fonden til at øge den offentlige bevidsthed og lære folk om miljøet til daglig.

Et af fondens engagerede teams udtænkte og arbejdede på hjemmesiden og sørgede for alle tekster og billeder: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin og Bérénice Tardieu.

Vi vil gerne takke Publicis Net teamet for at arrangere og oprette hjemmesiden.

 
Menu